Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/htdocs/anarchie/public/index/connect.php on line 16
TEST: id= 47 Bezetting van d'Hoppebos in Flobecq
GROUPES/GROEPEN
A voix autre (fr)
ABC (nl)
AC (nl)
AK (nl)
Alcahel (nl)
Anarchistische Bond (nl)
anarchy is order (nl)
Catholic worker (nl)
Centre Libertaire (fr)
De NAR (nl)
De Noodzaak (nl)
FAM (nl)
Ici & Maintenant (fr)
Infomania (nl)
Infotheek (nl)
Kokkerellen (nl)
Queerilla (nl)
Skwattus Dei (nl)
Uitgezonderd (nl)
VAK (nl)
Voko (nl)
Zwart & Rood (nl)
 
FORUM
F.L.I.
 
HOME | LINKS | ARCHIVES/ARCHIEF | PUBLISH | CONTACT 21-05-2022
27-04-2003 Patdagach: Persbericht 27 april 2003

Bezetting van d'Hoppebos in Flobecq

Op zondag 27 april bezetten een 30-tal actievoerders van 'Patdagach' het D'Hoppebos in Flobecq om eindelijk de decennia lange problematiek in D'hoppe definitief aan te pakken. U bent alle van harte welkom in het d'Hoppebos ter plaatse om de actie te verslaan en een uitgebreidere persmap in ontvangst te nemen.

D'hoppe wordt sinds jaren vervuild en geteisterd door de afvalbaron Fort met zijn stort de Radar, en zijn zavelwinning op de Mont de Rhodes. Niet alleen zijn Henegouwens mooiste en hoogste heuvels veranderd in putten, maar ook wordt hierin reeds jaren allerlei afval gestort,van dubieuze herkomst, zonder de vereiste veiligheidsvoorschriften na te leven. Dit leverde reeds zware verontreiniging op (zie Mer-rapport). Deze ecologische ramp volstrekt zich in een van s'lands mooiste natuurgebieden, waar nu ondermeer nog vuursalamander en beekprik zitten. Dat ministers en zelfs de Raad van State beslist hebben dat het stort gesloten is, is voor Marcel Fort geen probleem. De gemeente Flobecq doet immers niet de minste moeite om de besluiten uit te voeren.

Op de Mont de Rhodes wordt reeds sinds jaren buiten de toegestane grenzen zavel gewonnen en staan er tevens illegale bouwwerken. Als neusje op de zalm is Fort bezig zonder bouwvergunning een weg te trekken door het d'Hoppebos. Op de vraag waarom de illegale zavelwinning op de begroting van 2003 is ingescrheven, antwoordt waarnemend burgemeester Mettens:"La loi c'est la loi, on peut taxer une sablière illégale."

De Radar is een groene zone op het gewestplan. Toch heeft Fort Labiau hiervoor in het verleden exploitatievergunningen gekregen. Er is ook een wand met afval afgescheurd, waardoor er 10 ha bos bedolven werd. Sinds 23 juni 2002 is er echter een definitief besluit van Minister Foret, dat het stort gesloten moet zijn. Dit is echter niet het geval. Er wordt nog steeds gestort onder het mom dat dit dient voor de herstelling van de afgescheurde wand. Hiervoor is nochthans geen plan opgesteld en het betreft gewoon een wat verdoken vorm van verder storten. Men kan enkel vaststellen dat men wat voorzichtiger geworden is en er nu vooral bouwafval gestort wordt, wat echter ook niet voldoet aan de normen voor een herstelling van de wand. Op papier is de Radar een groene zone die door Fort Labiau vervuild wordt.

De gemeente komt nu met het lumineuse plan om in het d'Hoppebos bomen te kappen o.a. voor de "biodiversiteit" te bevorderen, terwijl zij talloze verplichtingen om de natuur in D'hoppe te redden niet nakomt. Wij vermoeden dat dit doekje voor het bloeden er enkel dienst doet om de gemeentekas te spijzen. Wij willen dan ook dat deze hypocriete houding eindigt en dat er geen enkele boom wordt gekapt voor er een algemeen plan komt om de natuur in heel D'hoppe te redden.

Ook dat de inwoners van D'hoppe hier reeds meer dan een jaar voor op straat komen kan de gemeente niet dwingen om haar verplichtingen na te komen. Nu is ons geduld op en zullen wij de acties opdrijven tot onze eisen ingewilligd zijn.


Onze eisen:

* dat de gemeente en het Waals Gewest hun verantwoordelijkheden nemen voor de effectieve sluiting van de Radar
* stopzetting van alle aktiviteiten in de Radar tot een gedegen saneringsplan voorligt
* dat de Radar gesaneerd wordt op kosten van nv Fort Labiau
* onmiddellijke stopzetting van de zavelwinning in de Mont de Rhodes
* klassering van alle bossen van d'Hoppe alsook de Mont de Rhodes
* verwijderen van de weg die wordt aangelegd door het D'hoppebos, en herstel van de natuur aldaar
* het openbaar toegankelijk stellen van alle bossen in D'hoppe
* dat de riolering van D'hoppe niet langer ongezuiverd in een geclasseerd bos wordt geloosd
* dat het compensatiegeld voor D'hoppe goed besteed wordt voor bv. zuivering van de riolering van D'hoppe, aankoop van bossen, enz...

AGENDA

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/htdocs/anarchie/public/agenda/agenda_connect.php on line 3

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/htdocs/anarchie/public/agenda/agenda_connect.php on line 3
No Events presently
MORE | SUBMIT
REGULAR EVENTS
PASSE-MURAILLE
22/05/2022 - 18:00
Bruxelles
Volxkeuken (check linked agenda)
25/05/2022 - 14:00
Leuven
Chaos Cafe
25/05/2022 - 19:00
Leuven
Volxkeuken
25/05/2022 - 20:00
Gent
VOLXKEUKEN-expo- cafe
26/05/2022 - 18:00
GENT
TRANCHE D'ANAR
27/05/2022 - 21:00 => 22:30
Bruxelles
MORE | SUBMIT