Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/htdocs/anarchie/public/index/connect.php on line 16
TEST: id= 68 INFOMANIA MAART (april) 2004
GROUPES/GROEPEN
A voix autre (fr)
ABC (nl)
AC (nl)
AK (nl)
Alcahel (nl)
Anarchistische Bond (nl)
anarchy is order (nl)
Catholic worker (nl)
Centre Libertaire (fr)
De NAR (nl)
De Noodzaak (nl)
FAM (nl)
Ici & Maintenant (fr)
Infomania (nl)
Infotheek (nl)
Kokkerellen (nl)
Queerilla (nl)
Skwattus Dei (nl)
Uitgezonderd (nl)
VAK (nl)
Voko (nl)
Zwart & Rood (nl)
 
FORUM
F.L.I.
 
HOME | LINKS | ARCHIVES/ARCHIEF | PUBLISH | CONTACT 21-05-2022
16-03-2004 infomania

INFOMANIA MAART (april) 2004

INFOMANIA MAART [APRIL] 2004
"beeldige realiteiten"

INFOLLYWOOD…: 3x cinema
INFALITEIT…: 1 jaar inval Irak
-------------------------------------------------------

Maandag 15 maart
VENEZUELA: herroepend referendum en destabilisatiepogingen,
wat is de inzet van de confrontatie? Film op groot scherm en debat.

Na verschillende jaren aan de macht en talrijke sociale
hervormingen, is de populariteit van president Hugo Chavez en zijn Bolivariaans project nog verhoogd bij de armere volkslagen, maar de middenklassen en de welgestelde klassen hebben nog altijd niet aanvaard dat ze de verkiezingen verloren hebben. Sinds de eerste sociale hervormingen gestemd zijn, eind 2001, hebben deze laatsten grote betogingen georganiseerd, vervolgens een staatsgreep en dan een verlamming van de oliesector. Maar uiteindelijk zijn ze, na hun opeenvolgende nederlagen, nog verzwakt.
Vandaag heeft de oppositie echter geprobeerd Chavez aan de kant te schuiven door een herroepend referendum, een participatief democratisch middel dat in de Constitutie werd ingeschreven door de Bolivariaanse beweging zelf. Maar de oppositie is er zelfs niet in geslaagd om zonder fraude de nodige handtekeningen te verzamelen om dit referendum te eisen. Een onderzoek naar de echtheid van hun petitielijst is nu lopende. De oppositie probeert sindsdien een het land te destabiliseren met de steun van Washington en Madrid.
Wat is dit volksproject dat verdedigd wordt door Chavez? Wat is de economische inzet? Hoe liggen de krachtsverhoudingen? Wat is het spel dat door de media gespeeld wordt?
Ziehier de vragen die vanavond zullen aangesneden worden, aan de hand van de ontluisterende documentaire over de eerste staatsgreep van de 21ste eeuw in Latijns-Amerika en de rol van de media hierin: “The Revolution will not be Televised” (52 min, Eng. Ondertiteld, Kim Bartley en Donnacha O’Brian), ingeleid en gevolgd door een debat met Paul-Emile Dupret, lid van het Collectief “Venezuela 13 Avril”.Maandag 22 maart
TERRORISTER: film op basis van de verhalen van tien jongeren die in 2001 tijdens de Eurotop te Göteborg werden gearresteerd, één ervan werd door de politie neergeschoten (reportage van Stefan Jarl, Zweden, 2003). Ingeleid door Bert Van Wakeren van het Kollektief Rampenplan, dat zich als mobiele actiekeuken middenin de protesten bevond.

De toon van Terrorister wordt gezet met beelden van dierproeven, de honger in Afrika, vogels onder een dikke laag olie, iconen van het kapitalisme, ontbossing, het conflict in het Midden-Oosten en honger in Afrika. Vervolgens komen negen jongeren (de jongste is 19, de oudste 26) aan het woord. Hun getuigenissen worden doorsneden met gedichten en beelden van de veldslag.
Zestig personen zijn veroordeeld tot in totaal 45 jaar
gevangenisstraf. Er worden nog steeds processen gevoerd. Ook over de stand van zaken van deze processen zal Bert Van
Wakeren up to date informatie geven.


Maandag 29 maart
HET RECHT VAN DE STERKSTE: een film van Patrick Jean
(85 min., Nederlands ondertiteld, 2003)

In plaats van de armoede te bestrijden, bestrijden we de armen.
Europa: met haar fraaie woonwijken en haar kansarme randsteden waar nultolerantie de norm wordt. Waar een fabriek wordt afgebroken, bouwt men een gevangenis.
De armen in het algemeen, de jonge immigranten in het bijzonder, maken het voorwerp uit van angst en bedreiging. Deze film doorbreekt de gemeenplaatsen en toont de armen in hun menselijke waardigheid, in hun straat, in de gevangenis, voor hun rechters of in de kelders van een woonblok ; met hun gevoelens, hun verlangens, hun angst en wanhoop.
Mijlenver van de Europese democratische gedachte, waar iedereen een kans krijgt, hangt deze film, aan de hand van getuigenissen uit Frankrijk en België, een kritisch en beroerd beeld op van een samenleving die soms haar achterbaks en brutaal gelaat toont.
"In wat voor een tijd leven wij ? Waar zijn we me bezig ? Zijn we ons verstand kwijt?"
De Belg Patrick Jean, afkomstig uit de Borinage en tevens maker van de vele malen bekroonde documentaire “Les enfants du Borinage, lettre à Henri Storck” (’99), vatte het idee voor deze film op nadat de Belgische minister van justitie Verwilgen een volkomen idioot onderzoek uitvaardigde naar de linken tussen immigranten en criminaliteit. Dit onderzoek heeft bij vele criminologen en sociologen kwaad bloed gezet, maar in de pers bleef het rustig. Het masker van de zogenaamde democratische bewindsvoerders
viel echter af en dit rapport werd achteraf naar hartelust geciteerd door een partij als het Vlaams Blok. Patrick Jean wil met deze film de tweespalt in onze samenleving tonen. Het onderscheid tussen rijken en armen wordt steeds gewelddadiger en toont ons hoe langer hoe meer een schrijnende sociale uitsluiting.
Patrick Jean koos ervoor om zowel in België als in Frankrijk de vinger aan de sociale pols te houden, vanuit de overtuiging dat we te maken hebben met problemen die voortkomen uit onze huidige Europese samenleving van de ‘vrije markt’ en niet zozeer met een nationale problematiek. Niet te missen!Maandag 5 april
Het BRUSSEL-TRIBUNAAL (o.v.)
Het Brussel-tribunaal is een hoorcomité samengesteld uit
academici, intellectuelen en kunstenaars in de traditie van het Russell-tribunaal dat in 1967 in het leven was geroepen om oorlogsmisdaden in de Vietnamese oorlog te onderzoeken.

De hoorzitting is gepland op 15-17 april 2004 in de
Beursschouwburg en Les Halles in Brussel en zal worden
voorgezeten door Prof. François Houtart, een van de stichters van het World Social Forum in Porto Allegre. Het is gericht tegen de oorlog in Irak en tegen het imperiale oorlogsbeleid van de regering Bush. Het zal zich voornamelijk toespitsen op het ‘Project for the
New American Century’ (PNAC), de denktank achter deze oorlog en vooral op drie medeondertekenaars van het mission statement: Donald Rumsfeld, Dick Cheney en Paul Wolfowitz, vermits zij de fysieke band vertegenwoordigen tussen het discours en de brutale uitvoering van de Nieuwe Imperiale Wereldorde zoals gepland door de PNAC. Iemand van het tribunaal komt het project voorstellen.


------------------------------------------
PRAKTISCHE INFO:
Infomania vindt (sedert 1995!) plaats in het A.C. - Sparrestraat 1a (wijk Brugse Poort), Gent. Deuren om 20u, aanvang om 20u15.
Inkom gratis.

Contactadres Infomania: F. Van Ryhovelaan 134, 9000 Gent. Tel: 09/330.86.32. Iedereen die thema's of spreker/sters wil aanbrengen wordt op gejuich onthaald en kan van onze logistiek gebruik maken.

A.C.: anarchistisch centrum, een ontmoetingsplaats van en voor anarchisten, twijfelaars en sympathisanten. Maandagavond is er Infomania (20u), woensdagavond volkskeuken (20u) en op vrijdagavond Algerijns/Nigeriaans café (21u).
Iedereen welkom.

informatie i.v.m. de programmatie van Infomania is ook te vinden op de website: www.anarchie.be .

i.s.m. AKuniv

---------------------------------------------------------------

Ook in het AC: KANAAL A: info-activiteiten op woensdag,
aansluitend bij volxkeuken (op 1ste verdieping)
AGENDA

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/htdocs/anarchie/public/agenda/agenda_connect.php on line 3

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/htdocs/anarchie/public/agenda/agenda_connect.php on line 3
No Events presently
MORE | SUBMIT
REGULAR EVENTS
PASSE-MURAILLE
22/05/2022 - 18:00
Bruxelles
Volxkeuken (check linked agenda)
25/05/2022 - 14:00
Leuven
Chaos Cafe
25/05/2022 - 19:00
Leuven
Volxkeuken
25/05/2022 - 20:00
Gent
VOLXKEUKEN-expo- cafe
26/05/2022 - 18:00
GENT
TRANCHE D'ANAR
27/05/2022 - 21:00 => 22:30
Bruxelles
MORE | SUBMIT