Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/htdocs/anarchie/public/index/connect.php on line 16
TEST: id= 112 Ravage is niet meer
GROUPES/GROEPEN
A voix autre (fr)
ABC (nl)
AC (nl)
AK (nl)
Alcahel (nl)
Anarchistische Bond (nl)
anarchy is order (nl)
Catholic worker (nl)
Centre Libertaire (fr)
De NAR (nl)
De Noodzaak (nl)
FAM (nl)
Ici & Maintenant (fr)
Infomania (nl)
Infotheek (nl)
Kokkerellen (nl)
Queerilla (nl)
Skwattus Dei (nl)
Uitgezonderd (nl)
VAK (nl)
Voko (nl)
Zwart & Rood (nl)
 
FORUM
F.L.I.
 
HOME | LINKS | ARCHIVES/ARCHIEF | PUBLISH | CONTACT 21-05-2022
18-12-2005 actieblad: opheffing actieblad

Ravage is niet meer

Einde oefening

Met het decembernummer van Ravage is er een einde gekomen aan de verschijning
van een lange reeks actiebladen. De onmacht van het links activisme, de opkomst
van internet, dalende oplagecijfers en een vacante redactie zijn de voornaamste
redenen om er na 17½ jaar een punt achter te zetten.

We nokken ermee. Finito. Maar Ravage is momenteel niet onmisbaar, integendeel.
Het gebrek aan samenwerking, perspectief en vernieuwende initiatieven bij
radicaal-links, alsmede de richtingloosheid op het terrein van het activisme,
rechtvaardigen de vraag of de instandhouding van een actieblad dat gebaseerd is
op het radicale gedachtegoed, momenteel wel zo vanzelfsprekend is.

Het is een zorgvuldig bewaard geheim dat de redactiewerkzaamheden aan de Van
Ostadestraat in Amsterdam sinds begin 2004 door slechts één persoon werden
uitgevoerd. Een select groepje schrijvers stond weliswaar belangeloos garant
voor de productie van artikelen en columns, maar veelal wegens tijdgebrek boog
men zich niet over de inhoud van het blad. Een blad dat op een eenkoppige
redactie draait, heeft niet bijster veel in de melk te brokkelen.

Het gevolg hiervan laat zich raden: belangrijke maatschappelijke en
activistische ontwikkelingen en gebeurtenissen werden slechts terloops belicht.
Veel interessante onderwerpen en thema's kwamen niet verder dan de koker van de
redacteur. Hierdoor liepen we teveel achter de feiten aan, en dat doet
radicaal-links al genoeg, laten we wel wezen. Niks ten nadele van allen die
zich inzetten voor een betere samenleving, begrijp ons goed. Maar een nieuwe
eeuw verdient óók een nieuw geluid.

Er is geprobeerd om redacteuren te vinden. Wat tien jaar geleden al lastig
bleek, lijkt inmiddels welhaast een onmogelijkheid. Zoals vele clubs die ooit
vanuit de kraakbeweging werden opgezet, wist uiteindelijk ook Ravage niet
langer vaste medewerkers aan zich te binden. De tijd dat we voor onszelf een
vrijwilligersbaan creëerden waar we een dagtaak aan hadden, is lang en breed
voorbij.

De uitgebreide mogelijkheden die het medium internet de laatste jaren biedt,
hebben er voor gezorgd dat actiegroepen er in toenemende mate gebruik van zijn
gaan maken. Ravage is dan ook niet langer het medium voor het actienieuws, van
oorsprong de voornaamste doelstelling van het blad. Of de daling van het aantal
abonnees hiermee verband houdt, laat zich raden.

Feit is dat Ravage, dat dankzij de inkomsten van haar lezers kon worden gedrukt
en verspreid, de afgelopen twee jaar verlies heeft gedraaid. Zelfs al zóuden we
willen doorgaan, dan hadden we flink moeten besparen op de drukkosten (minder
pagina's, minder nummers). Want een nieuwe prijsverhoging, daar wil niemand
meer aan in deze schrale tijden.

In het slotnummer van Ravage wordt uitvoerig stil gestaan bij de beweegredenen
om het blad op te heffen. Het dubbeldikke nummer is ook voor niet abonnees te
bestellen via onze website. Indien jullie op jullie website, weblog of in een
tijdschrift stil willen staan bij het heengaan van Ravage, bijvoorbeeld aan de
hand van een interview, dan houden we ons aanbevolen.

Redactie Ravage

De website van Ravage zal met een zekere regelmaat worden voorzien van
actienieuws en achtergrond: http://www.antenna.nl/ravage

> http://www.antenna.nl/ravage

AGENDA

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/htdocs/anarchie/public/agenda/agenda_connect.php on line 3

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/htdocs/anarchie/public/agenda/agenda_connect.php on line 3
No Events presently
MORE | SUBMIT
REGULAR EVENTS
PASSE-MURAILLE
22/05/2022 - 18:00
Bruxelles
Volxkeuken (check linked agenda)
25/05/2022 - 14:00
Leuven
Chaos Cafe
25/05/2022 - 19:00
Leuven
Volxkeuken
25/05/2022 - 20:00
Gent
VOLXKEUKEN-expo- cafe
26/05/2022 - 18:00
GENT
TRANCHE D'ANAR
27/05/2022 - 21:00 => 22:30
Bruxelles
MORE | SUBMIT