TIJDSCHRIFTEN EN REEKSEN
Aanvullingen sinds de vorige uitgave uit 2003 van deze weblijst zijn in vet gezet.


DE AS

De As is een Nederlands theoretisch tijdschrift dat al verschijnt sinds 1973, waarin met themanummers wordt gewerkt. De meeste nummers bevatten ook een rubriek met een overzicht en besprekingen van boeken en tijdschriften. 
Alle nummers aan € 2.00, behalve:
dubbelnummer 104/105:  € 2.50.; dubbelnummer 109/110:  € 3.70

1 Syndikalisme. 
2 Marxismekritiek. 
3 Anarchisme vandaag. 
4 Vrouwenbeweging. 
5 Zelfbeheer.
6 Registratie. 
7 Energie. 
8 Anarchisme & Parlement. 
9/10 Opvoeding, onderwijs: misvorming 
11 Vakbeweging in de krisis
12 De Grote Depressie. 
13 Terrorisme. 
14 Godsdienst. 
15/16 Fascisme. 
17 Misdaad/straf/klassejustitie. 
18 Arthur Lehning en het anarchisme.
19 Anti-militarisme. 
20 Monarchie en Oranje
21/22 Michael Bakoenin
23 Duitsland
24 Anarchisme
25 Organisatie.
26 Kiezen of delen
27 Bouwen en wonen 
28 Kropotkin. 
29/30 Veiligheid
31 Miljeu en macht. 
32 Ontwikkelingshulp
33/34 Sexualiteit. 
35 Anarchisten en de staat
36 Europa. 
37 Anarchisme en wetenschap. 
38 Bedrog. 
39/40 Anton Constandse
41 Gezondheid en zorg. 
42/43 P.J.Proudhon. 
44/45 Oorlog aan de oorlog (antimilitarisme). 
46 USA. 
47 Geweld. 
48 Kunst & anarchie. 
49 Stembiljet of sociale aktie
50/52 Anarchisme over de grenzen
53 De staat van verzorging 
54 Schijnanarchisme. 
55/56 Politieke vorming. 
57 Tolstoy. 
58 Koöperaties en kollektieven. 
59/60 Anarchistische perspektieven. 
61 De dood van Marx. 
62 Bart De Ligt.
63 Anarchie en Avantgarde.
64 Hoe wel vaart de krisis? 
65 Nationalisme, bevrijdings-beweging en an. kritiek. 
66 Een libertaire staat?
67 Arbeidsethos. 
68 Utopie en anarchisme. 
69 Nieuwe sociale bewegingen.
70 Clara Wichmann. 
71 Staatskunst of straatkultuur. 
72 Eigendom. 

 

73 Technologie 
74 Spanje 1936-1986. 
75 Macht. 
76 De sociokratie van Kees Boeke. 
77 De verwording van rechts
78 Max Stirner.
79 Musica Anarchica. 
80 Berlijn. 
81 Onderdak. 
82 Tegenethiek.
83 Provo. 
84 Oost-Europa. 
85 Anarcha-feminisme. 
86 Literatuur
87 F. Domela Nieuwenhuis. 
88 De staat van de ecologie.
89 Onder Anarchisten. 
90 De verlokking van rechts. 
91 Murray Bookchin. 
92 Menselijke natuur & anarchisme. 
93 Stad, straat, federatie.
94 Het labyrint van de vrijheid. 
95 Christen-Anarchisme. 
97 Israël. 
98 Transport. 
99 Sarajevo 1914/1992.
100 Beeldvorming. 
101 Media. 
102 Nederland immigratieland. 
103 William Godwin. 
104/105 België. € 2.50 
106 Economie. 
107 Politiek.
108 Wim van Dooren: filosoof, humanist, anarchist.
109/110 De bevrijding van het anarchisme. € 3.70 
111 Voorheen Sovjetunie.
113 Gustav Landauer. 
114 Poëzie als ordeverstoring. 
115 Latijns Amerika. 
117 Domela als internationale figuur. 
118 Italië
121 Leren. 
124 Dieren 
125 Disciplinering
128 Armoede
129 Frankrijk
132 Afrika
133 Techn@
136 Tolerantie
137 Globaal
140 Dood
141 Boeken

143 Erich Mühsam

144 De staat van de staat

145 Atalanta

146 Ivan Illich

147 Jazz

150 Stalin in Spanje

151 Nederlandse anarchisten 1933-1945

155 Manifesten

 

 

 


De redaktie van de As is sinds 1994 ook begonnen met het uitgeven van anarchistische jaarboeken:

Eerste Jaarboek Anarchisme. 1994, 151p., € 3.95
Tweede Jaarboek Anarchisme. 1995, 124p., € 3.95 (verschenen als de As 112)
Derde Jaarboek Anarchisme. 1996, 108p., €3.95 (de As 116)
Vierde Jaarboek Anarchisme. 1997, 124p., € 3.95 (de AS 119/120)
Vijfde Jaarboek Anarchisme. 1998, 92p., € 3.95 (de As 122/123) 
Zesde jaarboek Anarchisme. 1999, 116p., € 3.95 (de As 126/127) 
Zevende Jaarboek Anarchisme/landbouw. 2000, 120p., € 3.95 (de As 130/131)
Achtste Jaarboek Anarchisme/ Guy Debord en het situationisme. 2001, 110p., € 3.95 (de As 134/135)
Negende Jaarboek Anarchisme/ De verloedering van het landschap. 2002, 124p., € 3.95 (de As 138/139)
Tiende Jaarboek Anarchisme/ zonder titel. 2003, 60p., € 2.00 (de As 142)
Elfde Jaarboek Anarchisme/ Opgesloten. 2005, 100p., € 3.95 (de As 148/149)
Twaalfde Jaarboek Anarchisme/ zonder titel. 2006, 92p., € 3.95 (de As 152/153/154)

Bibliografie anarchistisch tijdschrift De AS, jaargang 1 t/m 26, 1972-1998, 105p., € 6.80. Naslagwerk, een volledige bibliografie naar auteurs, onderwerpen en boekbesprekingen van de eerste 26 jaargangen van De AS.

Reprints van oude brochures/pamfletten (€ 0.75)
Constandse. A..: Anarchisme. 14p. (1930)
R.Tamminga :Theorie en praktijk van het nemen.. 16p. (begin deze eeuw)
Henk Eikeboom: De anarchist en het huwelijk. 24p. (1921)

THE RAVEN

Engels anarchistisch tijdschrift, thematisch, tenzij anders aangeduid. De voornaamste artikels worden dan vermeld. Uitgave: Freedom Press. € 4.50 per nummer.

 

The Raven 1 1987, 96p. History of Freedom Press (21p)
daarnaast artikels over anarchisme en de informele ekonomie (13p), over Guy Aldred (16p), over informatie, kommunikatie en organisatie (23p.),en over 100 jaar anarchisme in Australië (8p.)

The Raven 2 : 1987, 96p. Indian Anarchism: the case of Vinoba Bhave (23p)
Daarnaast artikels over Walden Center en school (21p), , over Woodcock (12p), over zelfhulp in stedelijke vernieuwing (6p), over Johann Neve (16p) en over surrealisme in Engeland (8p).

The Raven 3: 1987, 96p. Surrealisme in Engeland (2) (20p)
daarnaast artikels van Bookchin over Social vs. Deep Ecology (30p), Nicolas Walter over het dagboek van Berkman (8p), Rooum over anarchisme en egoisme (9p) en Gibson over zijn ervaring in de Burgess Hill School (18p)

The Raven 4: 1988, 96p. Johann Most (30p)
Daarnaast artikels over de geografie van een anar. Engeland (12p), over Rocker’s anarchosyndikalisme (10p), over afwijkingen (10p), over seksuele vrijheid voor jongeren (een herdruk uit 1951, 19p) en over computers en anarchisme (7p)

The Raven 5: 1988, 96p. Diverse artikelen
(o.a.) The Spies for Peace (36p.), Victor Neuburg: a poet among the anarchists (12p.), Anarchism, Existentialism and Human Nature (12p.), The Tinner City (10p.), Modern Architecture (8p.)

The Raven 6: 1988, 96p. Tradition & Revolution (Woodcock, 15p)
Nathan-Ganz (28p), Carlio Cafiero over aktie en kommunisme (13p), anarchisme en het egoistische gen (7p), architektuur voor iedereen (11p), een interview met een anar. Jood in London (13p)

The Raven 7: 1989, 96p, Emma Goldman en haar ontgoocheling in Rusland (11p)
Sade en sadisme (8p), gesegmenteerde netwerken als alternatief voor gecentraliseerde burokratie (17p), anarchisme en natuur (9p), Kropotkin als historicus van de franse revolutie (7p) en boekbesprekingen

The Raven 8: On Revolution. 1989, 110p.
(Over russische, spaanse, franse, italiaanse revoluties en opstanden, naast algemene artikels over revolutie)

The Raven 9: 1990, 96p. Bakunin & Nationalism (12p)
architektuur (8p), heeft het anarchokomminisme nog een toekomst (11p), sociobiologie (11p), anarchisme en menselijke natuur (3p), anarchisme, feminisme en ekologie (9p), man/vrouw relaties in de antropologie (12p), CW Daniel, een vergeten Tolstoiaan (15p).

The Raven 10: On Education (1). 1990, 95p.

The Raven 11: On Class. 1990, 96p.
(Themanummer met daarnaast nog twee artikels over antiparlementarisme en kommunisme in Engeland, 1917-1921 (18p) en social thought & ideology (over vrije wil en determinisme, 23p)

The Raven 12: On communication. 1990, 96p.

The Raven 13: Anarchists in Eastern Europe. 1991, 96p.
(Verslag van een internationale konferentie in Trieste, Italië in 1990, met een overzicht van de anarchistische bewegingen in de verschillende landen. Veel aandacht voor Oost-Europa, maar ook andere europese landen komen aan bod. Daarnaast: Makhno en anarchisme en revolutie in de Ukraine, 1917-1921 (19p) en Peter Marshall over Chomsky’s anarchisme (12p))

The Raven 14: on Voting: Why I won’t vote. 1991, 94p.

The Raven 15: On Health. 1991, 95p.

The Raven 16: On Education (2), 96p.

The Raven 17 : Use of land. 1992, 112p.

The Raven 18 : Antropology, Anarchism & Africa. 1992, 96p.

The Raven 19 : On sociology. 1992, 100p.

The Raven 20 : Peter Kropotkin 150th anniversary. 1992, 96p.

The Raven 21 : Feminism, anarchism, women. 1993, 96p.

The Raven 22: Crime. 1993, 92p.

The Raven 23: Spain under Franco and after/ Emma Goldman: a voice for women, 96p.

The Raven 24: Science (1), 96p.

The Raven 25: Religion, 1994, 96p.

The Raven 26: Science(2), 100p.

The Raven 28: Noam Chomsky on the Restoration of Democracy in Haiti, 96p.
(Hoofdartikel. Daarnaast bijdragen over anarchisten en utopia, Tolstoy en Anarchisme, de moeilijke relatie tussen de anarchistische uitgeverijen Freedom Press (Engeland) en Black Rose Books (Canada), Bookchin die zich verdedigt tegen een aanval op zijn werk en ideeën)

The Raven 29: World War Two. 1995, 100p.
(In 3 delen: herdrukken van anar. anti-oorlogartikels (1938-39), een terugblik van nog levende anarchisten op WO2, de gruwelen van de oorlog

The Raven 30: New Life to the Land? 1995, 100p.
(In ruime zin over landbouw en landhervormingen, maar bijv. ook over toegang tot gronden om te wandelen)

The Raven 31: dubbelthema: Economics & Anarchism / Anarchism & Federalism. 1995, 104p.

The Raven 32: Communication (2): the Net. 1995, 96p.

(over cyberspace, Internet en over vrije radios)

The Raven 33: Anarchism and the Arts. 1996, 96p.

The Raven 34: Communication 3: Language. 1997, 96p.

The Raven 35: Anarchism and the Urban Environment/ Anarchism and Psychoanalysis. 1997, 94p.

The Raven 36: Class Struggle and Social Protest. 1997, 106p.

The Raven 37: Anarchism in the Americas and China. 1998, 96p.

The Raven 38: 1968. 1998, 96p.

The Raven 39: Culture and Ideology. 1999, 96p.

The Raven 40: Genetic Modification. 1999, 96p.

The Raven 41: Censorship and Social Control. 2000, 96p.
The Raven 42: On Marxism. summer 2001, 96p.
The Raven 43: Food. 2002, 96p.

 

 

ANARCHIEFREEKS

Dokumentatiereeks over anarchisten met een levensschets, literatuurlijst en karakteristieke fragmenten uit hun werk. Uitgegeven door Stichting Pamflet. Per deeltje € 1.25.

Peter Kropotkin. 1985, 41p.

Gustav Landauer. 1986, 57p.

Johann Most. 1987, 33p.

 

 

 

DE KUNST VAN HET AFHAKEN.

Tijdschrift, uitgegeven door Baalprodukties. Telkens komt één auteur aan bod met een bundeling van reeds eerder verschenen naast onuitgegeven tijdschriftartikels.

 

3. Cor Gout: Trespassers’ Trips: Verslagen van afdwalingen. 111p., € 6.80.

4. Bob Black: Primitieve Overvloed: na links de anarchie. 1997, 204p., € 9.90.
Essays over de afschaffing van werk en de integrale vertaling van Anarchy after Leftism (1997, een aanval op Bookchin).