Programma
Startpagina

maandag 27 april 2015 - 20u00
Sociale bewegingen in Latijns-Amerika
-  Clifton Ross
Latijns-Amerika zag sinds het begin van deze eeuw ingrijpende sociale en politieke veranderingen die in veel landen een einde maakte aan de neoliberale regeringen. De motor achter die veranderingen zijn sterke sociale bewegingen die opkwamen na de val van de militaire dictaturen. Onder de paraplu van die sociale bewegingen verzamelen uiteenlopende groepen die jarenlang gemarginaliseerd werden - inheemsen, boeren, studenten, LGTB, werklozen,... - met diverse strategieën maar met gedeelde doelstellingen.

Welke rol speelden deze sociale bewegingen in de politieke veranderingen van de laatste twintig jaar? Welke strategieën hanteren deze sociale bewegingen? Hoe verhoudingen deze bewegingen zich ten opzichte van de regeringen die zichzelf de belichaming van "het socialisme van de 21ste eeuw" noemen?

Clifton Ross, filmmaker en schrijver, redigeerde samen met Marcy Rein het boek "Until the Rulers Obey. Voices from Latin American Social Movements" (2014, PM Press) Lezing en discussie in het Engels.
->  http://www.latinamericansocialmovements.org
Programma
Kies een thema om het programma te doorbladeren.

Infomania Sparrestraat 1a, 9000 Gent Tel: 09/227.18.25