FONDSLIJST ZWART & ROOD vzw 

laatste aanvulling: 15 JANUARI 2007
laatste update: 15 jan. 2007
www.anarchie.be/zwartenrood


De boeken en brochures zijn volgens thema gerangschikt. Van de Nederlandstalige werken zijn de auteur en titel in het rood weergegeven. Het grootste deel van de andere werken zijn Engelstalig, naast een kleine selectie Franse boeken en enkele Spaanse. De lijst wordt voorafgegaan door een overzicht van enkele reeksen en tijdschriften.


Er is aan deze fondslijst een boekwijzer toegevoegd met een overzichtsbespreking van inleidingen op het anarchisme, dat een mogelijke hulp kan zijn bij een keuze van een inleidend werk over anarchisme

Er zijn plannen om de fondslijst tot een volwaardige database uit te bouwen, kompleet met verschillende zoekmogelijkheden. Maar zover is het dus nog niet. Zoekt u een bepaalde titel of auteur , gebruik dan voorlopig de zoekfunctie van uw browser in de secties tijdschriften en reeksen en boeken en brochures.


Bestellingen kunnen betaald worden op rkn. 000-1619047-20 van Zwart en Rood vzw, 9000 Gent.
Gelieve 10% voor de portkosten bij te voegen met een min. van 1.50 en een max. van 5.00.

U kunt bestellingen reserveren via email . Wij houden de bestelde boeken twee weken in voorraad. Na bericht van betaling zenden wij u de boeken. Vermeld in uw e-mail de naam waaronder u betaalt, anders hebben wij geen idee wie wat besteld en betaald heeft. Indien u dit liever niet over Internet doet kan u ons ook een briefje sturen naar:

ZWART & ROOD vzw
p/a Sparrestraat 1A
9000 GENT  

Naam
E-mail
Bestelling
Opmerkingen en suggesties