Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/htdocs/anarchie/public/infomania/infomania_connect.php on line 3
Infomania Lezing


· Programma
· Startpagina

THEMA:  mei-mélange
maandag 17 mei 2004 - 20u15
Manstudies en hegemonische mannelijkheid
-  Berber Bevernage
De laatste decennia komt er, voornamelijk in de Angelsaksische
wereld, vanuit diverse hoeken een groeiende aandacht voor mannen
en jongens. De gedachte van een ‘crisis van de mannelijkheid’
heeft brede ingang gevonden. In het publieke veld is een politiek
zeer heterogene verzameling aan bewegingen ontstaan die de
hervorming of restauratie van mannelijkheid nastreven. In de
pedagogische sector is er sprake van het falen van jongens op
school en van de nood aan aangepaste programma’s. In de
gezondheidszorg is er een discussie aan de gang over de
gezondheid en ziektes van de man. Een therapeutische beweging
is ontstaan die zich richt op de problemen van de man inzake
relaties, seksualiteit en identiteit. In reactie daarop heeft de man
als thema ook in het academische veld een centrale positie
verkregen, eerst in de psychologie en daarna in verscheidene
disciplines waaronder de sociologie en de geschiedenis.
We zullen het ontstaan en de ontwikkeling van de grotendeels
Angelsaksische ‘manstudies’ schetsen, waarbij we focussen op de
politieke en intellectuele context en de ambigue relatie met de
feministische vrouwstudies. We overlopen de onderzoeksresultaten
waarover binnen het onderzoeksveld stilaan consensus is gegroeid,
maar bespreken ook enkele kritieken die op het project van de
manstudies zijn geuit. Verder gaan we dieper in op de belangrijkste
theoretische bijdrage van de manstudies aan het bredere veld van
de genderanalyse: hegemonische mannelijkheid. Deze theorie
ontwikkelde zich als een expliciete reactie op het te conservatief
geachte functionalistische concept van de sekse rol, maar poogt
tevens een aantal tekortkomingen van de radicaal feministische
theorie van patriarchie te overstijgen. Aan de hand van concrete
voorbeelden zullen we tonen welke mogelijkheden het
hegemonieperspectief voor genderonderzoek biedt. We zullen
echter ook de grote tekortkomingen en intellectuele risico’s
bespreken die de toepassing van Antonio Gramsci’s
hegemoniebegrip in het veld van de gender met zich meebrengt.


Programma
Kies een thema om het programma te doorbladeren.

Infomania · Sparrestraat 1a, 9000 Gent · Tel: 09/227.18.25