Infotheek

home

Boeken

Momenteel beschikt de bibliotheek over een 3000-tal boeken die uitgeleend kunnen worden. De boeken zijn ingedeeld volgens een aantal rubrieken:
anarchisme + alles over de Spaanse burgeroorlog en Russische Revolutie, kraakbeweging, feminisme, extreemrechts, racisme, arbeid, antimilitarisme, derde wereld, onderwijs, geweldloosheid, repressie, romans, ... Het boekenbestand is grotendeels opgebouwd met giften. Een kleiner gedeelte is aangekocht met de opbrengst van benefieten.

Boeken kunnen ontleend worden.
Uitleentermijn: 3 weken (verlenging mogelijk)
Gratis, maar met een waarborg van 3€/boek.

Tijdschriften

Recente nummers van tijdschriften worden uitgestald, oudere nummers en reeksen worden opgeslagen in archiefdozen. Een lijst met de aanwezige tijdschriften (gedetailleerd per tijdchrift en per nummer) is hier te vinden.

Vermoedelijk hebben we nu het grootste anarchistische tijdschriften-bestand dat in België te vinden is. Van een aantal tijdschriften hebben we volledige reeksen (o.a. Bluf, NN, Ravage, De Nar). We streven ernaar om ook de andere reeksen te vervolledigen. Het is de bedoeling dat de tijdschriftafdeling een volwaardig archief wordt, complementair met het Anarchief van Gent (anarchistische boeken en brochures).

Giften van oude en nieuwe anarchistische tijdschriften zijn altijd welkom. Dubbels worden geruild met andere archieven en infotheken.
Tijdschriften en dossiers kunnen ter plaatse geraadpleegd en gekopieerd worden.

Dossiers

Een grote afdeling van de infotheek bestaat uit brochures, pamfletten, dossiers met krantenknipsels. Thema's zijn o.a.:

 • Anarchisme
 • Kraken
 • Feminisme
 • Milieu en milieuacties
 • Dierenrechten en dierenbevrijding
 • Extreemrechts en anti-fascisme
 • Zapatisten
 • Economie
 • Gevangenissen en repressie
 • Buitenparlementaire strijd
 • Antimilitarisme
 • en meer

Sommige dossiers zijn meer uitgewerkt dan andere. Zo hebben we in de infotheek een uitgebreid kraakdossier, hoewel ook dat nog lang niet volledig is. Tijdschriften en dossiers kunnen ter plaatse geraadpleegd en gekopieerd worden. We houden ook fictie en non-fictie films, documentaires en beeldmateriaal bij.