Programma
Startpagina

Programma overzicht
Elke week wordt er een lezing, discussie of videovoorstelling georganiseerd. De onderwerpen variëren sterk en zijn zeker niet enkel anarchistisch te noemen. Zolang het (filosofische of concrete) onderwerpen zijn die het democratisch en niet-partijgebonden verzet aanbelangen, zijn ze op hun plaats in Infomania.
Om zoveel mogelijk verschillende facetten van de behandelde onderwerpen aan bod te laten komen, worden zowel "professionelen" (professoren, experten,...) als "amateurs" (aktievoerders, enthousiastelingen,...) aan het woord gelaten.
maandag 05 december 2016 - 19u30
De strijd tegen de mega-gevangenis van Haren
moderator Barbara Van Dijck
Prison break - ontsnappen aan het Belgische gevangeniswezen. Waarom sluiten we eigenlijk nog steeds mensen op? Om ze te straffen, onszelf veiliger te voelen, er betere mensen van te maken? En hoe gaat dat dan zogezegd precies? En wie verdient daar eigenlijk veel geld aan? En hoe kunnen we dat dan anders doen? Hoe vullen terreinbezetting, juridische actie en buurtbewoners elkaar aan in de strijd tegen de mega-gevangenis? Een debat tussen drie erg verschillende medestrijders: een ZAD-ist http://haren.luttespaysannes.be/, Camille Latin van het platform om uit het gevangenisfiasco te stappen http://www.harenunderarrest.be/nl/, en Harenaar Laurent Moulin http://www.1130haren.be/ ingeleid door onderzoekster en patatiest Barbara Van Dyck
maandag 21 november 2016 - 19u30
De strijd tegen de gevangenis als bouwproject
Gideon Boie en Fie Vandamme
Prison break - ontsnappen aan het Belgische gevangeniswezen. Waarom sluiten we eigenlijk nog steeds mensen op? Om ze te straffen, onszelf veiliger te voelen, er betere mensen van te maken? En hoe gaat dat dan zogezegd precies? En wie verdient daar eigenlijk veel geld aan? En hoe kunnen we dat dan anders doen? Gevangenissen afschaffen is niet enkel een ideologische strijd. Het is in de eerste plaats een typisch systeem van ontwerpen, bouwen, financieren en beheren. Terwijl de ideologie kan veranderen, blijft het bouwproject ongewijzigd. Architecten en onderzoekers Gideon Boie en Fie Vandamme leggen uit wat dit kan betekenen voor de afbraak ervan.
maandag 07 november 2016 - 19u30
De strijd tegen het masterplan voor de gevangenissen in Belgie
Luc Vervaet
Prison break - ontsnappen aan het Belgische gevangeniswezen. Waarom sluiten we eigenlijk nog steeds mensen op? Om ze te straffen, onszelf veiliger te voelen, er betere mensen van te maken? En wie verdient daar eigenlijk veel geld aan? En hoe kunnen we dat dan anders doen? Kom luisteren!! 7/11 Luc Vervaet - “De strijd tegen het masterplan voor de gevangenissen in België” Gevangenissen afschaffen is niet enkel een strijd tegen gebouwen. De ideologie van de gevangenis zit diep verankerd in onze huidige wereld. Ex-gevangenisleraar Luc Vervaet kijkt terug en vooruit op de ideologische en psychische strijd tegen het gevangeniswezen.
zaterdag 26 maart 2016 - 17u00
"Keep it in the ground" - klimaatactivisme
De klimaattop in Parijs zal de klimaatverandering niet tegenhouden. Wat dan wel? Overal komen mensen in actie om fosiele brandstoffen te laten waar ze zitten: in de grond. Vaak met grootschalige acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. In augustus 2015 gingen meer dan duizend mensen de open koolmijnen in het Rijnland (Duitsland) in om de mijnbouw te stoppen. Dit jaar komen ze naar Lausitz, bij Berlijn, waar mensen al jaren strijden tegen mijnbouw en de gedwongen verhuizingen die daarmee gepaard gaan. Activisten spreken over het komende actiekamp en over klimaatactivisme. Welke rol spelen fossiele brandstoffen in de energiepolitiek van vandaag? Waarom blijven die beter in de grond? Wat zijn de perspectieven voor de klimaatbeweging na de klimaattop van Parijs en wat is de rol van directe actie? [In het kader van de Alternatieve Boekenbeurs, vanaf 10u in De Centrale, Kraankindersstraat 2, Gent.]
zaterdag 26 maart 2016 - 15u00
La Bataille de lEau Noire
(FR/NL, documentaire van Benjamin Hennot)
België, 1978. Het Ministerie van Openbare Werken plant een immense stuwdam in de vallei van de Eau Noire, stroomopwaarts van het stadje Couvin. Maar de inwoners verzetten zich en leveren een flamboyante guerillastrijd... Een documentaire over de vreugde en de kracht van een volksbeweging. Benjamin Hennot, de maker van de film, is bij de voorstelling aanwezig en gaat met het publiek in gesprek. [In het kader van de Alternatieve Boekenbeurs, vanaf 10u in De Centrale, Kraankindersstraat 2, Gent.]
zaterdag 26 maart 2016 - 13u00
How Can We Keep From Singing?
Peter Storm
Verzet zonder muziek komt leven te kort. Om dat te onderstrepen zingt Peter Storm een aantal liederen, vooral maar niet uitsluitend rond sociale bewegingen van de Verenigde Staten in de jaren zestig van de vorige eeuw. Hij vertelt daarbij iets over de context van de songs. Meezingen is natuurlijk niet verplicht, maar al helemaal niet verboden. [In het kader van de Alternatieve Boekenbeurs, vanaf 10u in De Centrale, Kraankindersstraat 2, Gent.]
zaterdag 26 maart 2016 - 11u00
Geweldloze strategie
Agir pour la Paix
Reflectie en debat over geweldloosheid als strategie voor hedendaagse andersglobalistische strijden. De discussie vertrekt van "The Sword That Heals" waarin de Amerikaanse activist George Lakey antwoord op Ward Churchills bekende essay "Pacifism as Pathology”. [In het kader van de Alternatieve Boekenbeurs, vanaf 10u in De Centrale, Kraankindersstraat 2, Gent.]
zaterdag 26 maart 2016 - 13u00
De filosofie van het anarchisme
Paul McLaughlin
Hebben anarchisten radicale theorie en filosofie nodig? Zo ja, hoe kan een anarchistische filosofie eruit zien? Zijn anarchisten tegen elke vorm van autoriteit, en waarom wel of niet? Wat kan hiervan de de relevantie zijn voor onze praktijk van strijd en solidariteit? Paul McLaughlin begeleidt deze discussie over anarchisme en filosofie. Hij is verbonden aan de universiteit van Limerick en publiceerde onder meer "Anarchism and Authority. A Philosophical Introduction to Classical Anarchism" en "Mikhail Bakunin: the philosophical basis of his anarchism". [In het kader van de Alternatieve Boekenbeurs, vanaf 10u in De Centrale, Kraankindersstraat 2, Gent.]
zaterdag 26 maart 2016 - 17u00
Refuser de parvenir
Marianne Enckel
Nous vivons aujourd’hui sous l’injonction de la réussite. Réussir, c’est se livrer corps et âme à la compétition pour se hisser au-dessus des autres. Certain·e·s, pourtant, refusent de gravir les échelons et de se compromettre avec le pouvoir. Le refus de parvenir a été et reste largement pratiqué et discuté au sein du mouvement anarchiste, depuis Michel Bakounine, Élisée Reclus et Emma Goldman jusque dans les luttes actuelles, en passant par les syndicalistes révolutionnaires. Ce recueil, qui compile contributions originales, entretiens actuels et traductions inédites, propose de découvrir différents aspects de ce principe radical d’insoumission.
zaterdag 26 maart 2016 - 11u00
Wapens: waar gaan ze naartoe en wie verdient eraan?
Vredesactie
Europese wapens duiken op in conflicten wereldwijd. Terwijl Europa pleit voor vrede en beschaving, gaan in het Midden-Oosten Europese wapens van hand tot hand. Dat valt niet te verbazen. Onze wetgeving voor wapenexport is zo lek als een zeef. Wie profiteert hiervan? Waar komen onze wapens terecht? En hoe kunnen we wapenhandel stoppen? Op deze vragen gaat Vredesactie dieper in.
zaterdag 26 maart 2016 - 17u00
Progressief atheïsme
Nathan Hertogen, Matthias Lievens, Karim Zahidi
Hoe dienen we de "new atheists" van antwoord? Wat is het belang van atheïsme voor links?
zaterdag 26 maart 2016 - 13u00
Anarchisten in Griekenland vandaag (ENG)
Sinds 2010 gaat het nieuws uit Griekenland steevast over overheidsschuld, economische depressie, besparingsmaatregelen, politieke instabiliteit, sociale crisis. Welke realiteit schuilt er achter de cijfers, grafieken en media clichés? Hoe staat de samenleving ervoor na zes jaar crisis en hoe is daardoor het politieke landschap veranderd? En, voor activisten de belangrijkste vraag: waar staat het met de strijden tegen de huidige politieke situatie? We gaan in op deze vragen, maar focussen vooral op de anarchistische beweging en haar reactie op het politieke beleid van de laatste jaren. Dat Syriza aan de macht kwam betekent voor de anarchistische beweging een keerpunt. In een politieke context waar de linkse regering probeert om delen van de sociale bewegingen te integreren en te controleren, treedt de anarchistische beweging naar voren als consistente stem van de sociale belangen van de onderdrukten.
zaterdag 26 maart 2016 - 11u00
Feminisme, een nieuw begin. (Evie Embrechts)
Evie Embrechts
Evie Embrechts schreef onlangs het boek "Feminisme. Een nieuw begin." Het boek gaat in op enkele belangrijke discussiepunten die de beweging nog steeds verdelen: racisme, prostitutie en pornocultuur bijvoorbeeld. In deze workshop gaan we in op een aantal actuele vragen: hoe staat het met feminisme vandaag, wat zijn de sterktes en zwaktes? Hoe zit het met mannen? Wat is kruispuntdenken? Transgenderbevrijding en feminisme, gaat dat goed samen? Hoe passen feminisme en socialisme bij elkaar? Wat zijn de mogelijkheden van een feministische toekomst: hoe ziet die eruit en hoe kunnen we ons daarvoor organiseren? [in het kader van de Alternatieve Boekenbeurs, op 26 maart in De Centrale, www.spin.be/aboekenbeurs
zaterdag 26 maart 2016 - 15u00
Workshop privacy en veiligheid op het internet
zaterdag 26 maart 2016 - 15u00
Feminisme en zelforganisatie in Rojava
Twee ervaringsdeskundigen
Volgens de Koerdische bevrijdingsbeweging zijn autonomie en emancipatie onlosmakelijk verbonden met elkaar. Emancipatie vergt zelforganisatie en een betere spreiding van macht op alle niveaus en dus ook in de organisaties van het verzet en de strijd. De Koerdische bevrijdingsbeweging past deze benadering toe in Rojava en het lijkt ons belangrijk te reflecteren hoe we dit ook in onze middens beter kunnen toepassen.
vrijdag 25 maart 2016 - 20u30
Studentenstrijd in Amsterdam: De Nieuwe Universiteit
Vorig jaar vloog de vlam in de pan aan de universiteit van Amsterdam. Van de kraak van een voormalig autonoom beheerde ruimte escaleerde de studentenstrijd verder in het tweede semester over de bezetting van een verkochte faculteit en ten slotte tot de toeëigening van het bestuurlijk centrum van de universiteit gedurende 44 dagen. Studenten eisten decentralisatie, directe democratie en een stop aan het rendementsdenken en gingen hiervoor de strijd aan aan de hand van directe actie. Tot ver in het buitenland zorgde deze strijd voor een heropleving van studentenprotesten in tijden van besparingen. We laten enkele studenten aan het woord die er vanaf het begin bij waren, bespreken hun ervaringen met politiseren van studenten, de anarchistische inspiratie die ze hanteerden en de ervaringen die ze overhouden.
donderdag 24 maart 2016 - 19u30
De filosofie van het anarchisme
Paul McLaughlin
Anarchie! De totale chaos of de bevrijding van de autoriteit van kerk, staat, patriarchaat en kapitaal? Gecontesteerd en provocatief, dat is de term alleszins nog steeds. Maar schuilt er voorbij de radicale kritiek op de hiërarchsche sociale orde en voorbij de utopische toekomstvisie van verzoende vrijheid en gelijkheid ook een intellectueel project? Is zulk een project dan wel verdedigbaar? Was Bakunin ook een filosoof? Omdat dit onderwerp niet in het curriculum van de Wijsbegeerte, noch de Moraalwetenschappen voorkomt - niet in de vakken politieke filosofie of moderne wijsbegeerte - komt Paul McLaughlin, professor politieke filosofie aan de universiteit van Limerick (Ierland) deze avond verhelderen. Opgelet: deze lezing gaat door in auditorium B, Blandijnberg 2, Gent. ism Kring Moraal en Filosofie.
maandag 27 april 2015 - 20u00
Sociale bewegingen in Latijns-Amerika
Clifton Ross
Latijns-Amerika zag sinds het begin van deze eeuw ingrijpende sociale en politieke veranderingen die in veel landen een einde maakte aan de neoliberale regeringen. De motor achter die veranderingen zijn sterke sociale bewegingen die opkwamen na de val van de militaire dictaturen. Onder de paraplu van die sociale bewegingen verzamelen uiteenlopende groepen die jarenlang gemarginaliseerd werden - inheemsen, boeren, studenten, LGTB, werklozen,... - met diverse strategieën maar met gedeelde doelstellingen. Welke rol speelden deze sociale bewegingen in de politieke veranderingen van de laatste twintig jaar? Welke strategieën hanteren deze sociale bewegingen? Hoe verhoudingen deze bewegingen zich ten opzichte van de regeringen die zichzelf de belichaming van "het socialisme van de 21ste eeuw" noemen? Clifton Ross, filmmaker en schrijver, redigeerde samen met Marcy Rein het boek "Until the Rulers Obey. Voices from Latin American Social Movements" (2014, PM Press) Lezing en discussie in het Engels.
zaterdag 18 april 2015 - 11u00
Dwangarbeid
Gregory Cremmerye, Lege Portemonnees
"Er wordt een federaal kader uitgewerkt voor de invoering van een gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden. Dit wordt uitgevoerd in een samenwerkingsakkoord met de Gewesten." Met deze vage zin uit het federale regeerakkoord wordt een nieuwe stap gezet in het invoeren van vormen van dwangarbeid in België. In het Verenigd Koninkrijk en Nederland worden gelijkaardige systemen al langer toegepast. Wat is de ideologische achtergrond van deze politiek, wat zijn de concrete gevolgen en hoe kunnen we dit tegen houden? Op deze drie vragen zoeken we antwoorden tijdens de workshop.
zaterdag 18 april 2015 - 11u00
Besparingen
Zwarte Vlag Collectief
Je moet al bijna in een grot leven om het niet te weten: net als in andere Europeselanden al eerder gebeurde (Spanje, Griekenland, Groot-Brittannië, etc.) bespaart de staat op allerlei domeinen die vele mensen treffen, sommigen meer dan anderen natuurlijk. Komen er barsten in de sociale vrede? Mag het wat meer zijn dan opportunisten als het Griekse Syriza of Podemos in Spanje? Mag het wat meer zijn dan het verdedigen van de ‘sociale vrede’, ‘vakbonden’, ‘democratie’ of ‘welvaartstaat’ uit hopeloosheid of gemakzucht? Korte voorstelling en vervolgens hopelijk discussie.
zaterdag 18 april 2015 - 13u00
Klimaattop Parijs
Matthias Lievens, KUL en Pieter Becuwe, Climate Express
De klimaatconferentie eind dit jaar in Parijs, COP21, wordt door velen cruciaal genoemd, de laatste kans om klimaatopwarming binnen de perken te houden. Wat staat er op het spel? Waarom lopen de onderhandelingen over een klimaatakkoord zo moeilijk? Moeten we überhaupt iets verwachten van die top, of voeren we de strijd tegen klimaatverandering beter elders? Welke acties worden op en in aanloop naar de top gevoerd? Matthias Lievens is onderzoeker aan de KUL en schreef (samen met Anneleen Kenis) "De mythe van de groene economie". Pieter Becuwe is actief bij Climate Express, dat mobiliseert in aanloop naar COP21.
zaterdag 18 april 2015 - 13u00
De strijd tegen de gevangenis
In België is een enorme bouwcampagne bezig van maar liefst 10 nieuwe gevangenissen. Sommige hiervan zijn reeds voltooid, andere verkeren nog in verschillende staat van planning en bouw. Wie bouwt deze monsters, wie verdient er geld aan? Hoe deze projecten te bestrijden? Korte voorstelling en vervolgens hopelijk discussie.
zaterdag 18 april 2015 - 15u00
Don Fabulist
Ridder der Vagebonden van Het Kapersnest, Don Fabulist, is een eigengereide en doorwinterde verteller die de oude tradities koestert. Doorleefd en met een grillige lichaamstaal vertelt hij oersagen, legenden, mythen, sprookjes en sproken, maar ook eigen poëtische vertelsels. In een alchimie van woorden wekt hij de wonderlijke verhalen van verdoemde schrijvers tot leven. Met gebronsde stem zingt hij vergeten balladen die hij dikwijls in de geheime zwerverstaal, het Bargoens, ten berde brengt. Voor Don blijft het vertellen en het verhalend zingen een rauwe queeste naar de ongekunstelde stem van de ziel. Heden leeft hij in de Waalse wouden. Ook de rijkdom van de Waalse vertelcultuur kruidt hoe langsom meer zijn vertellingen. In het verhalenuniversum van Don Fabulist staat de tijd voor even stil.
zaterdag 18 april 2015 - 15u00
Strijd van mensen zonder papieren
Brussels collectieven van sans-papiers
De Belgische Staat gaat verder met het uitzetten van kinderen, vrouwen en mannen, ondanks internationale overeenkomsten, naar landen in oorlog, en landen waar epidemiën en milieurampen ravages aanrichten. De mensenjacht wordt grimmiger. De migratiepolitiek werpt telkens nieuwe obstakels op tegen regularisatie van mensen zonder papieren, de criteria voor regularisatie worden vager en willekeuriger. De laatste maanden zijn de verschillende groepen van mensen zonder papieren ontzettend actief in Brussel. Wekelijks doen ze betogingen en acties. Ze eisen de sluiting van de gesloten centra, het recht op vorming en scholing en de stopzetting van de uitzettingen en de criminalisering. Op 3 mei organiseren ze ‘De mars van de 10.000 mensen zonder papieren’. Activisten van de collectieven van sans-papiers vertellen over hun strijd. (lezing en discussie in het Frans)
zaterdag 18 april 2015 - 17u00
Rojava, het Koerdische experiment
Toon Lambrechts en Roel Pulinx
De Koerdische revolutie in Rojava spreekt tot de verbeelding. In de bloedige chaos van de Syrische burgeroorlog gaan de Koerden hun eigen weg, en timmeren er aan een vorm van democratisch zelfbestuur. Te midden van een land waar iedere hoop weggevaagd lijkt werken ze aan een politiek systeem waar de verschillende etnhische groepen zich in kunnen vinden, waar vrouwenrechten en de rechten van minderheden gerespecteerd worden en waar de bevolking inspraak heeft in het bestuur. Hoe krijgt hun ideologie van democratisch zelfbestuur vorm? Kan het politieke experiment van de Koerden iets betekenen voor de rest van Syrië? En heeft een dergelijk systeem kans op slagen in een regio verscheurd tussen dictatoriale regimes en religieus fanatisme? Toon Lambrechts en Roel Pulinx bezochten in 2014 en 2015 de Koerdische kantons Cizre en Kobane. Vanuit hun ervaringen ter plekke openen ze de discussie over hoe het Koerdisch experiment te begrijpen.
zaterdag 18 april 2015 - 17u00
Wat gebeurt er in actieland? Open platform.
Benieuwd naar wat er zoal gaande is in actieland? Wil je wat meer weten over enkele radicale sociaalgeëngageerde acties, projecten of campagnes? Sta je te popelen om je steentje bij te dragen? Of ben je zelf betrokken bij een actie of campagne en wil je daarover wat uitleg komen geven? Hoop je wat nieuw volk te betrekken? Dit is een open platform voor actiegroepen en campagnes. Elke groep stelt zich een 10-tal minuten voor, de resterende tijd is er ruimte voor een meet-en-greet of speeddaten in kleinere groepjes. Voorlopig komen de Muscardins zich voorstellen. Deze vzw van buurtbewoners en natuurbeschermers hopen een bedreigd bos te kopen. Het Landhuis, een autonoom ecologisch centrum, geeft uitleg over hun overlevingsstrijd. Vrede vertelt over hun campagne tegen de aankoop van gevechtsvliegtuigen. Bite Back geeft toelichting bij hun vervolging voor de rechtsbank na een klacht van varkensboeren. Wil je jouw actie hier ook komen voorstellen? Graag! Laat ons iets weten.
zaterdag 18 april 2015 - 13u00
Linux atelier
Heb je ook jouw bedenkingen bij kapitalistische reuzen zoals Microsoft/Windows en Mactintosh/Apple? Het gevoel knaagt dat je bijdraagt aan hun monopolies en macht. Daarboven zijn hun systemen, zoals Windows XP, niet de meest veilige. Er is een alternatief, gratis software ontwikkelt voor en door gebruikers. Vandaag helpen we jou de stap naar Linux te zetten. Om 13.00 beginnen we met een algemene infosessie over Linux. Wat is het, waar komt het vandaan, waarom wil je het op je computer, en hoe kan je het uitproberen? Vanaf 14.00 staan enkele experts ter uwer beschikking om eindelijk het gebruiksvriendelijke besturingsprogramma van Linux, Mint genaamd, te installeren op jouw computer. Neem dus je laptop mee! Of een oude laptop die je niet meer gebruikt! Maak dan zeker een back-up van al je bestanden. Ben je benieuwd maar lijkt de stap je nog iets te groot. Dan zijn er USBs of live CDs met Linux ter beschikking. Zo kan je op je gemak Linux uit proberen zonder jouw geliefde Mircosoft vaarwel te zeggen. Je kan zelfs Linux en Windows/Apple op één computer hebben. Vandaag hebben we geen tijd om deze installatie te doen, maar vraag zeker om uitleg of hulp. Om 17.00 geven we een infosessie over computerbeveiliging, want ook hier maakt Linux het verschil.
maandag 05 mei 2014 - 20u15
Ethiek van het anarchisme
Joris Luyckx
Joris Luyckx over de ethiek van het anarchisme en wat deze van traditionele visies op ethiek onderscheidt. Een lezing over anti-autoritarisme, heterogeniteit en non-essentialisme. Een kritische houding t.o.v. alle vormen van macht, directe actie en horizontaliteit staat centraal.
maandag 28 april 2014 - 20u15
Zand in de machine
Ewoud Vandepitte
Ewoud Vandepitte over ecologische sabotage. Wanneer en onder welke voorwaarden is eigendomsbeschadiging als actievorm in de ecologische context van vandaag moreel gerechtvaardigd?
zaterdag 12 april 2014 - 11u
Sans-papiers in Calais (No Border Netwerk)
Calais, een stad van armoede, een poort naar Engeland, een plaats waar mensen doorrijden zonder nadenken, een plaats waar mensen vastzitten en waar anderen niet over willen nadenken. Calais is een plaats waar talloze mensen die gevlucht zijn tegen wil en dank stranden, op zoek naar een beter leven. Zonder papieren, en bijgevolg dus ook zonder rechten volgens zij die er de plak zwaaien. In 2009 vond in Calais een No Border Camp plaats. Sindsdien is er een permanente aanwezigheid van No Border activisten in Calais. No Border Netwerk is een netwerk van antiracistische groepen die samenwerken tegen de uitsluiting en criminalisering van migranten en die strijden voor vrijheid van migratie. In deze presentatie leggen we uit wat de ideeën erachter zijn en wat dat in praktijk inhoudt. Verder hebben we het over het dagelijks leven van migranten in Calais, de gebeurtenissen van de afgelopen tijd en wat er gedaan kan worden om hen te helpen.
zaterdag 12 april 2014 - 11u
Boekvoorstelling ‘Bloed en barricaden’
Dennis Bos
Na een voor Frankrijk desastreus verlopen oorlog tegen Pruisen brak in 1871 een opstand uit die de geschiedenis zou ingaan als de Parijse Commune. Op 18 maart van dat jaar bezetten opstandige Parijzenaars de stad. 72 dagen later werden zij in bloedige barricadegevechten verpletterend verslagen. Vele duizenden werden standrechtelijk geëxecuteerd. In Bloed en barricaden vertelt Dennis Bos hoe de zo jammerlijk mislukte revolutie van Parijs in de loop van de tijd is herdacht door socialistische kunstenaars, politici en ‘gewone’ activisten, van Marx tot Drees, van Pol Pot tot Roel van Duijn en van William Morris tot Bertolt Brecht. Het meeslepende verhaal bestrijkt meer dan een eeuw en beweegt zich langs alle windstreken: van de Amsterdamse Jordaan naar Nieuw-Caledonië in de Stille Zuidzee, van de anarchisten in Chicago in de jaren 1880 naar het Petrograd van de Oktoberrevolutie en van de Berlijnse Spartakusopstand van 1919 naar het Shanghai van Mao’s Grote Proletarische Culturele Revolutie. Dennis Bos laat zien hoe de herinnering aan de Commune zich ontwikkelde tot een ware mythologie met bekende symbolen als de barricade en rode vaandels, maar ook een verborgen universum vol horror en pornografie. Dennis Bos (1969) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij promoveerde op de Amsterdamse socialistische arbeidersbeweging in de negentiende eeuw. Hij is docent Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar de rol van fysiek geweld en erotiek in de geschiedenis van de politieke cultuur.
zaterdag 12 april 2014 - 13u
Gezi Park en opstand in Turkije
Marianne Maeckelberg en Brandon Jourdan
Een verhaal van de bezetting van Gezi Park, de gewelddadige ontruiming ervan en de opstand die er op volgde. In late May 2013, political unrest swept across Turkey. In Istanbul, a large part of the central Beyoğlu district became a battle zone for three consecutive weeks with conflicts continuing afterward. The protests were initially aimed at rescuing Istanbul’s Gezi Park from being demolished as part of a large scale urban renewal project. The police used extreme force during a series of police attacks that began on May 28th 2013 and which came to a dramatic head in the early morning hours of Friday May 31st when police attacked protesters sleeping in the park. As the images of the heavy-handed policing spread across the world, the protests quickly transformed into a popular uprising against the Prime Minister Tayyip Erdogan and his style of authoritarian rule. This short documentary tells the story of the occupation of Gezi Park, the eviction on July 15, 2013, and the protests that have continued in the aftermath. It includes interviews with many participants and footage never before seen. Brandon Jourdan and Marianne Maeckelbergh have been traveling, researching, and making short films about the recent wave of uprisings that have spread across the globe. They will screen their short documentary “Taksim Commune: Gezi Park and the Uprising in Turkey” and go into discussion on the context and consequences of the protest and the uprising that followed.
zaterdag 12 april 2014 - 13u
Vrije Bond: ontmoeting en intro campagne dwangarbeid
De Vrije Bond is een anarchistische zelf-organisatie die haar wortels in het Nederland van begin de jaren 90 heeft. We nodigen alle leden en geïnteresseerden uit voor een babbel en om nader kennis te maken. We beginnen met een kleine introductie. Daarin kijken we onder meer terug op de voorbije activiteiten waaraan we als Vrije Bond deelnamen en presenteren een overzicht van onze publicaties. Daarnaast stellen we onze campagne rond dwangarbeid voor.
zaterdag 12 april 2014 - 13u
XminY
XminY is een wereldwijd uniek actiefonds en ondersteunt al meer dan 45 jaar sociale bewegingen. Problemen en misstanden kunnen in de visie van XminY het beste van onderop worden aangepakt. Juist lokale pioniers en kleinschalige organisaties weten het beste op welke manier en met welke methoden meer gelijkheid en zeggenschap gerealiseerd kan worden. Jaarlijks geeft XminY aan ongeveer 150 projecten financiële steun. XminY wil vanaf dit jaar in België actiever worden. Ze leggen uit hoe je bij hen geld kan vragen voor (directe) acties en campagnes. Daarnaast hopen ze dat mensen en groepen hen willen helpen XminY meer bekend te maken in België.
zaterdag 12 april 2014 - 15u
Discussie kraakverbod
Afgelopen jaar dienden zowel Open VLD als SP-A wetsvoorstellen in die kraken strafbaar maken. Mogelijk wordt daar onder de volgende regering over beslist. Wat staat er precies in die voorstellen? Welke context en motieven spelen mee om kraken strafbaar te willen maken? We horen van Nederlandse activisten hoe zij hebben geprobeerd het kraakverbod tegen te houden, waarom dat niet is gelukt en welke consequenties dat vandaag heeft. Wat kunnen we doen om verzet op te bouwen tegen een kraakverbod? Wat kan werken (en wat niet)? Welke concrete initiatieven kunnen we nu al nemen?
zaterdag 12 april 2014 - 15u
Anarchistische solidariteit en anti-oorlogsinitiatieven in voorm
Anarchist solidarity and anti-war initiatives in former Yugoslavia (a recollection from Croatia). There is no objective history. There are only different interpretations of what has happened and a very clear idea that the "ordinary", "little" people are the victims of all systems, whether these systems are founded on this or that ideology, nationalism, religion... The wars that took part during the nineties produced only victims. Victims were caused by the media propaganda, nationalism, the states and their leaderships, local thugs, different obeyers, the ones who "carried out the orders"... In a situation like that, mass war psychosis, there were still pockets of resistance to the conflict, nationalism, hate and the war itself, although it was all around us and became the integral part of our lives. The new normality. We will talk about anarchist actions of solidarity, different anti-war initiatives and their influence during the nineties.
zaterdag 12 april 2014 - 15u
“Richtlijnen voor de consument” - surrealistische poëzie
Jan Bervoets
Jan Bervoets brengt gedichten uit “Handleiding voor de consument”, dat in 2013 bij Kelderuitgeverij verscheen. Zowel de vrijheid als de poëzie hebben Jan Bervoets van jongs af aan bezield. Hij heeft zich nooit laten inkapselen door de drogredenen van politieke, commerciële en artistieke spindokters, die de natuurlijke drang naar vrijheid en poëzie altijd en overal onschadelijk trachten te maken. In het anarchisme vond hij als opstandig individu de maatschappelijke idealen die aan zijn vrijheidsdrang beantwoorden. Het surrealisme verschafte hem als dichter de middelen om zich in volledige ongebondenheid te kunnen uiten. ‘Ik pak de woorden terug, die de reclame steelt van de poëzie,’ zegt Bervoets. Ook vond hij weer woorden om het heersende fatsoen te tarten en om de politionele machtsverhoudingen belachelijk te maken. Zijn poëzie komt voort uit het vitale automatisme van de verbeelding, uit toevallig opgevangen nieuwsberichten en flarden uit gesprekken, uit versprekingen en associatieve herinneringen, maar ze is toch vooral de expressie van een consequente strijdbare levenshouding.
zaterdag 12 april 2014 - 17u
Blockupy 2014
Een brede coalitie van actiegroepen en organisaties zal de feestelijke opening van de nieuwe vestiging van de Europese Centrale Bank in Frankfurt, dit najaar, grondig gaan verstoren. Daarmee protesteren ze tegen onder andere het Europese bezuinigingsbeleid en het huidige migratiebeleid. Daarnaast wil Blockupy zich richten op anti-kapitalistisch acties, consumentisme, speculatie met voedsel, gentrification, landgrabbing en privatisering. Ze roepen op voor gedecentraliseerde acties tussen 15 en 25 mei. De Blockupy groep Nederland is ontstaan uit Vrije Bonders, Kritische Studenten Utrecht en Real World Economics en wil mobiliseren om aan de acties mee te doen.
zaterdag 12 april 2014 - 17u
Corporate Europe
David Cronin
Onderzoeksjournalist David Cronin over zijn boek Corporate Europe: How Big Business Sets Policies on Food, Climate and War. Journalist David Cronin kent de wandelgangen van de Europese politiek als geen ander. In zijn nieuwe boek (Pluto Press, 2013) ontbloot David Cronin de macht van grote bedrijven. Hij toont aan hoe de elites uit de bedrijfswereld het Europese beleid beïnvloeden en controleren. In elk beleidsdomein zijn het dezelfde mechanismen: "Think Tanks" worden gefinancierd door bedrijven en promoten hun belangen onder het mom een "neutraal platform voor discussie" aan te bieden; in zogenaamde expertengroepen krijgen vertegenwoordigers van grote Europese bedrijven bevoorrechte toegang van de EU; lobbyisten, vaak voormalige EU medewerkers, spelen een manipulatief spel zonder aan iemand verantwoording af te moeten leggen. De allesoverheersende doelstelling om van de EU een economische supermacht te maken, maakt velen binnen de EU instellingen blind voor de ondemocratische Europese besluitvorming en voor de perverse effecten van de logica die bedrijfsbelangen boven alles anders zet. David Cronin is journalist. Zijn stukken verschenen onder meer in The Guardian, Wall Street Journal Europe en the Irish Times.
zaterdag 12 april 2014 - 17u
Sociale strijd in Zuid-Amerika
Deze presentatie gaat in op de sociale strijden in Zuid-Amerika. De focus ligt op de opstandige golf die al enkele maanden door Brazilië raast. Na de rellen in juni is het conflict er blijven smeulen, zeker nu de wereldbeker voetbal er aan komt. Verder zullen ook anarchistische strijden en lopende discussies in landen als Chili, Argentinië, Uruguay en Venezuela de revue passeren. Tenslotte stellen we Contrabando voor, een nieuw magazine over anarchisme en sociale strijd in Zuid-Amerika. Daarna is er plaats voor discussie.
maandag 20 januari 2014 - 20u15
Taoïstische filosofie en anarchisme
Wie naar de wortels van het anarchisme zoekt, komt vaak bij recente westerse denkstromingen terecht, waarvan vele verbonden zijn met het verlichtingsdenken. Maar we vinden een verwant denken al veel vroeger, met name in China. In de taoïstische filosofie, zoals in 2200 jaar oude klassiekers als Dao De Jing en Zhuang Zi, horen we anarchistisch denken weerklinken. De Tao is niet te definiëren. Taoïsten vertellen graag in paradoxen en raadsels, in plaats van een strak intellectueel betoog af te steken. Deze filosofie draait rond niets doen in de betekenis van niet ingrijpen, zich niet bemoeien, de zaken hun natuurlijke gang laten gaan. Opgevat als levenswijsheid, die ook in een politieke context haar nut bewijst. Een filosofie die anti-intellectueel is, en in haar verhalen (waarvan we deze avond er ook een aantal zullen voorlezen) een voorliefde heeft voor narren, verschoppelingen en mensen die in de schaduw leven. Op deze avond gaan we op zoek naar die verwantschap tussen anarchisme en taoïstische filosofie.
maandag 16 december 2013 - 20u15
Discussie recht op wonen
Hoe voeren we actie en campagne voor het recht op wonen? Wat gebeurt er vandaag al en waar liggen kansen? Rond welke eisen verenigen we ons? (Het programma van deze avond wordt in de loop van de reeks verder ingevuld.)
maandag 09 december 2013 - 20u15
Recht op wonen (van bovenaf en onderuit)
Pascal Debruyne
Wonen is een fundamenteel recht. In de realiteit is het echter moeilijk afdwingbaar: overheden moeten het nastreven, maar zijn niet verplicht het te garanderen. Overheden voeren een beleid gebaseerd op het verwerven van een eigen woningen en beschermen eigenaars van leegstaande gebouwen tegen krakers. Beweging Recht op Wonen voert actie in solidariteit met mensen die in een precaire woonsituatie zitten, onder meer door gebouwen te kraken. Pascal Debruyne (onderzoeker UGent en actief in Beweging Recht op Wonen) bespreekt de spanning tussen recht op wonen en eigendomsrecht. Wat kunnen overheden doen om in te grijpen in de private woningmarkt? En hoe kunnen we van onderop het recht op wonen afdwingen en er een strijdpunt van maken?
maandag 02 december 2013 - 20u15
Sociale huisvesting
Patrice De Meyer
De private woningmarkt wordt steeds duurder. Voor lage inkomens is de sociale huurmarkt vaak de enige oplossing om nog betaalbaar te kunnen wonen. Gent staat met 12,9 % sociale woningen aan de top in België voor wat betreft het aantal sociale woningen. Toch blijft de wachtlijst groot, met ca. 9000 kandidaat-huurders. Projecten voor zware renovaties en afbraak (bv. Rabottorens), waarbij huurders moeten gemuteerd worden, zijn hierbij niet opgenomen. Bovendien heeft Gent een hoog leegstandcijfer (10,4 %). Patrice De Meyer (Samenlevingsopbouw Gent) ondersteunt het Gents Netwerk van Sociale Huurders. Zij licht toe in hoeverre sociaal wonen op dit moment nog een accuraat antwoord biedt op de woonnoden van mensen met een laag inkomen. Verder overloopt ze het over enkele knelpunten in zowel het Vlaamse als het Gentse sociale huisvestingsbeleid.
maandag 25 november 2013 - 20u15
Huisvestingsbeleid doorgelicht
Pascal De Decker
"We maken van Gent een thuis waar alle Gentenaars een betaalbare en kwalitatieve woning vinden in een fijne omgeving om te leven en zich te ontspannen", staat in het bestuursakkoord van het Gentse stadsbestuur. De realiteit staat daar helaas nog ver af. Een huis kopen is voor veel mensen een verre droom, huurprijzen blijven stijgen. Veel mensen moeten het stellen met woningen in erbarmelijke staat of moeten jaren wachten op een sociale woning. Elke winter slapen mensen op straat. Pascal De Decker (socioloog en planoloog, docent aan de Hogeschool Gent en Sint Lucas Hogeschool) licht het huisvestingsbeleid van het Gentse stadsbestuur door: wat is de strategie achter het huidige beleid? Aan welke groepen komt dit beleid ten goede en wie valt uit de boot? Wat kunnen lokale overheden meer doen om het recht op wonen te realiseren? Welke rol kunnen het middenveld en actiegroepen spelen?
maandag 18 november 2013 - 20u15
Gentrificatie als strategie van stadsvernieuwing
Bart van Bouchaute
Het Gentse stadsbestuur voert een actief beleid van stadsvernieuwing in de 19de eeuwse gordel, denk maar aan Zuurstof voor de Brugse Poort en Bruggen naar Rabot. Met die projecten wil het stadsbestuur de nieuwe middenklasse (en hun kapitaal) aantrekken: nieuwe eigenaars knappen met eigen geld oude woningen op en uiteindelijk wordt de hele wijk er beter van. Maar klopt dat ook? Binnen welke strategie passen deze projecten? En wat met de verdringing van kwetsbare bewoners? Bart Van Bouchaute (onderzoeker en lector bij UA en Arteveldehogeschool) kijkt kritisch naar de Gentse stadsvernieuwingsprojecten.
maandag 13 mei 2013 - 20u15
Post-anarchisme
Onder de noemer post-anarchisme wordt geprobeerd een hedendaags anarchisme te ontwikkelen, geënt op het post-structuralistische denken van mensen als Foucault en Deleuze. Daarbij sneuvelen enkele uitgangspunten van het 19de eeuwse anarchisme. Post-anarchisme kan je ook zien als de theoretische vertaling van wat anarchisme vandaag in de praktijk betekent. Wat is die post in post-anarchisme? Wat kan post-structuralisme voor anarchisten betekenen? Anarchisme voor de 21ste eeuw of oude wijn in nieuwe zakken?
maandag 06 mei 2013 - 20u15
Sociaal anarchisme (2)
Een actueel ideaal? Perspectieven voor heden en toekomst De problemen waar we vandaag mee geconfronteerd worden zijn niet dezelfde als diegene waar men aan het eind van de 19de eeuw mee worstelde. Het anarchisme is intussen al lang geen massabeweging meer. Na de Spaanse burgeroorlog en de tweede wereldoorlog waren de laatste restanten van de anarchistische arbeidersbeweging hun slagkracht voorgoed kwijt. Bovendien zijn de voorbije jaren tal van nieuwe sociale uitdagingen op het voorplan gekomen. In een snel veranderende wereld, kan ook het anarchisme niet achter blijven. We verkennen vernieuwende invullingen voor het klassieke sociaal anarchisme aan de hand van het werk van onder meer Colin Ward, Paul Goodman en Murray Bookchin. We staan ook stil bij enkele hedendaagse praktijkvoorbeelden van sociaal anarchisme in actie. Samen gaan we na op welke manier het sociaal anarchisme vandaag relevant kan zijn en dat ook morgen nog blijft.
maandag 29 april 2013 - 20u15
Individualistisch anarchisme
Wie om te bestaan op de willoosheid van anderen moet rekenen, die is een maaksel van deze anderen, zoals ook de heer een maaksel van de dienaren is. Als de onderworpenheid zou ophouden, dan zou het met de heerschappij gedaan zijn. Een verkennende wandeling doorheen het veelvormige individualistische anarchisme: de uitgangspunten en belangrijkste wrijvingen met het sociale anarchisme, maar vooral de inspirerende rijkdom van haar praktische toepassingen. Van illegalisme, over veganisme en naturisme tot vrije liefde en anti-militarisme.
dinsdag 23 april 2013 - 20u15
Oorlog in Mali
Baz Lecocq, historicus Ugent
Begin januari begon het Franse leger bombardementen op doelwitten in het noorden van Mali, om een einde te maken aan de opmars van islamistische rebellen. "We willen ervoor zorgen dat wanneer we vertrekken, Mali veilig is", beloofde president Hollande. Kort daarna waren zo een 4000 Franse soldaten ter plaatse, ondersteund door verschillende Afrikaanse en Europese landen, waaronder België. Vanaf eind april zouden de Franse soldaten terugkeren. Frankrijk roert zich in een lang aanslepend conflict in haar ex-kolonie. Het conflict tussen de Malinese regering en groepen Toearegs die meer onafhankelijkheid claimen, gaat terug tot de periode van de dekolonisatie in de jaren 50. Na de val van Kadhafi stromen wapens uit Libië door naar de Sahel en keren Toeareg uit het Libische leger terug naar Mali. Wie het conflict vandaag wil begrijpen, moet over de Malinese grenzen heen kijken. Baz Lecocq, gespecialiseerd in de geschiedenis van West-Afrika, gaat in op de regionale en historische context van het huidige conflict en maakt een tussentijdse balans op van de militaire interventie. Hoe is het conflict tussen de Toeareg en de Malinese regering met de huidige oorlog verbonden? Welke economische en strategische belangen heeft Frankrijk op het oog? Wat zijn de mogelijke uitwegen uit het conflict? (in samenwerking met Vredesactie)
maandag 22 april 2013 - 20u15
Sociaal anarchisme (1)
Reis langs de wortels en ideeën van een historische beweging Het sociaal anarchisme ontstond in de 19de eeuw. Het heeft als eigen entiteit langzaam vorm gekregen, onder meer in reactie op de breuk met het autoritair socialisme van Marx en zijn aanhangers. Naast een fundamentele kritiek op socio-economische, culturele en politieke autoriteitsstructuren, hebben sociaal anarchisten ook aandacht gehad voor een constructief programma. Ze zochten naar een alternatieve manier van samenleven, niet langer gebaseerd op de hiërarchie die elk domein van het menselijk leven kenmerkte. Uiteenlopende antwoorden op dat vraagstuk hebben geleid tot het ontstaan van verschillende stromingen, zoals collectivisme, anarchistisch communisme en anarcho-syndicalisme. In deze inleidende lezing wordt je meegenomen langs de voornaamste grondleggers van het sociaal anarchisme. Onder meer Peter Kropotkin, Elisée Reclus, Errico Malatesta en Emma Goldman passeren de revue.
maandag 08 april 2013 - 20u15
De mythe van de groene economie
Matthias Lievens
De klok tikt ongenadig: het klimaat verandert. We moeten, zo krijgen we te horen, samenwerken: allemaal samen tegen CO2. Steeds meer ngo’s, bedrijven en politieke partijen vinden elkaar rond de slogan van de ‘groene economie’. Of spreken we beter over ‘groen kapitalisme’? In hun laatste boek ontrafelen Anneleen Kenis en Matthias Lievens de mythe van de groene economie in al haar dimensies: van emissiehandel tot duurzaam consumeren, van bevolkingscontrole tot technologisch optimisme. Maar het tekent ook een aantal krachtlijnen uit voor een alternatief. De transitie naar een duurzame toekomst kan niet zonder diepgaande maatschappijverandering, stellen de auteurs. En zo’n verandering vraagt precies meer sociale gelijkheid, meer democratie en minder markt. Tegelijk werpt het boek vragen op over prioriteiten en strategie van sociale en ecologische bewegingen. Hoe zijn ecologische en sociale strijd met elkaar te verbinden? Welke rol kunnen vakbonden daarin spelen? Wat met regulering en ingrijpen door de overheid? Welke plaats zien we voor individuele verantwoordelijkheid en verandering? Matthias Lievens stelt de hoofdlijnen van het boek voor en gaat vervolgens in gesprek en discussie met mensen uit milieu- en klimaatbewegingen.
zaterdag 02 maart 2013 - 11u
Sociaal treffen van de vrije bond
Vrije Bond
De Vrije Bond is een anarchistische zelf-organisatie die haar wortels in het Nederland van begin de jaren 90 heeft. Voor de 2de keer op rij organiseert de Vrije Bond een sociaal treffen. We nodigen alle leden en geïnteresseerden uit voor een babbel en om nader kennis te maken. We beginnen met een kleine introductie. Daarin kijken we onder meer terug op de voorbije activiteiten waaraan we als Vrije Bond deelnamen en presenteren een overzicht van onze publicaties. Voor zij die al lid zijn een gelegenheid om met elkaar kennis te maken, voor anderen een uitgelezen kans om de Vrije Bond eens van naderbij te leren kennen.
zaterdag 02 maart 2013 - 13u
Geld, waarde en schuld
Hoe kijkt een anarchistische antropoloog naar geld, waarde en schuld? Mainstream economische theorie is gestoeld op een simplistisch model van economisch handelen: de mens als robot die, met minimale inspanningen, zijn winsten probeert te vergroten. Ideeën over anarchistische economie blijven vaak steken in onrealistische blauwdrukken en zijn in hetzelfde bedje ziek. Ze beschrijven dan bijvoorbeeld de mens die de ganse dag tevreden vult met het in de praktijk brengen van wederzijdse hulp. David Graeber, anarchist en antropoloog, onderzoekt al jaren basisbegrippen als geld, waarde en schuld. Hij bouwt verder op concepten uit Marx zijn denken om ze aan te vullen en verder uit te diepen. Uniek aan zijn werk is dat het uitgaat van antropologische en historische studie: hoe gaven (en geven) echt bestaande gemeenschappen elk op hun manier betekenis aan waarde, schuld en geld? Graeber komt tot interessante vaststellingen die de axiomas en clichés uit onze handboeken economie onderuit halen. Aan de hand van voorbeelden van overal ter wereld, en doorheen een lange geschiedenis, kijkt hij op een originele manier naar het ontstaan en de rol van geld, de verhouding tussen vrije markt en staat en de samenhang tussen gemunt geld en oorlog. In deze lezing nemen we enkele rode draden uit het werk van Graeber onder de loep en kijken we naar wat ze betekenen voor anarchistisch denken over economie. (Voor alle duidelijkheid: David Graeber zelf zal er niet bij zijn.)
zaterdag 02 maart 2013 - 13u
Anarchisme, wat is dat?
Anarchistisch Kollektief
Lezing en discussie: wat is anarchisme vandaag? Anarchisten, zijn dat bommenleggers, relschoppers, of hopeloze wereldverbeteraars die in elke mens het goede zien? In deze lezing geeft het Anarchistisch Kollektief Gent hun visie op anarchisme: wat is de basis van het anarchisme, wat is de historische oorsprong ervan, wat is er mis met de hedendaagse samenleving, hoe kunnen we met die problemen omgaan en hoe vertaalt zich dat vandaag de dag.
zaterdag 02 maart 2013 - 15u
Workshop niet-autoritair omgaan met kinderen
Ananda
Hoe vermijden we autoritair gedrag in onze omgang met opgroeiende kinderen? In deze workshop gaan we na hoe een anarchistische visie concreet wordt wat betreft opgroeien van en omgaan met kinderen. Vervolgens betrekken we dit op de praktijk van ieder moment en gaan we kijken hoe je die visie als ouder, opvoeder of leerkracht voor jezelf lijfelijk kan toetsen en ervaren, hoe dit je houding naar kinderen (en naar het leven in het algemeen) positief kan beïnvloeden en hoe dit een meer gelijkwaardige en echt democratische samenleving kan dichterbij brengen. Tot slot kijken we naar welke scholen vandaag uitgaan van niet-autoritair omgaan met kinderen. Tijdens de workshop doen we korte oefeningen en kleine rollenspelen.
zaterdag 02 maart 2013 - 15u
Tegenmacht van onderop
Doorbraak
Tegenmacht opbouwen door organiseren van onderop is radicaal! Dit uitgangspunt van de linkse basisorganisatie Doorbraak wordt toegelicht door Bob Wester en Harry Westerink. Aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden zullen ze hun visie op een strategie voor fundamentele sociale verandering uiteenzetten. O.a. in Leiden organiseert Doorbraak lokaal verzet tegen dwangarbeid van mensen die gedwongen gratis moeten werken voor het behoud of krijgen van een uitkering. Hoe pakken ze dit aan? Welke stappen worden gezet, welke actievormen worden gekozen? Waarom wordt er zo veel tijd gestopt in individuele gesprekken met dwangarbeiders? Waarom doen zij dat op deze manier? Doorbraak bestaat sinds 2006 uit een groeiende groep activisten uit meerdere plaatsen in Nederland met diverse radicale politieke achtergronden. De afgelopen jaren hebben ze zich verzet tegen migratiebeheersing & sociale afbraak en schoonmakersacties gesteund.
zaterdag 02 maart 2013 - 17u
De mythe van de groene economie
Matthias Lievens
De klok tikt ongenadig: het klimaat verandert. We moeten, zo krijgen we te horen, samenwerken: allemaal samen tegen CO2. Steeds meer ngo’s, bedrijven en politieke partijen vinden elkaar rond de slogan van de ‘groene economie’. Of spreken we beter over ‘groen kapitalisme’? In hun laatste boek ontrafelen Anneleen Kenis en Matthias Lievens de mythe van de groene economie in al haar dimensies: van emissiehandel tot duurzaam consumeren, van bevolkingscontrole tot technologisch optimisme. Maar het tekent ook een aantal krachtlijnen uit voor een alternatief. De transitie naar een duurzame toekomst kan niet zonder diepgaande maatschappijverandering, stellen de auteurs. En zo’n verandering vraagt precies meer sociale gelijkheid, meer democratie en minder markt. Tegelijk werpt het boek vragen op over prioriteiten en strategie van sociale en ecologische bewegingen. Hoe zijn ecologische en sociale strijd met elkaar te verbinden? Welke rol kunnen vakbonden daarin spelen? Wat met regulering en ingrijpen door de overheid? Welke plaats zien we voor individuele verantwoordelijkheid en verandering? Matthias Lievens stelt de hoofdlijnen van het boek voor en gaat vervolgens in gesprek en discussie met mensen uit milieu- en klimaatbewegingen.
vrijdag 11 januari 2013 - 19u
Info/benefietcafé ‘Ik plantte ne keer patatten…’
Op 29 mei 2011 voerden bezorgde burgers, boeren en wetenschappers actie op het aardappelproefveld in Wetteren. Met de actie wakkerden ze het debat aan over genetisch gemanipuleerde organismen, de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek en de toekomst van onze landbouw. Elf activisten verschijnen op 15 januari in Dendermonde voor de rechter. Ze riskeren zware boetes. (meer weten: http://fieldliberation.wordpress.com) Infomania organiseert een info-benefietcafé ten voordele van de elf mensen die vervolgd worden. We maken de balans op van 2 jaar actie en campagne rond genetisch gemanipuleerde gewassen en duurzame landbouw. Om 19u is er eten, vervolgens info en discussie en tenslotte benefietcafé.
maandag 17 december 2012 - 20u15
Kerstspecial: De Guillotine
(herhaald wegens overdonderend succes) De kerstdagen komen eraan en jammer genoeg dringen de obligate nieuwjaarswensen zich opnieuw op. Infomania wenst jullie allemaal een beter, gezonder, evenwichtiger, minder stresserend en superdeluxe 2013 toe. Jammer genoeg wordt de kans op een fantastisch 2013 serieus belemmerd door een aantal figuren die we met veel plezier haten. Waarom zouden wij deze niet op een humane wijze naar het einde van het heelal sturen? Daarom willen wij met Infomania de denkoefening maken: wie uit het heden, verleden en toekomst maken wij een kopje kleiner om de wereld te verlossen van een brok ellende? Van Mia Doornaert tot Michael Freilich en van Geert Versnick tot Paris Hilton. Maak jouw top drie van meest verguisde figuren en argumenteer waarom ze volgens jou een symbolische plaats onder de guillotine verdienen. De meest overtuigende pleit(st)er krijgt een fijne prijs! Iedereen welkom vanaf 20u op deze geweldige, geweldloze kerstspecial in het Assez, Sparrestraat 1a, Brugse Poort Gent!
maandag 10 december 2012 - 20u15
Militair embargo Israël
Ludo De Brabander, Vrede vzw
Gaza was onlangs opnieuw het toneel van brutaal geweld. De kans is groot dat bij de aanval op Gaza militaire technologie en wapensystemen werden ingezet afkomstig uit Europa of België. De EU-lidstaten leverden tussen 2003 en 2010 voor 1,2 miljard euro aan vergunningen voor wapenleveringen aan Israël. België staat in de lijst van Europese leveranciers op de 6de plaats, met 25 miljoen euro. Israëlische defensiebedrijven incasseren daarnaast nog miljoenen euro’s onderzoeksgeld door hun participatie aan Europese projecten waarin ze samenwerken met Europese bedrijven en instellingen, waaronder ook een aantal Belgische universiteiten. Vrede vzw wil dat er een einde komt aan de voorkeursbehandeling waarvan Israël geniet en pleit voor een militair embargo tegen Israël om de Israëlische staat er toe te bewegen het internationaal en humanitair recht te respecteren. Ludo De Brabander (Midden-Oosten-kenner van Vrede vzw) licht de militaire banden tussen Europa, en meer specifiek België, en Israël toe en introduceert de campagne voor het militair embargo.
maandag 03 december 2012 - 20u15
Internering
Koen Verhofstad
Iedereen weet al decennia dat internering voor België een schandvlek is. Keer op keer wordt ons land door het Europees Hof voor de Mensenrechten veroordeeld, en toch komt er nauwelijks verandering. vzw UilenSpiegel (Patiëntenvertegenwoordiging Geestelijke Gezondheidszorg) eist een maatschappelijk debat, gericht op verandering. Deze Infomania wordt hier een eerste stap in. Koen Verhofstad zal summier het juridisch kader schetsen. De nadruk zal niet liggen op de juridische theorie maar op de (naargeestige) realiteit, zoals die de laatste jaren blijkt te zijn. De infoavond is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die mee hun schouders willen zetten onder dit initiatief. We willen eindigen met een brainstorm over wat wij kunnen ondernemen om de toestand aan te klagen en te veranderen, dewelke als voorbereiding fungeert voor het slotdebat op 15 december.
dinsdag 27 november 2012 - 19u30
The Brussels Business
(2011, Friedrich Moser and Matthieu Lietaert, ENG, NL ondertite
"Who runs the European Union?" In het begin van de jaren 1990 worden twee jonge mannen zich bewust van de enorme invloed van lobbyisten op de EU-besluitvorming in Brussel. De ene begint de lobbygroepen te onderzoeken en start een waakhondgroep naar lobbypraktijken. De andere wordt zelf lobbyist voor 40 multinationale bedrijven. "The Brussels Business" duikt in de schimmige wereld van de lobbygroepen, de verborgen netwerken van bedrijven en hun invloed op de EU-besluitvorming. De film vertelt de andere kant van het verhaal van de Europese integratie sinds de jaren 1980 en belicht de neoliberale overname van de Europese politiek. Op een moment dat Europa in een diepe crisis verkeert, probeert de film een antwoord te geven op de vraag: wie leidt de Europese Unie? Niet in het AC maar in Studio Skoop, Sint-Annaplein - tickets 7€ Organisatie: Studio Skoop, Infomania, Vredesactie, Masereelfonds Gent en Victoria Deluxe www.thebrusselsbusiness.eu
maandag 12 november 2012 - 20u15
Speciesisme en ethisch veganisme
Tim
De term speciesisme bestaat reeds sinds 1973. Veganisme zelfs nog langer: de term en de ethiek erachter zagen het daglicht voor het eerst in 1944. Vele decennia zijn ondertussen gepasseerd maar de ware betekenis van deze termen zijn voor de meesten nog steeds onbekend of onduidelijk. Tijdens deze presentatie ontdekken we, stap voor stap, de ware betekenis ervan en waarom ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We verkennen de morele status van andere dieren en onze verantwoordelijkheid van de instandhouding van de structurele uitbuiting van anderen.
maandag 05 november 2012 - 19u
Van verontwaardiging naar beweging
Maak kennis met inspirerende campagnes en discussieer mee. In heel Europa komen mensen in beweging: campagnes tegen kernenergie, de besparingspolitiek, voor een rechtvaardig werk en inkomen, tegen kernwapens en militaire interventie, voor een duurzaamklimaatbeleid,... Maar hoe zet je een succesvolle campagne op? Wat is de plaats van geweldloze actie? Hoe bouw je een beweging op? Welke uitdagingen staan ons te wachten? We zetten mensen uit Duitsland (Castor-campagne tegen nucleair afvaltransport), het Verenigd Koninkrijk (UK Uncut-campagne tegende besparingspolitiek en Fuel Poverty Action voor rechtvaardige oplossingen voor energie- en klimaatproblematiek), Nederland (schoonmakers-campagne rond werk en inkomen) en België (NATO GAME OVER en Bomspotting) bij elkaar en vragen het hen. Organisatie: Vredesactie, Victoria Deluxe en Infomania start: 19u00, locatie: De Centrale, Kraankindersstraat 2, Gent meer info: www.vredesactie.be - info@vredesactie.be – 03/281.68.39
maandag 29 oktober 2012 - 20u00
GAS boetes
Caroline De Gees en Erik Castermans
Met de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) hebben steden en gemeenten een zeer verregaande autonomie gekregen om overlast aan te pakken. Ze kunnen vormen van openbare overlast en kleine criminaliteit aan hun plaatselijke politieverordeningen toevoegen en zelf bestraffen. De Liga voor Mensenrechten en het Antwerps Straathoekwerk Overleg -Astrov- stellen zich serieuze vragen bij dit GASbeleid. Overlast is immers vaag en subjectief. De rechtszekerheid komt hierdoor in het gedrang. Willekeur loert om de hoek. Het gevaar bestaat dat steden en gemeenten dagdagelijks gedrag gaan criminaliseren en hiermee vooral de onderklasse gaat viseren. Bovendien riskeren ook actievoerders GAS-boetes, waardoor het recht op vrije meningsuiting en vrije vereniging en vergadering bedreigd worden. Activisten in Brussel en Antwerpen mochten dat al aan den lijve ondervinden. Caroline De Geest van LvM en Erik Castermans van vzw Astrov geven meer uitleg: wat houdt de regeling precies in, wat zijn de mogelijke gevolgen en gevolgen?
maandag 22 oktober 2012 - 20u00
Stop steenkoolgas (docu + Friends of the Earth Climaxi, in het E
Nicola Freeman
Steenkoolgas is een nieuwe energiebron die extreem schadelijk is voor het milieu én voor de gezondheid van de lokale bevolking. Het veroorzaakt watervervuiling, lawaaihinder, meer CO2-uitstoot, vernietiging van natuur en van het landschap. Nochtans wil de overheid nog vóór het einde van dit jaar een vergunning geven voor het starten van proefboringen in het Kempisch steenkoolbekken. De documentaire “Gasland” toont de gevolgen van de ontginning van schaliegas in de Verenigde Staten. Schaliegas wordt ontgonnen in schalielagen (ipv steenkoollagen), maar veel van de problemen zijn hetzelfde voor beide technieken. (Trailer op http://www.motherearth.org) Friends of the Earth en Climaxi protesteren tegen de plannen om steenkoolgas te ontginnen in de Kempen. Nicola Freeman van FoE licht toe.
maandag 15 oktober 2012 - 20u00
De Syrische opstand: tussen hamer en aambeeld
Bart Peeters en Saraa Saleh
Wat is er in godsnaam aan de hand in Syrië? Als we Al Jazeera moeten geloven dan zal de Syrische revolutie elk moment zegevieren. Kijken we naar Al Manar TV dan zit het Assad-regime nog stevig in het zadel. Bart Peeters en Saraa Saleh proberen wat duidelijkheid te scheppen. Bart Peeters werkte gedurende drie jaar als journalist en onderzoeker in de regio en schreef het hoofdstuk over Syrië voor het nieuwe boek van Sami Zemni over de Arabische Lente. Hij zal een algemene schets geven van de gebeurtenissen en hun implicaties voor het Syrische volk, zijn nabije en verdere buren en het geostrategische evenwicht in de regio en ver daarbuiten. Saraa Saleh is een Syrische die in Belgie woont en regelmatig terugkeert naar haar familie in haar geboorteland. Deze zomer had dat meer voeten in aarde dan gewoonlijk. Ze brengt verslag uit van de obstakels tijdens haar reis, de actuele situatie en atmosfeer in het land en de visie van binnenuit.
maandag 08 oktober 2012 - 20u00
De basis van het ideologisch en sociaal-economisch programma van
Kris Michiels (ABVV)
In quasi alle peilingen omtrent de komende politieke verkiezingen kan eenzelfde trend worden waargenomen: de N-VA zou sterk aan kiezers winnen waardoor de politieke krachtsverhoudingen in vele gemeenten aan verandering onderhevig zullen zijn. De publieke opinie blijkt open voor het discours van hun frontman. Het moet gezegd, de campagne van de N-VA die 6 jaar geleden nog op sterven na dood was, zit vandaag subliem in elkaar. Maar wat heeft deze partij nóg voor onze maatschappij in petto wanneer hun ultieme doel eenmaal is bereikt – namelijk het opsplitsen van België in twee autonome bestuursidentiteiten? De studiedienst van het Vlaamse ABVV bracht een brochure uit waarin ze een analyse maakte van het sociaal-economisch programma van de N-VA en de gevolgen daarvan. Kris Michiels (vormingsdienst van het ABVV) bespreekt de consequenties van dergelijk beleid en de weerslag daarvan op onze samenleving. Na een korte duiding wordt de discussie geopend!
vrijdag 17 augustus 2012 - 20u15
WAR STARTS HERE - actiekamp
In Altmark, Duitsland, bevindt zich één van de knooppunten van oorlogsvoorbereiding: GÜZ, Gefechtsübungszentrum (centrum voor gevechtstraining). Alle Duitse soldaten trainen er voor ze worden ingezet in de oorlog in Afghanistan of andere interventies. Maar ook eenheden van andere NAVO- en EU-landen komen er oefenen. Zo gingen Belgische militairen er trainen voor ze deel uitmaakten van de EU Battle Group. Momenteel wordt er een stad nagebouwd, met 500 gebouwen, straten, een luchthaven en een metrostelstel, om specifiek te trainen op opstandbestrijding in stedelijk gebied. Van 12 tot 17 september zetten antimilitaristische groepen er een actiekamp op. Activisten uit heel Europa komen er samen om na te denken over acties en strategieën tegen oorlogsvoorbereidingen en plannen vanuit het kamp acties om de werking van het GÜZ te verstoren. Eén van de organisatoren komt toelichting geven: hoe zien Europese legers opstandbestrijding en op welk soort operaties bereiden ze zich voor? Welke rol ziet de NAVO voor zichzelf weggelegd? Wat is de bedoeling van het actiekamp? organisatie: Infomania ism Vredesactie
donderdag 05 juli 2012 - 20u00
Erik Rothard, Industrial Workers of the World
Erik Rothard
Erik Rothgard is actief in de VS-vleugel van de IWW, Industrial Workers of the World. In het Assez spreekt Erik over de werking van deze revolutionaire vakbond en over de klassenstrijd in de VS in het algemeen. meer info: www.vrijebond.nl - www.iww.org
vrijdag 25 mei 2012 - 20u15
Queer Edge
Fade X is een groep die de rol van genotsmiddelen in onze samenlevingen binnen progressieve bewegingen onder de loupe neemt. Een heel interessante om eens nader te bekijken, is hoe we omgaan met affectie en seksualiteit. Vertrekt onze omgang met anderen steeds vanuit een liefde voor de ander? Of gaat het vaak eerder om een bevrediging van jezelf? Waar ligt de grijze zone tussen buitensporige losbandigheid en preuts puritanisme? We streven naar vrijheid. Hoe vrij kan liefde zijn? Waar liggen de grenzen, als ze al bestaan? Tijdens deze QUEER EDGE avond proberen we samen na te gaan hoe liefde of seksualiteit zich kan manifesteren als drug en welke de effecten van drugs kunnen zijn op gewenst en ongewenst seksueel of seksistisch gedrag. Nadien opent het podium zich voor iedereen die zich muzikaal theatraal of wat dan ook wil uitdrukken… En voor een vette party. Dit alles drug- en seksismevrij! Niet in het AC maar in de Van Monckhovenstraat 48 te Gent!
dinsdag 08 mei 2012 - 20u15
Discussie: De invloed van drugs op de beweging en de maatschappi
Drugs, vooral dan alcohol en weed, zijn wijdverspreid in de anarchistische beweging. Waarom gebruiken mensen drugs? Mensen zien dit vaak als middel om even weg te vluchten van deze maatschappij, dit systeem waar we een hekel aan hebben. Welke invloed heeft dat op de beweging? Houdt dat ons niet soms tegen om tegen onderdrukking te vechten, initiatieven uit de grond te stampen? Alcohol is vaak een aanleiding voor gewelddadig, seksistisch of dwaas gedrag, weed veroorzaakt wel eens paranoia of tamheid. Welke rol hebben basisbehoeften, verlangens, genotsmiddelen? Welke invloed op elkaar? Genotsmiddelen triggeren natuurlijke mechanismen waardoor je deze zelf niet meer natuurlijkerwijs kan uitvoeren. We bekijken drugs in de brede zin, niet enkel als een substantie. Hoe kunnen we ons hiervan losmaken, zowel als beweging als individueel? Wat is verslaving, hoe werkt het? Drugs gebruiken is vaak een begrijpbare reactie op deze zieke wereld. Hoe kunnen we op een gezondere manier proberen overleven en leven in deze wereld?
dinsdag 24 april 2012 - 20u15
Film: The Tobacco Trap Cycle of Poverty + Deadly Persuasion: The
Vandaag vertonen we twee documentaires. The Tobacco Trap Cycle of Poverty is een korte (15min) Aziatische docu over wat tabak veroorzaakt in alle stadia van het productieproces. Van massale ontbossing, bodemuitputting, pesticidegebruik met gezondheidsproblemen voor de werkers, tot kinderarbeid, lage lonen en de meest gekende: gezondheidsproblemen van het al dan niet passief consumeren. Deadly Persuasion probeert een beeld te geven hoe reclame voor tabak en alcohol werkt. Vooral bij reclame voor tabak wordt vaak het beeld geschept van de rebel, de sigaret die je vrijheid verschaft. Terwijl het je uiteraard vooral afhankelijk maakt van een industrie. Reclame voor alcohol promoot vaak seksistisch of ander onverantwoord gedrag. Beide industrieën recupereren ook emancipatorische strijden door bv de sigaret voor vrouwen als feministische overwinning te presenteren, of reclame te maken voor alcohol op gay prides. Achteraf is nog discussie mogelijk.
dinsdag 27 maart 2012 - 20u15
Film: ‘Requiem for a dream’
De film toont de verschillende vormen van zowel legale als strafbare, meer of minder voor de hand liggende verslaving, die ervoor zorgen dat de personages als het ware worden opgesloten in een droomwereld van desillusies en wanhoop. Deze droomwereld wordt vervolgens overgenomen en verwoest door de realiteit. Er is geen centrale hoofdfiguur. De gebeurtenissen volgen elkaar op en nemen het standpunt van de verscheidene personages aan. De bedoeling is niet om te beleren of te veroordelen, maar om een bepaalde realiteit in beeld te brengen en bespreekbaar te maken. Voor en na de film is er dan ook plaats voor een discussie en een drankje.
dinsdag 20 maart 2012 - 20u15
Psycho-farmaceutica : waar eindigt de wetenschap?
Psycho-farmaceutica, ofwel geneesmiddelen die inwerken op de psychologie, zijn alomtegenwoordig. Onze ouderen krijgen antidepressiva en antipsychotica in het rusthuis, onze kinderen krijgen stimulantia zoals ritaline om niet uit de band te springen op school. Als je het zo stelt, klinkt het allemaal heel akelig, maar de medische wereld verzekert ons dat medisch onderzoek aantoont dat de baten voor de patienten groter zijn dan de risico's. Maar hoe werkt dat medisch onderzoek? En is het wel zo wetenschappelijk als de grote farmabedrijven beweren?
maandag 19 maart 2012 - 20u15
Gilles Deleuze
Marc De Kesel, Hogeschool Gent, Radboud Universiteit Nijmegen
Gilles Deleuze is één van de meest invloedrijke Franse denkers van de afgelopen eeuw. Hij zorgde voor een vernieuwde belangstelling in Nietzsche en brak een lans voor een nieuwe opvatting over de rol van de filosofie in het algemeen. Samen met psycho-analyticus Félix Guattari schreef hij 'Capitalisme et schizophrénie'. Daarin nemen ze de ideeën van Jacques Lacan kritisch onder de loupe, schetsen ze de contouren van een nieuwe, 'nomadische' subjectiviteit en onderzoeken ze het functioneren van de hedendaagse staatsmacht. Het denken van Deleuze werkt door in kunstfilosofie, literatuur- en mediastudies, theorieën over globalisering, recente stromingen in het anarchisme, en ver daarbuiten.
zaterdag 10 maart 2012 - 11u
Sociaal treffen van de Vrije Bond
De Vrije Bond is een anarchistische zelf-organisatie die haar wortels in het Nederland van begin de jaren '90 heeft. Sinds het Anarchistisch Kollektief (AK) zich vorig jaar aansloot, is er voor het eerst een actieve kern in ons land. Sindsdien zijn er niet alleen acties en activiteiten namens de Vrije Bond georganiseerd, de groep nam ook actief deel in verschillende publieke manifestaties. De lokale groep gaf het voorbije jaar enkele gelegenheidskranten uit en staat mee in voor de verspreiding van Buiten de Orde, het officiële blad van de Vrije Bond. Naast de toegenomen zichtbaarheid op tal van activiteiten, speelt ook de voortdurende crisis in de kaarten van de organisatie. Het blijft immers wachten op een geloofwaardig antwoord op de sociale afbraak van rechts. Inderdaad, sinds enige tijd lijkt ook de interesse in het anarchisme opnieuw in opmars. Tal van reacties tegen de crisis, zoals initiatieven als Occupy, verraden - hoe verkapt soms ook - een anarchistische aspiratie. In Nederland organiseerde de Vrije Bond reeds een crisisoverleg. Maar is praten wel voldoende? Kan een dergelijk kleine groep wel voldoende inspelen op de onvrede die leeft? Redenen genoeg om de koppen eens samen te steken. Daarom organiseert de Vrije Bond een sociaal treffen. We nodigen alle leden en geïnteresseerden uit voor een babbel en om nader kennis te maken. We beginnen met een kleine introductie. Daarin kijken we onder meer terug op de voorbije activiteiten waaraan we als Vrije Bond deelnamen en presenteren een overzicht van onze publicaties. Voor zij die al lid zijn een gelegenheid om met elkaar kennis te maken, voor anderen een uitgelezen kans om de Vrije Bond eens van naderbij te leren kennen. Een lezing op de Alternatieve Boekenbeurs in de Centrale te Gent. Voor meer info kan je terecht op www.aboekenbeurs.be
zaterdag 10 maart 2012 - 12u
Boekvoorstelling 'De enige en zijn eigendom' van Max Stirner
Toen De enige en zijn eigendom verscheen, liet het boek niemand ongemoeid; iedereen sprak er óf schande óf lof over. De inhoud van het boek? Een genadeloze jacht op elke idee die ons overstijgt en zichzelf absolute of goddelijke pretenties aanmeet. Een genadeloze, maar vooral niet aflatende klopjacht. Want waar het atheïsme zich tevreden stelt met de moord op de hemelse godsfiguur, wijst Stirner er ons op dat de godsfiguur heropleeft in allerlei aardse vormen. De abstracte gemeenschappen van staat, maatschappij en mensheid zijn niet minder geloofsgemeenschappen, die ons tot zondaars (misdadigers, onmensen) en goede christenen (voortreffelijke burgers) bombarderen. Maar wanneer we in opstand komen spatten die gemeenschappen als zeepbellen uit elkaar. Dan komt er ruimte vrij voor verenigingen waarin onze enigheid, onze uniciteit en niet onze middelmatigheid centraal staan. We werpen een blik op de inhoud van het boek en gaan na op welke manier het een reisgids kan zijn voor een opstandig en authentiek levensproject. Een lezing op de Alternatieve Boekenbeurs in de Centrale te Gent. Voor meer info kan je terecht op www.aboekenbeurs.be
zaterdag 10 maart 2012 - 13u
Diversiteit in actie voor mensen zonder papieren in België:
Dat geen mens illegaal is, wisten wij al lang. Maar het fort Europa wordt verder opgetrokken en de repressie blijkt bijwijlen meedogenloos. Er zijn razzia's, schrijnende getuigenissen uit de deportatiecentra, schichtige vluchtelingen in Oostende, maar ook verzet en heel veel solidariteit. Twee collectiefjes komen praten over hun engagement in de strijd tegen gesloten centra en de jacht op mensen zonder papieren. Getting The Voice Out stuurt al meer dan een jaar berichten vanuit de deportatiecentra de wereld in, en een ander groepje tracht de Oostendse vluchtelingen te ondersteunen. Kom af, luister en deel je eigen ervaringen, en help deze en andere collectieven sterker worden. Een lezing op de Alternatieve Boekenbeurs in de Centrale te Gent. Voor meer info kan je terecht op www.aboekenbeurs.be
zaterdag 10 maart 2012 - 13u
Voorstelling nieuw anarchistisch tijdschrift
Het anarchisme kent een lange traditie van pamfletten, vlugschriften, kranten en tijdschriften. Vele scherpe en minder scherpe pennen hebben zich reeds voor de anarchistische zaak ingezet, de ene keer in een slordige en kortstondige publicatie, de andere keer in een zeldzame mijlpaal waarrond een beweging vorm kreeg. Sommige obscure blaadjes zijn een zeldzaam verzamelobject geworden, van andere wordt je jaren na het verschijnen van een laatste nummer nog met exemplaren rond je oren geslagen. Als er zoveel anarchismen zijn als er anarchisten zijn, dan zijn er even veel manieren waarop dit in een tijdschrift weerslag kan vinden. Eén manier is de onze. Je leest het goed: een nieuwe poging staat in de steigers en we lichten graag onze plannen toe. Het eerste nummer van ons zesmaandelijkse tijdschrift verschijnt in mei. Het is dus nog "work in progress". We vertellen je graag over onze plannen. Welke leemte willen we vullen? Met welke andere tijdschriften willen we ons meten of welk pad willen we net niet op gaan? We leggen uit vanuit welke nood we willen vertrekken en hoe we plannen te werk te gaan. Vervolgens nodigen we jullie uit met ons na te denken over de inhoud en de vorm van dit toekomstige tijdschrift. Misschien gaat het wel kriebelen om ook de pen ter hand te nemen? Een lezing op de Alternatieve Boekenbeurs in de Centrale te Gent. Voor meer info kan je terecht op www.aboekenbeurs.be
zaterdag 10 maart 2012 - 14u30
Voorstelling NATO GAME OVER
Vredesactie
Het is duidelijk: de NAVO creëert meer problemen dan ze oplost. Een militaire alliantie van een selecte club landen die wereldwijd oorlog voert, die kernwapens heeft en bereid is ze als eerste te gebruiken, is een gevaar voor de wereldvrede. De campagne NATO GAME OVER van Vredesactie zet de NAVO en haar beleid op de publieke en de politiek agenda. Op zondag 1 april 2012 voert een internationaal interventieteam een geweldloze interventie uit in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Vredesactie Gent legt uit waar de NAVO voor staat en waarom Vredesactie deze campagne voert. Een lezing op de Alternatieve Boekenbeurs in de Centrale te Gent. Voor meer info kan je terecht op www.aboekenbeurs.be
zaterdag 10 maart 2012 - 15u
Discussie 'kraken in Gent'
Kraken in Gent wordt steeds moeilijker. Waar de stad tot voor enkele jaren terug kraakpanden binnen zekere grenzen tolereerde, worden kraakpanden nu vaak ontruimd nog voor krakers goed en wel gesetteld zijn. De stad schakelt antikraakbedrijven in om leegstaande panden te laten bewaken. Van een sociaal woonbeleid is intussen nog steeds geen sprake, steeds meer mensen zitten in precaire woonsituaties, terwijl leegstand welig tiert. Krakers gaan heel verschillend met die context om. Veel factoren spelen daarin een rol: hoe kwam het collectief tot stand? Wat is de relatie met de eigenaar en de buurt? Welke tactieken gebruiken de bewoners tegen repressie? Lisa, die de afgelopen jaren actief was in de Gentse kraakbeweging, probeert de pro's en contra's van de verschillende mogelijkheden op een rijtje te zetten, als inleiding op de discussie: hoe zit dat met die antikraakbedrijven? Hoe weren we ons tegen het anti-kraakbeleid van de stad? Hoe maken we de kraakbeweging sterker? Hoe kunnen krakers mee een antwoord bieden op de wooncrisis? Een lezing op de Alternatieve Boekenbeurs in de Centrale te Gent. Voor meer info kan je terecht op www.aboekenbeurs.be
zaterdag 10 maart 2012 - 15u
Poëzievoordracht Joke Kaviaar
Joke Kaviaar
Als mijn geest vrij is ben ik vrij Herinner mij daaraan als ik woordeloos ben (uit gedicht 'Ga in de weg staan!') De Nederlandse dichteres Joke Kaviaar schrijft behalve gedichten ook opiniestukken en voert acties bij o.a. detentiecentra tegen de politiek van migratiebeheersing, Fort Europa. Vanwege haar teksten werd zij in september op beschuldiging van opruiing gearresteerd en werd haar website in december door justitie offline gehaald. www.jokekaviaar.nl is thans terug online en hopelijk is de dichteres tijdens de boekenbeurs op vrije voeten. Een lezing op de Alternatieve Boekenbeurs in de Centrale te Gent. Voor meer info kan je terecht op www.aboekenbeurs.be
zaterdag 10 maart 2012 - 16u
De rol van revolutionaire nuchterheid
Fade X en Atalanta
De kritiek van revolutionairen op drugs en genotsmiddelen kent een lange traditie. We maken een reis doorheen de geschiedenis: van Domela Nieuwenhuis via de Bonnot-gang, langsheen de opkomst van straight-edge binnen de anarcho-punk scene in de jaren '80, tot de Zapatistas, en meer. Welke ideeën bepaalden deze keuze en hoe vertaalden ze die naar de praktijk? Is het een louter individuele of een politieke keuze? Worden een resem dogma's of verboden ingeluid? Creëren we een subcultuur waarin we veilig en vrij zijn van de heersende cultuur? Of proberen we juist zo open mogelijk te zijn naar iedereen, om ideeën aan te reiken en mensen aan het denken te zetten? Fade X en Atalanta formuleren antwoorden hierop vanuit een hedendaags tijdskader. Daarna is er ruimte voor discussie waarbij we zeer benieuwd zijn naar jouw mening! Een lezing op de Alternatieve Boekenbeurs in de Centrale te Gent. Voor meer info kan je terecht op www.aboekenbeurs.be
zaterdag 10 maart 2012 - 17u
Anarchistische economie
Peter Gelderloos
Indien we de staat omver blazen en een einde maken aan het kapitalisme, zoals anarchisten vaak voorstellen, hoe zullen we onze basisbehoeften dan inwilligen? Hoe gaan we omgaan met voedsel, behuizing en de verdeling van goederen en diensten? Anarchisten hebben hierop geen antwoorden gezocht binnen het huidige maar vervreemdende economische discours, noch zijn ze op zoek gegaan naar een blauwdruk. Desondanks kunnen ze vandaag terugkijken op een lange en diverse geschiedenis van anarchistische, anti-autoritaire en staatsloze successen in het bevredigen van sociale behoeften zonder autoritaire machtsstructuren in te roepen. Er zijn vele voorbeelden aan te geven: de vele horizontaal georganiseerde gemeenschappen die weerstand bieden tegen staatscontrole, anarchistische experimenten zoals de Shinmin commune, de collectivisering in de Spaanse burgeroorlog en de bedrijfsbezettingen in Turijn na de eerste Wereldoorlog. Ook vandaag gebeuren er vele bedrijfsbezettingen en bestaan er coöperatieven en autonome zones die aantonen wat voor mogelijkheden en uitdagingen er vandaag zijn voor ons. Anarchisten houden zich niet bezig met het beloven van een simplistisch utopia of hebben niet de behoefte om houvast te zoeken binnen een dogmatisch systeem. Ze hebben doorheen de jaren een zeer uitgebreide en gevarieerde waaier aan technieken, organisatiestructuren en actiemiddelen uitgewerkt waardoor ze in elke situatie en gepaste oplossing kunnen aanreiken. Peter Gelderloos (VS) schreef het boek 'Anarchy Works' en komt in het licht daarvan een uiteenzetting geven over de verschillende vormen van zelforganisatie en hoe menselijke behoeften van daaruit kunnen worden bevredigd. Een lezing op de Alternatieve Boekenbeurs in de Centrale te Gent. Voor meer info kan je terecht op www.aboekenbeurs.be
zaterdag 10 maart 2012 - 17u
Een interactieve en kritische workshop over privileges en machts
FEL
Bewustwording van en kritiek op privileges en machtstechnieken is van belang in de feministische en antiracistische strijd maar ook voor het activisme in het algemeen. We moeten niet enkel focussen op 'het systeem', 'het patriatchaat' en 'de kapitalisten' maar we dienen ook naar onszelf te kijken. Hoe bouwen wij zelf privileges in en hoe wenden wij (onbewust) macht aan binnen de vele organisaties en vergaderingen waarin wij actief zijn? In deze workshop focussen de mensen van FEL op de privileges die gepaard gaan met gender, etniciteit, klasse, gezondheid/handicap, leeftijd en seksualiteit. Een lezing op de Alternatieve Boekenbeurs in de Centrale te Gent. Voor meer info kan je terecht op www.aboekenbeurs.be
zaterdag 10 maart 2012 - 18u
De strijd tegen GGO's in België en daarbuiten. Een update
Met de geslaagde aardappelruilactie van Wetteren (mei 2011) in het achterhoofd gaan we tijdens deze interactieve lezing en discussie in op een aantal recente acties en campagnes tegen GGO's. We blikken tevens vooruit op wat de toekomst ons brengen kan. Want actie zal opnieuw nodig blijken, in een waaier van vormen. Een lezing op de Alternatieve Boekenbeurs in de Centrale te Gent. Voor meer info kan je terecht op www.aboekenbeurs.be
vrijdag 09 maart 2012 - 20u15
Anarchist onder de indignados. Peter Gelderloos over anarchistis
Peter Gelderloos
2011 was een turbulent jaar. Niet alleen de Arabische wereld kreeg een warme lente, maar ook in het Westen braken sociale onlusten uit. Terwijl de crisis zich verder doorzette, nam ook de verontwaardiging toe. De Verenigde Staten hebben hun Occupy beweging, Spanje zijn indignados. Peter Gelderloos is niet alleen verontwaardigd, hij is ook anarchist en nam deel aan de pleinbezettingen in Barcelona, voorjaar 2011. Aan de vooravond van de alternatieve boekenbeurs komt hij ons vertellen over zijn ervaringen tijdens de "Spaanse revolutie" van 2011. Hij vertelt over de moeilijkheden om als anarchist op een betekenisvolle manier deel te nemen aan het gebeuren, maar ook over de noodzaak van anarchistisch "interveniëren" in een gebeuren waar heel wat groepen een verborgen agenda hadden. Een verslag van een woelige periode, waarin anarchistische theorie en praktijk naadloos in elkaar overvloeien. Peter heeft voor zichzelf alvast lessen getrokken uit zijn ervaring in Barcelona, voor ons is het ongetwijfeld voer voor debat. Peter Gelderloos is auteur van onder meer "How Nonviolence Protects the State" en "Anarchy Works". (Een activiteit van AK Gent, De Vrije Bond en Infomania.)
maandag 13 februari 2012 - 20u15
De precaire puzzel van de Brugse Poort
Hilde, Trafiek vzw
Het samenleven in de Brugse Poort is niet altijd gemakkelijk. Veel mensen leven er in moeilijke, precaire omstandigheden. In de Precaire Puzzel slaan lokale organisaties, diensten en bewoners de handen in elkaar om van de Brugse Poort een solidaire wijk te maken. In maart vorig jaar stelde de Precaire Puzzel een 'charter van de Brugse Poort' voor. Dat formuleert tien intenties op gebied van armoedebestrijding, lokale werkgelegenheid, huisvesting, dienstverlening, gezondheid, drugsproblematiek, verkeersveiligheid, ondersteuning jongvolwassenen, goed nabuurschap, diversiteit en multiculturaliteit en werd ondertekend door 60 organisaties uit de buurt. Hoe is de Precaire Puzzel onstaan? Hoe werkt de Precaire Puzzel? Met welke doelstellingen? Hoe wil ze die realiseren? Hilde (Trafiek vzw) stelt de Precaire Puzzel voor op Infomania, beantwoordt vragen en gaat de discussie aan.
maandag 06 februari 2012 - 20u15
Antonio Negri
Sonja Lavaert, VUB
Antonio Negri is niet alleen een van de belangrijkste post-marxistische denkers maar ook een van de weinige die omwille van zijn radicale politieke theorieën in de gevangenis belandde. De staatsstructuren en de als democratie vermomde autocratische instellingen die hij bekritiseerde, gaven hem een levendige bevestiging van hun onderdrukking en geweld. De gevangenschap leidde tot een radicalisering van zijn standpunten, een zoektocht naar verzetsstrategieën, de tactische vraag hoe de overgang te maken naar echt gemeenschappelijke machtsinstellingen en sociale rechtvaardigheid. In The Savage Anomaly (1981) schoof hij het perspectief van de menigte naar voor als alternatief voor een moderniteit die gevangen zit in eenkennigheid. De geschiedenis is geen vooraf te bepalen eenrichtingsbaan doch een netwerk van variaties, veranderingen en verschillen die nu eens bij elkaar invoegen, dan met elkaar botsen. Machtsrelaties worden gekoppeld aan kennisonderzoek en gevoelens zoals liefde; kritiek en verzet worden verbonden aan verbeelding en creativiteit. Samen met Michael Hardt schreef Negri de trilogie Empire (2000), Multitude (2004) en Commonwealth (2009) waarvan het eerste boek een basistekst is voor de antiglobalisten. Sonja Lavaert is filosoof en italianist. Zij doceert aan het departement Toegepaste Taalkunde van de Erasmushogeschool, Vrije Universiteit Brussel.
dinsdag 31 januari 2012 - 20u15
Chantal Mouffe en Ernesto Laclau
Thomas Decreus, KUL
LET OP! Uitzonderlijk op een DINSDAG, niet op maandag! Met 'Hegemony and Socialist Strategy' (1985) zetten Ernesto Laclau en Chantal Mouffe de bakens uit van wat ze zelf een 'post-marxisme' noemen: een marxisme ontdaan van ieder essentialisme en gestoeld op een post-structuralistische ontologie. Tegenover de schampere houding van het orthodoxe marxisme ten aanzien van de liberaal-democratische erfenis, pleitten Laclau en Mouffe voor een omarming van dat erfgoed en een verdere radicalisering ervan. In hoeverre kan een dergelijk post-marxisme een nieuwe leidraad zijn voor de herformulering van een linkse ideologie ? En, nog belangrijker: kan het de deur openen naar nieuwe strategieën voor verzet? Thomas Decreus is verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Leuven.
maandag 23 januari 2012 - 20u15
Jacques Rancière
Matthias Lievens, KUL
Jacques Rancière is een rijzende ster binnen de politieke filosofie, maar blijft relatief onbekend bij linkse activisten. Dat is ongetwijfeld onterecht: zijn hele politieke filosofie is gebaseerd op een creatieve poging om democratie radicaal te herdefiniëren in termen van de daden van verzet en dissidentie die de gevestigde orde steeds opnieuw onderuit halen. Hij zet gangbare begrippen op hun kop, en plaatst gelijkheid opnieuw helemaal centraal in het denken over politiek. Hij ontwikkelt op die manier een heel eigen vocabularium, dat niet louter academische waarde heeft, maar vooral ook een belangrijke inspiratiebron kan zijn voor politieke actie. Mathias Lievens is postdoctoraal onderzoeker aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Leuven.
maandag 26 december 2011 - 20u15
Kerstspecial: de guillotine
Nu de kerstkalkoen bijna verteerd is, dringen de obligate nieuwjaarswensen zich op... Na lang beraadslagen hebben we beslist dat we voor 2012 graag een rechtvaardige en inclusieve samenleving willen. Jammer genoeg zijn er een hele hoop mensen die het anders zien en het kwaad met ons en de wereld menen. Waarom zouden wij deze niet op een humane wijze naar het einde van het heelal sturen? Daarom willen wij met Infomania de denkoefening maken: Wie uit het heden, verleden en toekomst maken wij een kopje kleiner om de wereld te verlossen van een brok ellende? Van Goedele Liekens tot Jef Vermassen en van Samson tot Bart De Wever. Maak jouw top drie van meest verguisde figuren en argumenteer waarom ze volgens jou een symbolische plaats onder de guillotine verdienen. De meest overtuigende pleit(st)er krijgt een fijne prijs! Iedereen welkom vanaf 20u op deze geweldige, geweldloze tweede kerstavond in het Assez, Sparrestraat 1a, Brugse Poort Gent!
maandag 05 december 2011 - 20u15
Welk links antwoord op de crisis?
Discussie
Discussie: Welk antwoord formuleren we op de crisis? Welke alternatieven op macro-schaal reiken we aan? Nationalisering? Collectivisering? Dé-croissance? Decentralisering? Tax the rich? Or eat them? Geld afschaffen? Of alleen de intresten? Blauwe, gele en groene munten invoeren? CAO’s afdwingen? Ieder zijn eigen boerderij? Occupy Wallstreet?
maandag 28 november 2011 - 20u15
DIY Antikapitalisme (werkbare alternatieven van onderop)
Enkele lokale collectieven
Discussie over concrete initiatieven die ons economisch leven een stukje buiten het marktsysteem brengen. Enkele lokale collectieven stellen zich voor. Hoe zit het nu met LETS, transitie-initiatieven, Do It Yourself fietsherstel, skippen, alternatieve volkstuintjes, kraken, volkskeuken, …?
dinsdag 22 november 2011 - 20u15
De financieel-economische crisis
Koen Schoors
Wat is er nu eigenlijk aan de hand: de bankencrisis, het failliet van Griekenland, de beursgekte? Houdt de euro stand? En wie betaalt de crisis? Koen Schoors, econoom aan de UGent, legt het uit. LET OP: Dit is een DINSDAG!
maandag 14 november 2011 - 20u15
Waarde, geld, schuld en rente
Bert Vander Vennet
Waar komt geld vandaan? Hoe functioneert het? Wat is waarde? Welke rol speelt schuld ? Wat is de impact van rente? Waarom worden milieukosten meestal niet meegerekend? Bert Vander Vennet gaat in op deze vragen.
maandag 07 november 2011 - 20u15
Economisch denken onder de loep
Gunther Lippens
Gunther Lippens geeft een introductie in de grondslagen van de economie als wetenschap. We gaan wat dieper in op de ideeën van belangrijke denkers als Smith, Ricardo, Keynes en Marx. We kijken kritisch naar de manier waarop deze concepten vandaag de dag nog gebruikt worden, en invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming.
vrijdag 28 oktober 2011 - 20u15
Live from Caïro!
Mohamed Waked
Zóveel analyses over de aard, de inzet en de gevolgen van de Arabische Lente, en toch blijven we nog altijd een beetje op onze honger zitten. Hoe hebben de mensen zelf de Arabische Lente ervaren? Mohamed Waked is een “geprivilegieerde getuige” van de volksopstand in Egypte. Meer zelfs, hij was er vanaf het prille begin bij betrokken. Hij is reeds jaren actief lid van de oppositiebeweging in Egypte en is medeoprichter van het populaire e-zine Jadaliyya, één van de belangrijke informatiekanalen rond de Arabische politiek. Mohamed Waked vertelt tijdens deze Infomania over zijn ervaringen binnen de Egyptische volksopstand, over de rol van sociale bewegingen en over mogelijke toekomstperspectieven. [lezing in het Engels, met mogelijkheid tot fluistervertaling]
maandag 24 oktober 2011 - 20u15
Libië en de 'responsibility to protect'
Ruddy Doom (Conflict Research Group, UGent)
De NAVO-oorlog in Libië wordt beschouwd als testcase voor R2P, 'responsibility to protect': als een overheid niet langer haar eigen burgers beschermt, heeft de internationale gemeenschap de plicht om in te grijpen, desnoods gewapenderhand. Op het eerste zicht lijkt R2P een aantrekkelijk principe. Dat de staat haar onderdanen naar eigen goedvinden mag behandelen en desnoods fundamentele rechten mag schenden is een absurde idee. Maar wat gaat er achter dat fraaie discours schuil? Wie stuurt die ‘internationale‘ gemeenschap en wie zijn ‘the willing’ die bereid zijn om te volgen? Welke belangen staan er op het spel? Wie vraagt er om interventie: ‘de mensen'? De oorlog in Libië is stof tot discussie. Kan R2P in de praktijk worden gebracht zonder dat nationale belangen de overhand krijgen? Ruddy Doom licht de oorlog in Libië toe en verklaart waarom volgens hem de NAVO-interventie in Libië het principe R2P meer kwaad dan goed deed en aan 'humanitaire interventie' een bittere bijsmaak bezorgde.
maandag 17 oktober 2011 - 20u15
De onderdrukkers worden onderdrukt! Sociaal protest in Israë
Siggie Vertommen (MENARG, UGent)
Tegen alle verwachtingen in ontwaakte de Israëlische samenleving de voorbije zomer uit haar politieke lethargie. Ze overrompelde en masse de Israëlische straten in wat velen het grootste sociaal protest uit de Israëlische geschiedenis noemen. Op geregelde tijdstippen kwamen er zo’n 300.000 betogers op straat. De J14-beweging protesteerde tegen de ontmanteling van de welvaartstaat, die door het neoliberale beleid van de regering Netanyahu de voorbije jaren op de spits werd gedreven. Tijdens deze Infomania gaan we na hoe we dit J14-protest moeten interpreteren in het kader van de Arabische Lentes. Is het te vergelijken met de revolutionaire gebeurtenissen in Tunesië en Egypte? Wat bedoelt het Israëlische volk bovendien met sociale rechtvaardigheid en hoe verhoudt deze strijd zich tot de Palestijnse kwestie?
maandag 10 oktober 2011 - 20u15
Opstand in Sirië
Abdul Shattour
In Syrië komen sinds maart duizenden mensen op straat tegen het regime van Assad. Ze eisen ingrijpende veranderingen. Het regime reageert met ijzeren hand. Duizenden mensen werden gedood, tienduizenden sloegen op de vlucht. Toch breidt de opstand uit en blijven mensen bijna dagelijks protesteren, grotendeels geweldloos. Waarop steunt de macht van Assad? Hoe is de opstand begonnen? Wat wil de protestbeweging? Wie neemt er aan deel? Analisten waarschuwen voor burgeroorlog als het regime valt. Is die vrees terecht? Nu Kadhafi verjaagd is, komt ook Syrië in het vizier: het volgende doelwit voor militaire interventie? Abdul Shattour is afkomstig uit Homs, Syrië, en woont en werkt in België. Hij volgt de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en met name in Syrië op de voet.
maandag 03 oktober 2011 - 20u15
The case for boycotting Israel
Omar Jabary Salamanca (UGent, BDS)
Boycotts are historically a popular and grassroots form of protest against corporations, companies and states. In many cases they have proved to be an effective and powerful solidarity tool to defend and support oppressed peoples. For the last years the Boycott Divestment and Sanctions (BDS) campaign has managed to energized both the Palestinian struggle for liberation and a growing international solidarity movement radically opposed to Israel´s human right abuses. For many there are still open questions. Is BDS the right tactic? Is it effective? Why does it single out Israel? Won’t an academic boycott infringe on academic freedom and silence progressive Israeli academics? Why punish Israeli artists with a cultural boycott? Don’t art and music transcend politics? Omar, researcher at Ghent University and active in the BDS-movement will try to answer these and other questions through an open and engaging conversation. [lezing in het Engels, met mogelijkheid tot fluistervertaling]
maandag 30 mei 2011 - 20u15
What's in a queer?
Mare Van Hove, HEX
Queer is een 'buzzword': we gebruiken het allemaal, maar wat wil het zeggen, wat moet je doen om het te zijn, en wie is het eigenlijk niét? Denk en doe mee in deze verkenning van identiteit, seksualiteit en spiritualiteit.
maandag 23 mei 2011 - 20u15
Is het genetisch, biologisch, evolutionair?
An Gordier en Evie Embrechts (FEL)
Is het... natuurlijk? Zit seksisme in de genen of in "het systeem"? Is het nu eenmaal in iemands karakter om te jagen achter wilde bessen dan wel mammoeten? Hoe zit het met dat "essentiële verschil" tussen de seksen? An en Evie van de Gentse groep FEL (feministisch en links) gaan dieper in op enkele mythes rond mannelijkheid en vrouwelijkheid om weerwerk te bieden tegen een heleboel weerbarstige vooroordelen over De Ware Aard van het Beestje. We kijken ook naar de verklaringen en de redenen voor het bestaan die mythes. En dan discussie natuurlijk...
maandag 16 mei 2011 - 20u15
Heteronormativiteit, seks werk en migratie
Maarten Loopmans
Heteronormativiteit is een concept uit de queer theorie om ons normen en waarden-patroon in verband met genderrelaties in vraag te stellen. Heteronormativiteit is een invloedrijk denkpatroon dat uitgaat van een binair genderpatroon (man vs. Vrouw) en heteroseksualiteit binnen een vaste relatie. Het veronderstelt dat een hele reeks rolpatronen van nature toe kunnen worden geschreven aan mannen, dan wel vrouwen. Prostitutie heeft in het heteronormatieve denken de status van afwijkend seksueel gedrag, waaraan een boel specifieke veronderstellingen worden gekoppeld met betrekking tot de positie van de betrokken genders. Maarten Loopmans (Universiteit van Antwerpen) bekijkt met een heterokritische blik het discours over sex trafficking en analyseert de impact van heteronormativiteit op de aanpak van prostitutie enerzijds, en migratie anderzijds.
maandag 09 mei 2011 - 20u15
Homonationalisme
Marc-Antoon De Schryver
Het dominante discours over 'de islam' (en meer algemeen over 'de Derde Wereld') heeft het holebi-thema ontdekt. Alles op één hoop: allochtone jongeren, Iraanse geestelijken, Afrikaanse politieke leiders,... 'zij' zijn - in tegenstelling tot 'het Westen' - homofoob. Feit of fictie? In elk geval: het holebi-thema wordt steeds vaker misbruikt om ('in onze naam') een racistische (en imperialistische) politiek te promoten. Wie heeft daar baat bij? Aan de hand van enkele voorbeelden nemen we samen de rol die politici, media en holebi-beweging hierin spelen onder de loep. We wisselen van gedachten over de vraag: de moeilijke verhouding tussen (anti)racisme en de strijd voor LGBTQ-rechten vandaag, hoe gaan we daarmee om?
maandag 18 april 2011 - 20u15
Kernafvaltransporten en de uitstap uit kernenergie
Eloi Glorieux
Onder druk van de nucleaire lobby willen politici de levensduur van de atoomcentrales verlengen. Dit is onverantwoord. De reactoren van Doel en Tihange werden ontworpen in de jaren 1950-1960. Ze werden gebouwd in de jaren 1970, volgens de kennis en technologie van toen. Bij de bouw kregen ze een ontwerpleeftijd mee van 30 jaar. Volgens de wet op de kernuitstap mogen ze 40 jaar operationeel blijven. Nu wil men die levensduur nog eens met 10 jaar verlengen. Ondertussen produceren deze atoomcentrales hoogradioactief afval waarvoor geen veilige oplossing bestaat en dat gedurende honderdduizenden jaren het welzijn en de gezondheid van de volgende generaties hypothekeert. Maar gelukkig is kernenergie ook overbodig. Het is perfect mogelijk om in 2015 alvast de drie oudste atoomreactoren te sluiten. Dit is absoluut noodzakelijk om de transitie naar een veilige en duurzame energietoekomst mogelijk te maken.
zondag 17 april 2011 - 19u
Filmpremiere: Viva Mexico!
Infomania, vzw BeeldBraak en vzw Trafiek organiseren op zondag 17 april de première van de film "Viva Mexico"! De filmvertoning zal plaatsvinden in aanwezigheid van de regisseur Nicolas Défossé die zijn film kort zal in -en uitleiden. Bovendien valt ook de begeleidende fototentoonstelling “La Otra Mirada” te bezichtigen en dat in aanwezigheid van de fotograaf Adolfo. VIVA MEXICO! Los Angeles, de Verenigde Staten. In het hart van d...e stad worden Mexicanen zonder papieren opgejaagd door de politie. Ze proberen er iets bij te verdienen zonder hun cultuur op te geven. Aan de andere kant van de grens, in de bergen van zuidoostelijk Mexico, komt de zon op, verscholen in de mist. Het is de 1ste januari 2006 en duizenden Zapatistische Indigenas nemen feestelijk afscheid van hun woordvoerder Subcommandante Marcos. Zijn missie : gedurende 6 maanden het hele land doorkruisen om te luisteren naar de woorden van verzet van de vele Mexicaanse vrouwen en mannen die vechten voor een rechtvaardiger Mexico. Zo begint een reis met als horizon de noordelijke grens met de VS... Een tocht die probeert een beeld te maken “van de mensen die we echt zijn”. De uitdaging is niet zonder risico. Wat begint als een onhoorbaar geroezemoes groeit uit tot honderdduizenden stemmen die schreeuwen : Viva Mexico! Hoe zullen de machthebbers antwoorden? Plaats : Bij de Vieze Gasten, Haspelstraat 31, Brugse Poort, Gent Deuren : 19u. Vertoning : 20u. stipt. Inkom gratis, vrije bijdrage.
zaterdag 16 april 2011 - 12u
[A-boekenbeurs] Een reis langs het Spaanse anarchisme: 100 jaar
Een tocht langs enige hoogte- en dieptepunten uit geschiedenis en heden van de anarchistische beweging in Spanje met aandacht voor de anarchosyndicalistische CNT die vorig jaar haar honderdste verjaardag vierde. Vooral ook aandacht voor de sociale en culturele bewegingen die samen met de CNT het anarchisme in Spanje haar specifieke karakter gaven en geven. Een impressie met foto's, muziek en wat voorlichtingsmateriaal. Lezing op de Alternatieve Boekenbeurs 2011 in de Centrale te Gent. Meer info op www.aboekenbeurs.be
zaterdag 16 april 2011 - 13u30
[A-boekenbeurs] Heruitgave van anarchistische magazines: Opstand
Kelderuitgeverij
Oude anarchistische magazines Opstand, Alarm en Moker worden dit jaar heruitgebracht bij het Utrechtse Kelderuitgeverij. Hans Ramaer geeft een voorstelling van Opstand (1926-1928), een uiterst radicaal anarchistisch blad onder redactie van Anton Constandse. Het was kritisch tov autoritaire socialisten en communisten, libertairen met andere opvattingen en syndicalisten. Het combineerde een radicaal anarchistische toon met radencommmunistische opvattingen over de directe arbeidersorganisatie. Lezing op de Alternatieve Boekenbeurs 2011 in de Centrale te Gent. Meer info op www.aboekenbeurs.be
zaterdag 16 april 2011 - 13u
[A-boekenbeurs] Duurzaam op papier - Documentaire
Lecluyse en Broers
We leven in een wereld van papier. Om de papierhonger van het noorden te stillen worden in landen als Zuid-Afrika, Thailand en Brazilië gigantische plantages van snelgroeiende bomen aangeplant. Vaak gebeurt dit ondanks lokaal protest van de samenleving, NGO's en inheemse gemeenschappen die met de sociale en ecologische ravage geconfronteerd worden. Het FSC duurzaamheidslabel werd in het leven geroepen om wanpraktijken in bossen tegen te gaan en verantwoord bosbeheer te promoten. Maar wat als blijkt dat bedrijven die in conflict zijn met landloze boeren en inheemse gemeenschappen toch dit geprezen FSC label krijgen? An-Katrien Lecluyse en Leo Broers filmden in Brazilië het verhaal van Veracel, de papierpulpfabriek die FSC nooit had mogen certificeren. Gevolgd door een nabespreking en discussie! Lezing op de Alternatieve Boekenbeurs 2011 in de Centrale te Gent. meer info: www.aboekenbeurs.be
zaterdag 16 april 2011 - 15u
[A-boekenbeurs] De strijd van de Vrije Bond tegen uitzendbureau
De Vrije Bond
Begin 2011 is de Vrije Bond in contact gekomen met enkele Poolse ex-arbeiders van uitzendbureau OTTO Workforce. Zo werden zij geïnformeerd over de bizarre arbeidsomstandigheden van duizenden Poolse arbeiders in Nederland. Samen met hen hebben ze een campagne opgestart tegen het bureau. Voornaamste drijfveren zijn het opeisen van de achterstallige lonen van de werknemers en het behoeden van huidige en toekomstige werknemers voor asociale uitbuiters als OTTO Workforce. De mensen van de Vrije Bond komen deze campagne toelichten en zetten een discussie op over hun strijdmethode: directe actie, zelforganisatie van arbeiders op de werkvloer – los van vakbondswerk van de reguliere bonden –informeren en sensibiliseren. De Vrije Bond en hun kameraden van het Anarchistisch Kollektief Gent leggen ook uit waarom ze vinden dat het organiseren van de anarchie de moeite waard is. Lezing op de Alternatieve Boekenbeurs 2011 in de Centrale te Gent. Meer info op www.aboekenbeurs.be
zaterdag 16 april 2011 - 15u
[A-boekenbeurs] Anarchisten in de strijd tegen asielkampen
Na jaren van agitatie rondom en opstanden in de Belgische gesloten centra, begon de Staat in mei 2009 met de bouw van een nieuw gesloten centrum in Steenokkerzeel dat speciaal ontworpen werd voor het opsluiten van diegenen die zich niet neerleggen bij hun opsluiting. Met in het achterhoofd de wil om de strijd tegen alle grenzen te verbinden met de bestaande sociale spanningen op straat, werd een specifieke strijd tegen deze nieuwbouw in de steigers gezet. Tijdens dit debat zouden wij de keuzes die tijdens deze strijd gemaakt zijn willen toelichten, een aantal knelpunten aansnijden en meer algemeen willen ingaan op waarom, hoe en met welke middelen we als anarchisten kunnen strijden en interveniëren in sociale conflicten.
zaterdag 16 april 2011 - 16u30
[A-boekenbeurs] Infomeeting GGO-actie Wetteren
Op 29 mei is het verzamelen geblazen aan het GGO-aardappelveld te Wetteren. De veldbevrijdingsbeweging hoopt op een talrijke opkomst en biedt heel veel ruimte voor eigen initiatief, binnen het kader van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid. De deur moet en zal immers opnieuw gesloten worden voor GGO-veldproeven in België! Tijdens deze infomeeting wordt heel wat praktische info gedeeld en is er ruimte voor vragen en creatieve voorstellen. Lezing op de Alternatieve Boekenbeurs 2011 in de Centrale te Gent. Meer info op www.aboekenbeurs.be
zaterdag 16 april 2011 - 17u
[A-boekenbeurs] Kernenergie: de routine van de ramp
!Franstalige lezing! Met de kernramp in Fukushima komt het thema 'kernenergie' weer op tafel te liggen. Politici van Groen! en SP.a halen hun oude 'No nukes!'-kaart boven en hopen stemmen te ronselen bij de groene burgers, terwijl ze samen met de andere politici ons willen laten wennen aan de catastrofe die dagdagelijks wordt. Aan linkse kant is het beste wat we eruit krijgen een graduele uitstap, de rest van het gezelschap bloost er niet eens om openlijk promotieagent van Electrabel en de hele nucleaire lobby te spelen. Ze proberen ons 'veilige' en 'duurzame' kerncentrales te verkopen en vermommen het zelfs als de beste optie voor het milieu. De radioactieve deeltjes bevatten alleszins geen CO2, zoveel is waar. De strijd tegen kernenergie is zo oud als de kernen zelf. We zijn geen verontwaardigde ramptoeristen, deze wereld doet er alles aan om van de ramp niet meer dan een routine te maken,die we slaafs moeten aanvaarden. De kwestie van kernenergie is immers onlosmakelijk verbonden met de idee van vooruitgang, de technologie, het kapitalisme. We zouden graag van de gelegenheid gebruik maken om voorbije strijden opnieuw van onder het stof te halen. Meer bepaald zullen we terugkomen op de strijd in het begin van de jaren 80 tegen de centrale van Chooz, net over de Franse grens, langs de Belgische Ardennen. We zullen uit een strijdvaardig verleden pistes proberen ontwaren, want ook al is de situatie veranderd – de kernenergie werd ons opgelegd en de schade is onomkeerbaar - de mogelijkheid van een strijd blijft daarentegen altijd open. Lezing op de Alternatieve Boekenbeurs 2011 in de Centrale te Gent. Meer info op www.aboekenbeurs.be
maandag 11 april 2011 - 20u15
De breuklijnen binnen het anarchisme met een psychologische typo
Jelle Joseph
Jelle Joseph duidt de breuklijnen binnen het anarchisme met een psychologische typologie. Een theorie over de spanning tussen realisme en utopisme van vroeger tot nu, over dove bommenwerpers en hees geroepen prekers. Voor wie zich afvraagt waarom hij zo moeilijk met zijn vader over politiek kan praten. Of met die mens aan de overkant van de vergadertafel.
maandag 28 maart 2011 - 20u15
Grass roots campagnes rond duurzame landbouw
Na drie infomania-avonden staat iedereen hopelijk te popelen om zelf de handen uit de mouwen te steken. De vierde en laatste voko-avond worden enkele grassroots campagnes en actiemodellen voorgesteld om mee in te stappen of over na te denken. Everything you always wanted to know about guerilla gardening, reclaim the fields, transition towns, faucheurs volontaires enz. Sprekers hiervoor houden wij nog eventjes geheim.
maandag 21 maart 2011 - 20u15
Het politieke nut van linzen? DIY!
Hans Roels, Lief Cuyvers, Eppo Vandeweghe
Wat is de politieke relevantie van het opzetten van kleinschalige landbouw- en voedselinitiatieven? Is dit wel betaalbaar? Zouden we ons niet beter bezighouden met voeding NA de revolutie? Vrijwilligers bij drie lokale voedseliniatieven leiden deze avond in. Hans Roels vertelt over het hoe en waarom van het VOKO voedselkollektief, Lief Cuyvers vertelt over de lokale voedselteams, en Eppo Vandeweghe vertelt ons alles over het revolutionaire idee van de zelfpluk.
maandag 14 maart 2011 - 20u15
Wat is er mis met onze hedendaagse landbouw?
Bert Vanvennet
Bert Vanvennet (socio-economicus/bio-ingenieur) leidt ons rond in de wondere wereld van de duurzame landbouw, met haar talloze interpretaties en complexe discussies. We vergelijken het boerensysteem met het ondernemerssysteem, het kapitalistisch groeimodel, de mogelijke rol van de overheid en de socio-economische factoren die de driver zijn van de schaalvergroting in de boerenlandbouw. Dit alles toegepast op de casus van de varkenshouderij in België en daarbuiten.
maandag 07 maart 2011 - 20u15
Zin en onzin van veganisme en vegetarisme
Tobias Leenaert
Een stevige discussie-avond over de zin en onzin van veganisme en vegetarisme. Leven veganisten wel gezond? Hebben zij sowieso een kleinere ecologische voetafdruk? Is het altijd de meest ethische oplossing? En kan hun dieet toegepast worden in de rest van de wereld? Tobias Leenaert van EVA vzw zet de krijtlijnen.
maandag 28 februari 2011 - 20u15
Kefaya! Revolutie in Egypte
Brecht De Smet
De wind van Tunesië stormt over de Arabische wereld. Het zo machtige politieapparaat in Egypte blijkt totaal niet opgewassen tegen de woede van het Tahrirplein. Mubarak strijdt voor zijn overleven en dat van zijn regime. Maar hoe moet het nu verder? Brecht De Smet van de Vakgroep Studie van de Derde Wereld houdt de Egyptische Revolutie onder de loep: hoe links is deze revolutie? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de rest van de regio?
maandag 13 december 2010 - 20u
debat: wonen is een recht
christophe peeters en tom balthazar
LET OP! BIJ DE VIEZE GASTEN, NIET IN HET ASSEZ! Ter afsluiting van de Infomania-reeks rond 'kraak, antikraak en huivesting' organiseert Infomania samen met Samenlevingsopbouw Gent, het Kraakoverleg, TiensTiens en Victoria Deluxe een groot politiek debat over 'Wonen is een recht!'. Een aantal Gentse grassroots activisten, middenvelders en academici gaan het debat aan met Christophe Peeters (schepen van Logistic Management) en Tom Balthazar (schepen van Huivesting) over de volgende thema's: - Betaalbaarheid van wonen - Exclusie van kwetsbare groepen op de woonmarkt - Antikraak en kraak Het debat gaat van start om 20u Bij de Vieze Gasten! Wij doen een warme oproep om massaal aanwezig te zijn!
maandag 29 november 2010 - 20u15
anarchisme? een inleiding
leden van het anarchistisch kollektief
Enkele leden van het Anarchistisch Kollektief komen een voorstelling geven van het anarchisme. Aan de hand van basic thema's en relevante waarden gaan ze in op wat anarchisme in de praktijk kan betekenen. Een goede inleiding voor mensen die zich afvragen waar het nu allemaal om draait maar ook geschikt voor diegenen die er al wat langer mee bezig zijn. Verwacht u echter niet aan een precieze of allesomvattende wetenschappelijke definitie, aangezien dit niet mogelijk - of zelfs wenselijk - is bij een breed thema als anarchisme. Deze uiteenzetting komt voort uit persoonlijke bespiegelingen en ervaringen van individuen die hun ideeën willen delen. Want vergeet niet, er zijn zoveel anarchismen als er anarchisten zijn… Daarna is er nog tijd voor discussie.
maandag 22 november 2010 - 20u15
De Vlaamsche neoliberale globalisering
Karim Zahidi
De huidige discussies over staatshervorming worden bijna volledig gevoerd in een Belgische context. De parameters van het debat worden volledig bepaald door de tegenstelling tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. Deze verenging van het blikveld laat echter niet toe om een aantal fundamentele karakteristieken van regionaliseringstendenzen te begrijpen. Om deze karakteristieken te begrijpen moet de regionaliseringstendens geplaatst worden binnen het ruimer kader van de globalisering. Karim Zahidi zal trachten dit ruimere kader te schetsen en de rol van het Vlaams-nationalisme in deze context te interpreteren. Katim Zahidi is lid van de Vooruitgroep.
maandag 15 november 2010 - 20u15
Het DNA van de Europese Unie. De Stille Staat ontcijferd
Natan Hertogen
Terwijl de Europese Unie al haar lidstaten zware besparingsplannen oplegt, tieren 'de Vlamingen' en 'de Franstaligen' tegen elkaar over het Belgische 'staatshervormingske'. Nochtans heeft de Europese eenmaking alle politieke bakens onherroepelijk verzet. Een tweede 'Egmontpact' komt niet en kan er ook nooit komen. Simpelweg omdat doorheen de Europese staatshervormingen van Maastricht, Amsterdam, Nice en Lissabon is België de facto de meeste van haar soevereiniteit is kwijtgespeeld. Bijgevolg valt er geen overschot aan macht of invloed uit de delen aan Vlaanderen... Maar waarom zien we dat niet? Waarom zwijgen Dewever, Van Rompuy en Di Rupo hierover in dezelfde taal? Waar is de macht gebleven? Onze democratie? Door het DNA van de Europese Unie beter te begrijpen, begrijpen we beter waar we tegen vechten en op wie we kunnen rekenen. Het ontrafelen van het DNA van de EU heeft één doel: Europa herstichten op sociale en democratische gronden.
maandag 25 oktober 2010 - 20u15
Community Land Trust
Geert De Pauw (Ministerie van de Wooncrisis)
Tijdens deze Infomania gaan we na of er creatieve en sociale oplossingen bestaan voor de uitdijende wooncrisis waarmee de meeste grootsteden te kampen krijgen. Geert De Pauw van het Ministerie van de Wooncrisis komt het principe van Community Land Trusts voorstellen. Dit zijn organisaties die betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen produceren, op grond die eigendom is van de gemeenschap én via een systeem waarbij er een scheiding wordt gemaakt tussen de landeigendom en de eigendom van de woning. Geert komt uitleggen hoe dit precies werkt en op welke manier Community Land Trusts bijdragen tot het creëren van betaalbare (sociale) woningen?
maandag 18 oktober 2010 - 20u15
Anti-antikraak: strategieën en tactieken
Deze Infomania willen we (nog meer dan anders) wijden aan actie en verzet. We gaan na op welke manier we ons, zowel juridisch als politiek, kunnen verzetten tegen het “proactieve antikraakbeleid” van de Stad Gent. We laten een aantal actiegroepen aan het woord en maken eveneens een juridische analyse van een antikraak-gebruiksovereenkomst.
maandag 11 oktober 2010 - 20u15
Leegstand zonder zorgen
Abel Heijkamp
Is antikraak een goedkope woonoplossing of leidt het tot een surveillance en uitbuiting van de leegstand? In zijn documentaire 'Leegstand zonder zorgen' probeert Abel Heijkamp bovenstaande vraag te beantwoorden. Abel maakt hierin niet alleen een kritische analyse van de ideologische en (anti)sociale fundamenten van het Nederelandse antikraakbeleid, maar eveneens van antikraakbedrijven als Camelot, Lancelot en Entrakt. Wie komt in aanmerking voor antikraak? Welke rechten en plichten zijn eraan verbonden voor de 'huurder'? Zijn antikraakbedrijven wel legaal? Abel Heijkamp is medeoprichter van de Bond voor Precaire Woonvormen en engageert zich voor krakers en tegen antikrakers aller landen.
maandag 04 oktober 2010 - 20u15
Introductie tot de Gentse woonproblematiek
Pascal De Decker
Tijdens deze lezing gaan we na in welke Gentse huisvestingscontext dit 'proactieve antikraakbeleid' werd doorgevoerd. Hoe is het gesteld met de woonsituatie in Gent? Hoe duur is het om een huis te kopen of te huren? Zijn er voldoende sociale woningen? Hoeveel gebouwen staan er leeg? En wat met speculatie? Pascal De Decker is socioloog en planoloog. Hij is docent aan de Hogeschool Gent, Sint Lucas Hogeschool.
maandag 17 mei 2010 - 20u15
Kalender
Benjamin Verdonck (Campo, KVS, Toneelhuis)
365 dagen lang actie in Antwerpen, van de Meir tot op het Stuivenbergplein, van een supermarkt aan de Binnensingel Noord tot het Museum voor Schone Kunsten op het Zuid. Een jaar lang werkte Benjamin Verdonck in de Antwerpse publieke ruimte. Een jaar lang creëerde hij "geruchten" in de stad. Zijn acties zorgen ervoor dat er verhalen de ronde gaan en mensen erover praten en gebeuren bovendien onaangekondigd zodat toevallige toeschouwers er onvoorbereid mee geconfronteerd worden. Benjamin Verdonck is beeldend kunstenaar en zoekt regelmatig de publieke ruimte op.
maandag 10 mei 2010 - 20u15
Crisis van het kunstactivisme
Boris Ljugov
Boris Ljugov maakt sinds 2006 onder naam van de fictieve multinational Life Inc. hoaxes in de publieke ruimte. Schijnbaar commerciële reclamecampagnes confronteren de toeschouwer met een ver doorgedreven winstlogica, waarbij sociale problematiek schaamteloos als product wordt verkocht. Zo promootte Life Inc. enkele jaren terug studentenprostitutie aan de Brusselse universiteit, of werden stedelijke armen met de campagne 'Underground Citylife' tot een leven onder de grond verbannen. Via laagdrempelige beeldtaal en een herkenbare bedrijfsretoriek tracht de kunstenaar de mechanismen binnen het kapitalisme bloot te leggen en een breed publiek tot reflectie en actieve anticipatie te bewegen. Met de lezing 'De crisis van het kunstactivisme' legt Boris Ljugov de oorsprong van het Life Inc. concept uit, vanuit een terugblik op 100 jaar politieke kunst.
maandag 03 mei 2010 - 20u15
Kunst versus kunst
Dominique Willaert (Victoria Deluxe)
Tijdens deze lezing zal Dominique Willaert ingaan op de emancipatorische kracht die er vanuit kunstcreatie kan uitgaan. Hij zal schetsen hoe de kunst met de kleine k wezenlijk verschilt van de kunstbeleving binnen de burgerlijke cultuur. Daarnaast zal hij ook dieper in gaan op de vaststelling dat er nog steeds heel wat leefwerelden en lijfstijlen onvoldoende worden gedocumenteerd en artistiek bewerkt. Het is volgens Willaert hoog tijd om op zoek te gaan naar andere en nieuwe benaderingen, die er tot kunnen leiden dat meer mensen de kans krijgen om tot creatieve arbeid te komen.
maandag 26 april 2010 - 20u15
Karl Philips
Karl Philips (PHL, HISK)
De jonge kunstenaar Karl Philips komt zijn nieuwste werk 'Concierge' voorstellen. Met dit werk stelt hij opnieuw de woonbaarheid van de hedendaagse steden in vraag. Karl Philips maakt in het licht van een mild activisme als referentiekader gebruik van alle mogelijke strategieën om zijn intenties te extrapoleren naar een verlangen om iedereen meer kans op slagen te gunnen in de bikkelharde wereld waarin de naar zichzelf geplooide kunstwereld soms niet eens meer goed weet wat de realiteit van de zelfkant van de wereld nog betekent. (Luc Lambrecht)
maandag 19 april 2010 - 20u15
Inleiding over Kunst en Maatschappijkritiek
Arnaud Coolsaet
In deze inleidende lezing komt Arnaud Coolsaet de moeilijke en precaire relatie tussen kunst en maatschappijkritiek duiden en in een historisch kader plaatsen. Anaud Coolsaet is kunsthistoricus en filosoof. Sinds de romantiek, en bij uitstek sinds het modernisme, wordt aan de kunstenaar een zekere kritische houding toegeschreven; correlatief, wordt in het kunstobject in het algemeen vaak een ‘proto-kritiek’ ten aanzien van de maatschappij gelokaliseerd. De inleiding zet uiteen wat deze opvatting over kunst inhoudt en hoe deze opvatting in de hand wordt gewerkt - maar ook in stand kan worden gehouden - doorheen de opleiding in de kunst. Of, met andere woorden, wat het (historisch) belang is van de opvatting, in die zin dat ze niet alleen parallel loopt met de moderniteit van het politieke, maar ook het politieke informeert over haar gefundeerdheid op een bepaald principe-denken zowel als op de autonomie van het individu.
zaterdag 17 april 2010 - 13u
Invloed van het bedrijfsleven op het beleid van de EU
Yiorgos (Corporate Europe Observatory)
De ingewikkelde en vaak weinig transparante besluitvormingsprocedures van de Europese Unie en het ontbreken van een Europese publieke opinie maken Brussel tot een paradijs voor lobbyisten. Brussel concurreert intussen met Washington DC om de titel van lobbyhoofdstad van de wereld. De Europese Commissie, die het alleenrecht heeft om nieuwe EU-wetgeving voor te stellen en te ontwikkelen is een van de belangrijkste doelwitten voor lobbyisten. Lobbyisten hebben een enorme invloed op Europa en de Europese Unie. Dat heeft ernstige gevolgen voor de politieke koers van de EU. Zo wordt competitiviteit als officiële religie van de EU aanzien, de financiële sector wordt te laks gereguleerd waardoor speculaties ten top worden gedreven en hernieuwbare energie als antwoord op de klimaatcrisis wordt ernstig in vraag gesteld door de lobbyisten. Indien het beleid van de EU steeds meer door bedrijven wordt gereguleerd, zorgt dat voor nog grotere ongelijkheden en een verdere afbraak van het milieu. De mensen van Corporate Europe Observatory komen dit verhaal toelichten. CEO is een in Amsterdam gevestigde onderzoeks- en campagnegroep, die aandacht wil vestigen op de negatieve gevolgen van de toenemende economische en politieke macht van bedrijven en hun lobbyorganisaties voor democratie, sociale rechtvaardigheid en het milieu.
zaterdag 17 april 2010 - 13u
Workshop creatief schrijven: voedselsysteem en GMO's
Aseed en Loesje
Onder het mom van 'het zijn niet alleen de groenten die door Monsanto gemanipuleerd worden' maken Aseed en Loesje zich op voor een schrijfworkshop over de (wan)praktijken van agro multinationals. Thema's die aan bod komen zijn o.a. Monsanto, de greep van agromultinationals op ons voedselsysteem, het patenteren van zaden, GMO's en gentechnologie. Na een inleidend informatief deel van Aseed start Loesje een workshop creatief schrijven waarbij de deelnemers eigen Loesje-posters kunnen schrijven en ontwerpen!
zaterdag 17 april 2010 - 13u
'Laat ze niet lopen'
AFA Nederland
AFA-Nederland schetst de recente geschiedenis van extreemrechtse demonstraties in Nederland, wat de strategie was van AFA daartegen, hoe de politie haar strategie aanpaste en hoe de AFA-werkgroep 'Laat ze niet lopen' een strategie heeft ontwikkeld om de ruimte voor neonazi-demo's zo klein mogelijk te houden.
zaterdag 17 april 2010 - 15u
Big Brother in Europa
Raf Jespers
Big Bother: grote broer houdt u in de gaten. Hoe? Check, inspectie, toezicht, surveillance, bewaking, controle. Met welk gereedschap? RFID-chips, observatiecamera’s, websnuffelaars, scanners, DNA-kits, spyware, databanken met algoritmeprogramma’s, afluistersatellieten... Het dagelijkse leven is ervan vergeven. Of hoe mensen niet alleen hun vertrouwelijkheid maar ook hun zelf kwijtraken. Glazen overheid en glazen ondernemingen zijn veraf, maar de glazen burger is een hete realiteit. Zo kan democratie niet functioneren. Vooral de Europese Unie pusht deze realiteit. Met Europol en Eurojust, de grenswachters van Frontex, e-border concepten, Galileo en dure proefprojecten in het veiligheidsonderzoek, Europese webchecks, een Europese politieacademie, bijzondere opsporings- en inlichtingenmethodes... De Unie bouwt een gevaarlijke veiligheidsarchitectuur uit in dienst van de vrijheid van de markteconomie. Ze ziet burgers als potentiële veiligheidsrisico’s. Raf Jespers – advocaat bij Progress Lawyers Network – schreef onlangs het boek 'Big Brother in Europa' en komt hiervan een voorstelling geven
zaterdag 17 april 2010 - 15u
De toekomst van de Heksennacht
FEL Feminisme
In de laatste vier jaren werd in Gent opnieuw de Hexenacht georganiseerd. Traditioneel is dit een moment waarop vrouwen 's nachts de straat terug opeisen, in verzet komen tegen de valse oplossing van binnen blijven om lastigvallerij, aanranding en verkrachting te vermijden. Ook andere feministische thema's en stellingen komen sinds de jaren zeventig steeds terug op Hexenachten in een heleboel landen. Een verrijking is de inbreng van de queer beweging, die ook in Gent wijst op de druk van gender- en seksuele normen en het geweld op wie die normen overschrijdt. Maar die maakt de analyse dat vrouwen als groep onderdrukt worden en daardoor ondermeer vaker slachtoffer van geweld zijn dan mannen, niet minder waar. Waarom is het eigenlijk zo dat er veel meer fysiek en seksueel geweld wordt gepleegd op vrouwen door mannen? Waarom word je langs vele kanten aangevallen als je dit onder de aandacht wil brengen en je ertegen verzetten?
zaterdag 17 april 2010 - 15u
Boekvoorstelling 'Ivan de Dwaas'
Kelderuitgeverij
Ivan de Dwaas is een anarchistisch sprookje van Leo Tolstoj, vooral bekend van zijn magistrale romans 'Oorlog en Vrede' en 'Anna Karenina'. Minder bekend is dat Tolstoj ook verhalen en boeken geschreven heeft met een uitgesproken politieke lading. In 1881 keerde hij zich af van de Russisch Ortodoxe kerk en begon met het uitwerken van zijn christen-anarchistische ideeën. Het sprookje 'Ivan de Dwaas' dateert van 1886 maar kon in Rusland destijds enkel in gecensureerde vorm verschijnen. In het sprookje tracht de duivel Ivan de dwaas en zijn twee broers ten ondergang te brengen. Dat lukt hem makkelijk bij de beide broers, de koopman en de krijgsman maar Ivan ontsnapt aan zijn listen. Hebzucht en streven naar macht hebben geen bekoring voor Ivan. Gouden munten zijn enkel geschikt voor kinderen om mee te spelen en soldaten alleen om muziek te maken. Het verhaal werd opnieuw vertaald door Tom Eekman en de uitgave bevat 40 tekeningen van Leo Schatz die hij speciaal voor deze uitgave maakte. Dit boek wordt op onze Boekenbeurs voorgesteld door mensen van Kelderuitgeverij en atelier Grotesque uit Nederland.
zaterdag 17 april 2010 - 17u
Debat over de klimaatbeweging
Jeroen, Peter en David
De klimaattop van Kopenhagen draaide uit op een sisser. Al wie zijn of haar (naïeve?) hoop had gesteld in een ambitieuze stap in de goede richting kwam bedrogen uit. Maar was de klimaattop in Kopenhagen dan echt een volledige flop of waren er lichtpuntjes? In Kopenhagen kwamen immers niet enkel regeringsvertegenwoordigers samen, maar ook de zogenaamde civiele samenleving was vertegenwoordigd. Naast een sterke groep bedrijfslobby's die er vooral waren om een mogelijk akkoord af te zwakken, was ook de klimaatbeweging die de voorbije jaren sterk opgang aan het maken is zichtbaar aanwezig. Binnen deze beweging, in al haar verscheidenheid, klinkt de roep om "climate justice", het tackelen van de klimaatproblematiek op een sociaal rechtvaardige en duurzame manier, steeds harder. De analyse van wat nu exact het probleem is en hoe we het moeten oplossen, varieert echter sterk. Intussen zal het VN-circus in december in Mexico opnieuw verzamelen blazen voor een herkansing. Hoe groot is de inzet in Mexico of richten we onze pijlen beter elders? Verscheidene actoren actief binnen de opkomende klimaatbeweging werpen hun licht op de volgende stappen in de strijd tegen klimaatverandering, haar oorzaken en mogelijke oplossingen... Een debat met Peter (Groenfront!), David (Friends of the Earth) en Jeroen (Climate Justice Action).
zaterdag 17 april 2010 - 17u
film 'Maggots and Men'
De Dolle Hond
De film Maggots and Men vertelt het verhaal van de opstand van de revolutionaire matrozen van Kroonstad in 1921. Deze opstand, ook wel de Derde Revolutie genoemd, was gericht tegen de bureaucratisering en ontaarding van de Russische Revolutie en werd bloedig neergeslagen door het Rode Leger. De stijl van de film is experimenteel en grijpt terug op de grote Russische avantgarde-filmers uit het begin van de vorige eeuw, zoals Eisenstein en Vertov. Cary Cronenwett verbindt het thema van de film met de strijd voor bevrijding van queers en transgenders en schetst een utopisch alternatief voor een kapitalistische samenleving. regie: Cary Cronenwett, VS 2009, 53 min.
zaterdag 17 april 2010 - 17u
Anarchisme in Turkije
Arodiyan
Arodiyan vertelt over de anarchistische beweging in Turkije: modern anarchisme en haar publicaties, de modernisering van de Turkse radicale bewegingen en de sociale betekenis van Turks anarchisme. Er wordt vertaald vanuit het Turks naar het Engels.
dinsdag 23 maart 2010 - 20u15
Schockdoctrine voor Haiti?
Joris Willems (Broederlijk Delen, PAPDA)
"De beelden uit Port-au-Prince die in januari wereldwijd de huiskamers binnenkwamen hebben een belangrijke solidariteitsbeweging in gang gezet. Miljoenen dollars werden verzameld voor een land dat velen voorheen niet eens op de landkaart wisten liggen en dat sommigen bleven verwarren met Tahiti of Hawaï. Recente schattingen spreken over een bedrag van 11,5 miljard USD dat nodig is om het land opnieuw op te bouwen. Maar welk Haïti wordt er (her)opgebouwd ? Zal dit een Haïti zijn dat de Haïtianen willen of zal het er één worden naar de smaak van het Westen dat met geld over de brug komt ? Welke risico's zijn er verbonden aan humanitaire hulp en heropbouw ?" Joris Willems werkt in Port-au-Prince via Broederlijk Delen bij de Haïtiaanse organisatie PAPDA.
dinsdag 16 maart 2010 - 20u15
Haiti, een getuigenis voorbij de aardbeving
Pieter Van Eecke
Na de rampbeelden over een aardbeving in een land dat velen nauwelijks weten liggen, een land waarvan de geschiedenis op geen westerse school onderwezen wordt, is het misschien tijd om ons af te vragen welke andere breuklijnen Haïti doorkruisen. Zijn de desastreuze gevolgen van deze aardbeving alleen aan de natuur toe te schrijven? Pieter Van Eecke woonde en werkte vier jaar in Haïti als cooperant van Broederlijk Delen voor Groupe Médialternatif, een Haitiaans mediagezelschap dat op verschillende terreinen actief is. Na de aardbeving kwam hij in België toe. Pieter komt ons vertellen over de geschiedenis van Haïti, over de Haitiaanse samenleving, de recentre socio-politieke gebeurtenissen en over zijn werk aldaar. Tenslotte iets over de huidige vooruitzichten en de problemen voor de reconstructie.
maandag 22 februari 2010 - 20u15
Giorgio Agamben: biopolitiek en het naakte leven
Christopher Parker (Vakgroep Studie van de Derde Wereld)
In navolging van Foucault probeerden een aantal denkers de 'reëel bestaande biopolitiek' in kaart te brengen. De Italiaanse filosoof Giorgio Agamben is één van die denkers. Hij stelde vast dat er vanaf de Oudheid tot de Moderne Tijden steeds een juridisch onderscheid werd gemaakt tussen het biologisch leven (zoe) en het politiek leven (bios) van mensen; een verschil dat ons volgens hem sinds kort voor eeuwig ontnomen werd. Vluchtelingen, sans-papiers en andere 'verstotenen der aarde' hebben geen politiek leven meer en worden verplicht zich terug te plooien op hun 'biologisch, naakt leven'. Christopher Parker, professor aan de Vakgroep Studie van de Derde Wereld, analyseert de biopolitieke opvatting van Giorgio Agamben en linkt dit aan Foucaults idee van biopolitiek.
maandag 08 februari 2010 - 20u15
Biopolitiek en liberale oorlogsvoering
Hans Lammerant (Vredesactie)
Michel Foucault onderzocht de praktijken waarmee macht uitgeoefend wordt en toonde dat dit behoorlijk kon verschillen van het juridische discours erover. Een zelfde verhaal kan verteld worden over het internationaal recht over oorlogsvoering en de 'liberale' manier van oorlogsvoeren (van de kolonies tot de huidige humanitaire interventies). Volgens het juridische discours zijn burgers geen doelwit van oorlogvoering en zijn interventies gericht op het beschermen van mensenrechten en het begeleiden van de betrokken bevolking naar politieke zelfstandigheid. Hans Lammerant van Vredesactie wil aantonen dat de militaire praktijk en doctrine een ander beeld geven en eerder passen in wat Foucault biopolitiek noemde.
maandag 01 februari 2010 - 20u15
Introductie op Michel Foucault
Rob Devos (KULAK)
Rob Devos bijt de spits af met een algemene introductie op het denken en het oeuvre van Foucault. Hij schenkt hierbij speciale aandacht aan het idee van 'biomacht'. Wat is biomacht en op welke manier verschilt het van vroegere vormen van machtsuitoefening? Rob Devos is hoofddocent aan de K.U. Leuven en is gespecialiseerd in hedendaagse Franse filosofie, marxistische traditie en actueel marxisme. Hij legt de laatste hand aan zijn nieuw boek: 'Biopolitiek en post-fordisme'.
maandag 25 januari 2010 - 20u15
ANNULATIE In naam van het feminisme
Nadia Fadil (KUL)
!!! GAAT NIET DOOR !!! onze excuses. Wat Nadia precies komt vertellen is voorlopig nog een mysterie, maar deze dame heeft genoeg in haar mars om er een boeiende avond van te maken. Nadia Fadil doet onderzoek aan het Leuvense Centrum voor Sociologisch Onderzoek naar de religieuze en niet-religieuze beleving van Belgisch-Maghrebijnen. Ze schreef ook mee aan het boek 'Een leeuw in een kooi'.
maandag 18 januari 2010 - 20u15
Links en de uitdaging van de islam
Sami Zemni (Vakgroep Studie van de Derde Wereld, Ugent)
Sami Zemni gaat in zijn lezing na in welke mate het islamdebat werkelijk verscheurd wordt tussen de makelaars in angst die de nakende islamisering van Europa aankondigen en de producenten van slachtofferschap die het wangedrag van moslims zogezegd goedpraten.Is het antwoord op de patstelling te vinden in ‘een beetje van dit en een beetje van dat’? Is er een gulden middenweg te vinden? In zijn analyse maakt Sami Zemni duidelijk dat het niet de bedoeling is elkaar ergens ‘in het midden’ te vinden maar de bakens van het debat te verplaatsen. Links heeft een paradigmaverschuiving nodig om weer links te kunnen worden.
maandag 11 januari 2010 - 20u15
De ondiepe gronden van de raciale verbeelding in Vlaanderen
Karel Arnaut (Afrikaanse Talen en Culturen, Ugent)
Samen met een team van straffe madammen, waaronder Nadia Fadil en Sarah Bracke, schreef Karel Arnaut het controversiële boek 'Een leeuw in een kooi: de grenzen van het multiculturele Vlaanderen'. In dit boek wordt niet zozeer het 'anders' en 'exotisch' zijn van de Andere in vraag gesteld, maar wordt de multiculturele verbeelding van de doorsnee Vlaming op de proef genomen. Hierbij wordt het koloniale en post-koloniale verleden niet geschuwd. Karel Arnaut problematiseert de manier waarop de term 'ras' nog steeds ingebakken zit in onze relatie tot de andere. Wie dacht dat dit na de doortocht van het nazisme en het kolonialisme een verbrand begrip was geworden, denkt beter twee keer na. Karel Arnaut is antropoloog verbonden aan de Vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen van de Universiteit Gent
maandag 21 december 2009 - 20u15
Het Vlaams Integratiebeleid: een kritische evaluatie
Klaartje Van Kerckem (UGent)
Het was lang zoeken voor we iemand konden strikken die voor ons het Vlaamse integratiebeleid kritisch wilde doorlichten, op zich al een opmerkelijke vaststelling. Klaartje Van Kerckem schuwt vriend noch vijand en zal ons op een genuanceerde manier vertellen hoe de Vlaamse overheid het integratiebeleid ziet en hoe dit vertaald wordt op het stedelijke niveau. In een tweede luik van de lezing zal ze haar voorlopige bevindingen duiden aan de hand van een controversiële casus. Wij besparen u een nieuwe episode in het hoofddoekenverhaal, maar zoomen in op het idee om de huwelijksleeftijd te verhogen. Klaartje doctoreert aan de Universiteit van Gent over de structurele en socio-culturele integratie van etnische en culturele minderheden in West-Europa.
maandag 07 december 2009 - 20u15
Wij en de islam
Ico Maly (Kif Kif)
Wat er de laatste jaren niet allemaal gezegd en geschreven wordt over ‘de’ islam en ‘de’ moslims... Botsende beschavingen, burkini’s, halalvlees en jihad: kan u de extra bijlagen, boeken, films, en series nog bijhouden? Ico Maly is hoofdredacteur van Kif Kif Mediawatch en auteur van het onlangs verschenen "De beschavingsmachine. Wij en de islam". Hij duidt deze fascinatie voor ‘de islam’ als een politiek-ideologisch verhaal en legt het waarom en de consequenties ervan bloot.
maandag 16 november 2009 - 20u15
Klimaattop Kopenhagen: wat staat er op het spel?
Matthias Lievens en Jeroen Robbe (Climate Justice Action)
Van 7 tot 18 december komen in Kopenhagen honderden ministers, regeringsfunctionarissen, lobbyisten en NGO's bij elkaar op de grootste VN-klimaattop ooit. Daar moet de opvolger van het Kyotoprotocol onderhandeld worden. Vijftien jaar na de start van de onderhandelingen blijft de uitstoot van broeikasgassen maar stijgen. Er worden ook duizenden mensen van over de hele wereld verwacht om tegen het gebeuren te protesteren. Ook in België wordt gemobiliseerd. De 'oplossingen' die in de pijplijn zitten, zijn immers totaal ontoereikend. Het moet gedaan zijn met de business-as-usual oplossingen... Matthias en Jeroen (Climate Justice Action) lichten toe wat er in Kopenhagen op het spel staat, welke acties gepland zijn en naar welke oplossingen we dan wel zouden moeten kijken.
maandag 19 oktober 2009 - 20u15
Quartier Midi: “Dans 10 jours ou dans 10 ans”
In deze tijden van communautair drama mogen we “onze” hoofdstad niet uit het oog verliezen. Daarom een Infomania gewijd aan het neoliberaal Brusselse Ontwikkelingsplan van Charles Picqué en de anti-sociale gevolgen voor de armere gemeenten in de Zuidwijk: speculatie, een astronomische stijging van de huurprijzen en onteigening. Deze Infomania staat vooral in het teken van het verzet! Gwenael Brees van het Comité Quartier Midi brengt het moedige verhaal van een kleine organisatie die de politieke en economische elites van Brussel te lijf ging, onder andere met juridische middelen, en de buurtbewoners beschermde tegen onteigeningsplannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gwenael toont ook de spraakmakende documentaire “Dans 10 jours ou dans 10 ans” die hij over deze strijd voor “het recht op de stad” in Sint Gillis maakte, een strijd die ondertussen al meer dan 10 jaar aansleept. [docu / lezing gedeeltelijk in het Frans, met vertaling op vraag.]
zondag 11 oktober 2009 - 20u15
(zondag!) Anarchists Against The Wall
Omer Sharir
Anarchists Against the Wall (AATW) is een directe actie collectief, in 2003 gestart als reactie op de muur die Israël optrekt op Palestijns land in de bezette West Bank. Sindsdien is AATW actief geweest in honderden demonstraties en directe acties tegen de muur en tegen de bezetting in het algemeen. Het werk van AATW in Palestina wordt gedragen en gecoördineerd door volkscommité's in de dorpen zelf. Activisten tegen de muur worden geconfronteerd met vervolging en met gewelddadige repressie door het Israëlische leger en de politie: bij de manifestaties raken regelmatig mensen ernstig gewond. AATW staan nu voor de uitdaging haar netwerk en aanwezigheid in de Palestijnse gebieden uit te breiden en de samenwerking met lokale comité's te versterken. Daarvoor zijn ze ook op zoek naar financiële steun, zowel voor de werking als voor de enorme juridische kosten. Omer Sharir vertelt meer over de werking van AATW en de context van hun strijd en illustreert die met stukjes film. [lezing in het Engels, met vertaling indien nodig]
maandag 05 oktober 2009 - 20u15
[docu] "Caracas: de informele stad"
In 'Carácas: De Informele Stad' portretteert Rob Schröder een stad die in veel opzichten exemplarisch is voor de exploderende urbanisatie op continenten als Afrika en Zuid-Amerika. Met de jonge, activistische architecten Alfredo Brillembourg en Hubert Klumpner trok Schröder dit voorjaar door de barrios van Carácas, de sloppenwijken waar Commandante Chávez zijn machtsbasis heeft. Brillembourg en Klumpner vertegenwoordigen een pragmatische generatie architecten, die bouwen vanuit een nieuw soort sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid. Aan de hand van hun ideeën en werk biedt de film een unieke kijk op de praktijk van een stad, waar door de bewoners non stop wordt gebouwd. Regels zijn er niet. Leefomstandigheden zijn erbarmelijk. In deze schrikbarende chaos zien Brillembourg en Klumpner echter ook kwaliteiten. Deze gebruiken zij op hun beurt in hun oplossingen, waarmee zij proberen voor de mensen in de barrios de leefbaarheid te verbeteren. Als een dolgedraaide magneet heeft de hoofdstad van Venezuela de afgelopen decennia nieuwe bewoners aangetrokken, zestig procent van de nu ruim zes miljoen inwoners woont in zelfgebouwde huizen in de barrios, onder informele omstandigheden waar alleen de wetten van de zelfbeschikking heersen. In Carácas, de stad die wordt beschouwd als de gevaarlijkste megapool van het Zuid-Amerikaans continent, ontwikkelen zich nieuwe, sociale, politieke en architectonische kwaliteiten. En dan is het aan de architect om een nieuw engagement te vinden. Dat menen althans Brillembourg en Klumpner, voor wie de praktijk van de barrios een toekomstvisie laat zien van hoe architectuur zich onder deze omstandigheden ontwikkelt.
maandag 28 september 2009 - 20u15
De ondernemende Arabische stad
Pascal Debruyne & Koenraad Bogaert
De ondernemende Arabische stad: processen van ongelijke geografische ontwikkeling in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Vaak wordt de regio's van het Midden-Oosten en Noord-Afrika afgeschilderd als afgescheiden van globale processen. Toch heeft de neoliberale golf ook deze regio's overspoeld. De uitkomst is een reeks institutionele transformaties. Private actoren als investeerders, planners, donoren en NGO’s mengen zich vanaf nu in de dagdagelijkse inrichting van de samenleving. Die wordt steeds sterker gekneed op neoliberale leest. Anderzijds zien we merkbare sociaalruimtelijke gedaanteveranderingen. Het homogene territorium van “de nationale staat” wordt gefragmenteerd in een reeks groeipolen. Steden, regio’s, maar ook een hele reeks vrijhandelsarrangementen worden ingericht om als hefboom te dienen voor economische ontwikkeling. In tegenstelling tot de vroegere “developmental state”, die functioneerde als buffer tegen de wereldmarkt, stimuleren bovenstaande nieuwe ruimtelijke arrangementen de marktwerking. De enige relatie tot achtergestelde gebieden is die van een hefboom. Deze ongelijke geografische ontwikkeling heeft echter nog een ander gezicht. Het gat dat geslagen is op sociaal vlak, wordt ingevuld door allerlei microprojecten van NGO’s, Corporate Social Responsibility vanuit de zakenwereld of liefdadigheid uit allerlei organisaties. De lezing behandelt deze dubbele transformaties van ongelijke ontwikkeling in Marokko (Rabat en Casablanca) en Jordanië (Amman en Aqaba) op stedelijk niveau. Pascal Debruyne en Koenraad Bogaert zijn verbonden aan MENARG (Middle East and North African Research Group) binnen de vakgroep Studie van de Derde Wereld, UGent.
maandag 07 september 2009 - 20u15
Europolice - Turn off the Stockholm Programme!
Matthias, Gipfelsoli [lezing in het Engels]
Achter de schermen wordt op Europees vlak aan binnenlandse veiligheidsbeleid gewerkt. Eerder al werden afspraken gemaakt over het beheer en uitwisselen van gegevens (bv. telefoongesprekken en e-mails), nieuwe databases, het opzetten van Frontex (coördinatie van grensbewaking) en het "European Security Research Programme", het "harmonizeren" van antiterrorismewetten en meer surveillance op het internet. Eind 2009 beslissen ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken op een top in Brussel over het volgende vijfjarenplan, het "Stockholm Programma". Dat nieuwe plan gaat nog een paar stappen verder in de richting van een controlemaatschappij. De workshop licht de ontwikkelingen en plannen toe en toont waar verzet mogelijk is. in het Engels, met vertaling op verzoek
dinsdag 23 juni 2009 - 20u15
De toekomst van de Gentse stadsontwikkeling
Stijn Oosterlynck (KUL)
'Bruggen naar Rabot', 'Zuurstof voor de Brugse Poort', de vernieuwing van Dok-Noord, de plannen met de Vrijdagsmarkt, herinrichting van de Korenmarkt,... Gent gaat Antwerpen achterna als werf van de eeuw. Heeft de stad intussen lering getrokken uit bemerkingen van bewoners en buurtcomités op grootschalige stadsvernieuwingsprojecten in het verleden? Of hebben private geldschieters haar beslissingsmacht nog meer aan banden gelegd? Een blik op de toekomst van onze stadsontwikkeling. Stijn Oosterlynck doet onderzoek aan het Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven.
maandag 15 juni 2009 - 20u15
A Hitchhiker's Guide to the occupied Palestinian territories
Omar Jabary Salamanca (MENARG, UGent)
Meer dan 40 jaar bezetting heeft de geografie van Palestina ondersteboven gehaald. Een metafoor die die realiteit lijkt te verbeelden, is die van een archipel van steeds kleiner wordende Palestijnse eilandjes, bedreigd door een soort van koloniale stijging van de zeespiegel, die op het punt staat ze te overspoelen en te doen verdwijnen. In deze presentatie laat Omar Jabary Salamanca zien hoe architectuur en ruimtelijke planning doorheen de geschiedenis door Israel zijn gebruikt als oorlogswapen, in een oorlog waarin architectuur wordt ingezet als technologie om territorium te controleren, ruimte te bewaken en topografieën te doorbreken. Doorheen deze virtuale tour maken we de logica van een koloniaal project zichtbaar, een logica gedreven door de behoefte om een strijdtoneel te definiëren en te produceren, om permanent grondgebied en bevolking te controleren. We kijken naar stedelijke ruimte en de infrastructurele netwerken in de bezette Palestijnse gebieden en leggen daarmee kruispunten tussen macht en stadsontwikkeling bloot. [lezing in het Engels, met Nederlandse vertaling]
maandag 08 juni 2009 - 20u15
Het einde van de stad? Stadsontwikkeling en concurrentiedenken.
Maarten Loopmans (Erasmushogeschool Brussel)
Stadsontwikkeling is in de greep van het concurrentiedenken. We zijn getuige van de suburbanisering van het centrum van de stad. The suburbs strike back. Het fenomeneen van de gated communities (afgesloten enclaves in de stad) is daar één voorbeeld van. Het stedelijk beleid richt zich op de spreekwoordelijke 'tweeverdieners met kinderen'. Gentrificatie (waarbij minder gegoede bewoners plaats moeten ruimen voor kapitaalkrachtiger groepen) wordt door overheden als onvermijdelijk neveneffect aanvaard en in de hand gewerkt. Het veiligheidsdenken sijpelt door in stadsplanning. Beleven we het einde van de stad? En wat stellen we ertegenover? Maarten Loopmans is sociaal geograaf en docent ruimtelijke planning aan de Erasmushogeschool in Brussel. Hij onderzoekt de politieke en maatschappelijke achtergronden van deze nieuwe strijd om de stad.
maandag 25 mei 2009 - 20u15
Rechts populisme en radicale democratie
Patrick De Vos
In deze lezing behandelt Patrick De Vos het actuele thema van rechts populisme en democratie vanuit een radicaal-democratische invalshoek. Hiervoor baseert hij zich op de post-marxistische politieke theorie van Ernesto Laclau en Chantal Mouffe (1985 e.v.). Met Laclau argumenteert De Vos dat het hedendaagse populisme, behalve als spreekregime, verleidingstaktiek of scheldwoord, ook gezien kan worden als een variant op de democratische omwenteling zelf: achter het populistische discours steekt immers de wil om het algemeen belang opnieuw te bepalen. Om dat inzicht te ontwikkelen, is een goed begrip van hoe politieke identiteiten in de politieke strijd gevormd worden onontbeerlijk. Volgens De Vos kan dit ons helpen de populistische tendensen beter te begrijpen, om van daaruit een pluralistische maatschappij zelfbewuster te verdedigen. Patrick De Vos werd Doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Gent en werkt sindsdien als onafhankelijk onderzoeker en auteur. Hij publiceert over onder meer arbeidsverhoudingen, rechts-extremisme, sociaal-democratie en de welvaartsstaat, feminisme, taal en politiek, globalisering, en hedendaagse politieke theorie.
maandag 18 mei 2009 - 20u15
Politieke partijen als obstakel in democratie
Patrick Vander Weyden (UGent)
maandag 11 mei 2009 - 20u15
Lijst Dedecker, de opmars van het ultra-liberaal populisme
Eric Goeman
Eric Goeman, voorzitter van Democratie 2000 en woordvoerder van Attac Vlaanderen, ontleedt kritisch het programma van Lijst Dedecker. "Wij zijn ethisch-cultureel progressief en sociaal-economisch rechts" beweert Jean-Marie Dedecker over Lijst Dedecker. Inderdaad is het Vlaams Belang ethisch-cultureel rechts en sociaal-economisch rechts. Is dat het fundamentele verschil tussen VB en LDD? Maakt dit het stijgende succes uit van LDD? Een analyse over het "ultraliberalisme" van LDD: anti-syndicaal, anti-overheid, anti-progressieve belastingen. LDD staat voor de doorgedreven liberalisering van media-industrie, afschaffing autonome gemeentebedrijven, privatisering van alles wat nog niet geprivatiseerd is. Van "eigen volk eerst" tot "ik boven alles".
maandag 04 mei 2009 - 20u15
Als verkiezingingen iets zouden veranderen... intro en discussie
Frank Coolman
In de inleiding op de reeks nav de verkiezingen staan we stil bij het onvermijdelijke van politiek, de onmogelijkheid van verkiezingen om bij te dragen aan een betere wereld en de sterktes en zwaktes van kleinschalige alternatieven. In de discussie kunnen we onder andere doorgaan op de vraag hoe volwaardige alternatieven er zouden kunnen uitzien.
maandag 27 april 2009 - 20u15
[docu] "Uranium - is it a country?"
Nuking the climate
De nucleaire sector stelt kernenergie vaak voor als een oplossing voor het klimaatprobleem. Een groep onafhankelijke documentairemakers ging op zoek naar waar onze nucleaire energie vandaan komt en trok naar Australië. Ze onderzoeken daar waar het uranium, gebruikt voor kernenergie, vandaan komt, waar het naartoe gaat, en welk afval het achterlaat. Uraniumontginning is erg winstgevend, en de vraag naar uranium stijgt. Een woordvoerder van de Australian Uranium Association spreekt van een stralende toekomst, met mogelijk nog 15 tot 20 nieuwe uraniummijnen in Australië. De lokale bevolking getuigt van de gevolgen van de mijnen op hun gemeenschap en omgeving. Intussen woedt de discussie over kernenergie ook aan de andere kant van de wereld. In Frankrijk onderzoekt Bruno Chareyron de radioactiviteit van nucleaire sites en uraniumtransporten. De documentaire toont waarom kernenergie voor de grote energiebedrijven zo interessant is en waarom het geen oplossing is voor het klimaatprobleem. (taal: Engels/Duits, met ondertiteling in Engels)
zaterdag 21 februari 2009 - 12u
[A-boekenbeurs] Lappersfort
Bezetters
Het lappersfortbos is zonevreemd bos in Brugge dat bedreigd wordt met kap. In 2001 werd het bos al eens bezet, de bezetting duurde toen meer dan een jaar. Nu is de dreiging van een kap weer reëel en op 20 september 2008 werd het bos herbezet. De bezetting gaat al enkele maanden door, enkele tientallen actievoerders wonen er permanent in boomhutten en een fort. Ze zijn vastberaden om het bos te redden. Enkele Lappersfortbezetters komen spreken over de geschiedenis, de bezetting en de toekomst van het bos. Lezing op de Alternatieve Boekenbeurs 2009 in de Centrale te Gent. meer info: www.aboekenbeurs.be
zaterdag 21 februari 2009 - 13u
[A-boekenbeurs] Leven in de microgolf
Jan Allein (arts en coördinator actiegroep Beperk de strali
De laatste tijd worden we regelmatig geconfronteerd met alarmerende berichten over een nieuwe vorm van milieuverontreiniging: elektrosmog. Met elektrosmog bedoelt men alle onnatuurlijke (door de mens veroorzaakte) elektromagnetische straling, een bijkomende component in de bestaande natuurlijke straling om ons heen. De dag van vandaag vormt de draadloze communicatie in al zijn vormen (gsm, umts, gps, draadloze internetverbindingen, babyfoons,...) de voornaamste bron van elektrosmog en waarschuwen zowel de overheid als wetenschappers geregeld voor intensief gebruik van deze draadloze technologie, met de grootste aandacht voor kinderen. Moeten we ons echt zorgen maken over deze nieuwe vorm van verontreiniging of zijn deze alarmerende berichten voorbarig en onwetenschappelijk? Is het niet verontrustend dat instanties waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie en de Stichting Tegen Kanker pleiten om verstandig om te gaan met deze technologiëen en pleiten voor een verbod van gsm-gebruik door kinderen onder de 12 jaar? Jan Allein, coördinator van de werkgroep Beperk De Straling, neemt u tijdens deze lezing mee in zijn zoektocht naar de mogelijke gevaren van elektrosmog voor u en uw omgeving. In een duidelijke onafhankelijke taal wordt de huidige stand van zaken toegelicht, hoe ver de wetenschap staat en wat de toekomst mogelijk brengt. Hij geeft daarnaast een overzicht van alle preventieve maatregelen die wij en de overheid kunnen nemen om de mogelijke gevolgen van elektrosmog te beperken. Lezing op de Alternatieve Boekenbeurs 2009 in de Centrale te Gent. meer info: www.aboekenbeurs.be
zaterdag 21 februari 2009 - 15u
[A-boekenbeurs] Veilige communicatie voor activisten
Gunther
Wanneer we acties voorbereiden duikt vraag de vraag op of er informatie over de actie naar buiten kan lekken en hoe. Deze workshop concentreert zich op dit probleem. We bekijken eerst kort wat de meest gebruikte afluister- en onderscheppingstechnieken zijn en hoe waarschijnlijk het is dat ze effectief ook gebruikt worden. Daarna worden er praktische tips gegeven om telefoons en gsms op een realistisch bruikbare en toch veilige manier te gebruiken. We bekijken tot slot hoe email op een veilige manier kan verzonden worden door het gebruik van asymmetrische versleuteling (PGP). Hierbij leggen we grondig uit hoe die versleuteling werkt en hoe je die gemakkelijk kan installeren op jouw Linux/Mac/Windows computer. Lezing op de Alternatieve Boekenbeurs 2009 in de Centrale te Gent. meer info: www.aboekenbeurs.be
zaterdag 21 februari 2009 - 17u
[A-boekenbeurs] Palestina: de groene lijn is een rode lijn
Pieter Stockmans
Over de Israëlische infrastructuur van afscheiding in de bezette Palestijnse gebieden. Israël bouwt een infrastructuur van afscheiding op de bezette Westelijke Jordaanoever. De nederzettingen voor Israëlische burgers en alle controle-infrastructuur die daarmee gepaard gaat: controleposten, uitkijktorens, prikkeldraad, terminals, tunnels, wegversperringen, kolonistenwegen, een elektronisch beveiligd hek en een betonnen muur dwars door Palestijnse landbouwgronden, dorpen en steden. De infrastructuur is een tool in handen van het Israëlische leger om de beweging van de gehele Palestijnse bevolking te reguleren in functie van de aanwezigheid van de Israëlische kolonisten. Een gehele bevolking wordt opgesloten in enclaves en gedwongen in een keurslijf van ‘permits’. Het lijkt erop dat Israël de bezette Westelijke Jordaanoever onomkeerbaar verandert om de zones waar de Israëlische nederzettingen gelegen zijn te annexeren bij Israël en dat ten koste van de lokale bevolking. Het vredesproces lijkt niet meer dan een dekmantel voor een traag proces van afscheiding, annexatie en discriminerende ruimtelijke ordening. De wereld krijgt een constructief proces voorgeschoteld dat een destructief proces en een eindeloze lijst mensenrechtenschendingen camoufleert. Pieter bezoekt al drie jaar op rij Israël en de bezette Palestijnse gebieden en bracht steeds pakkende verhalen van gewone mensen die lijden onder een verstikkende bezetting met zich mee. Zijn presentatie aan de hand van eigen foto’s, videofilmpjes en kaarten zal het ietwat abstracte verhaal van de architectuur van de afscheiding tot leven brengen aan de hand van getuigenissen over absurde situaties. Op die manier wordt duidelijk hoe Israël de internationaal erkende ‘groene lijn’ tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever tracht uit te wissen en daarmee een rode lijn overschrijdt die ons allemaal zou moeten alarmeren Met focus op: * Jayyus, een dorp in het noorden van de Westelijke Jordaanoever waar het hek boeren afscheidt van hun land en inkomen * Azzun Atma, een Palestijns dorp aan de ‘Israëlische’ kant van het hek * Nablus en de gevolgen van de checkpoints rond de stad * Huisvernietigingen in Jeruzalem en ‘Zone C’ van de Westelijke Jordaanoever * Shuafat Refugee Camp, een vluchtelingenkamp waar 20000 mensen door de muur van de rest van Jeruzalem worden afgescheiden * Rachel’s Tomb Area in Bethlehem, waar de muur een hap uit Bethlehem neemt en vlakbij de huizen van Palestijnen passeert om een religieuze site bij Jeruzalem te annexeren * De bouw van nederzettingen, tunnels, bruggen, kolonistenwegen en de muur in Beit Jala nabij Bethlehem * Hoe dit alles het internationale recht schendt en hoe Israël er straffeloos mee wegkomt Pieter Stockmans is coördinator van het Landenteam Israël/Palestina van Amnesty International. Lezing op de Alternatieve Boekenbeurs 2009 in de Centrale te Gent. meer info: www.aboekenbeurs.be
zaterdag 21 februari 2009 - 10u
[A-boekenbeurs] Tentoonstelling: 20 jaar kraken in Gent
Kraken gebeurt al lang in Gent. Om de meest uiteenlopende redenen hebben mensen op plekken gewoond zonder er eigenaar of huurder van te zijn. Maar het verhaal van de huidige kraakbeweging gaat ongeveer twee decennia terug. De panden uit het begin van de jaren negentig vormden achteraf gezien het startpunt van een manier van wonen die nu nog leeft in Gent. Bedoeling van de tentoonstelling is deze geschiedenis in beeld te brengen. Zonder volledig te willen zijn we op zoek gegaan naar flyers, posters en foto's uit de meest gekende panden. Ook zijn we gaan kijken wat van deze plaatsen geworden is. Daarnaast laten we zien wat er vandaag bestaat aan panden. Op die manier is deze tentoonstelling een collage geworden van twintig jaar kraken in Gent. Deze tentoonstelling vindt plaats op de Alternatieve Boekenbeurs 2009 in de Centrale te Gent. Te bezichtigen van 10u tot 20u. meer info: www.aboekenbeurs.be
zaterdag 21 februari 2009 - 15u
[A-boekenbeurs] 60 jaar NAVO is genoeg
Hans Lammerant (vredesactie)
De NAVO, weinigen hebben een idee van wat deze internationale organisatie doet. Toch wordt ons veiligheidsbeleid voor een groot deel bepaald door het Belgische lidmaatschap van de NAVO: België voert oorlog in Afghanistan, België heeft NAVO-kernwapens in Kleine Brogel, België transporteert de Amerikaanse oorlogsmachine via haar spoorwegen, lucht- en waterwegen naar Irak, ... De NAVO beschouwt militair interveniëren, waar ook ter wereld, als één van haar kerntaken. In de oorlog in Afghanistan toont ze wat dat betekent: vrede en democratie brengen door het bommenluik van een gevechtsvliegtuig. Op 4 april 2009 viert de NAVO haar zestigste verjaardag. Staatshoofden en regeringsleiders komen samen op een grote NAVO-top in Straatsburg. De campagne NATO GAME OVER van Vredesactie grijpt opnieuw in: een militaire alliantie die wereldwijd optreedt, die kernwapens bezit en bereid is ze als eerste te gebruiken, is een gevaar voor de wereldvrede. Op 21 maart organiseert Vredesactie NATO GAME OVER, een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid op en rond het NAVO-hoofdkwartier. Hans Lammerant licht toe: Wat is de NAVO eigenlijk, en wat doet ze? Welke richting gaat de NAVO uit? Welke acties zijn gepland in aanloop naar en rond de NAVO-top in Straatsburg? Lezing op de Alternatieve Boekenbeurs 2009 in de Centrale te Gent. meer info: www.aboekenbeurs.be
zaterdag 21 februari 2009 - 13u
[A-boekenbeurs] Why anarchism?
Iain McKay
Iain McKay bracht in 2007 het eerste volume van "An Anarchist FAQ" uit, een uitgebreid naslagwerk over theorie, geschiedenis en praktijk van het anarchisme. Lezing en discussie: waarom anarchisme? Lezing op de Alternatieve Boekenbeurs op 21 februari in de Centrale te Gent. Meer info: www.aboekenbeurs.be
zaterdag 21 februari 2009 - 15u
[A-boekenbeurs] Brand in Griekenland
Andreas
Na de moord op een jongeman door de politie in Athene, op 6 december, komt het overal in Griekenland tot rellen en confrontaties tussen demonstranten en politie. Het geweld wordt, in de ogen van velen, legitiem. Sindsdien is Griekenland in de greep van sociale agitatie, die zich niet alleen uit in aanvallen op de politie, maar zich uitstrekt tot andere strijden en zich ontwikkelt in verschillende offensieve praktijken. De sluimerende opstandigheid en de verstikkende opeenstapeling van dagelijkse dood die het kapitalisme heeft geleid tot een oncontroleerbare situatie. Een nooit eerder gezien woede werd ontketend, tegen de symbolen en de pijlers van de staat en het kapitalisme, en die woede ondermijnt grondig het politieke systeem. En nu, meer dan twee maanden later, de terugkeer naar de normaliteit? Deze franstalige lezing vindt plaats op de Alternatieve Boekenbeurs op 21 februari in de Centrale te Gent. We voorzien vertaling naar het Nederlands.
zaterdag 21 februari 2009 - 17u
[A-boekenbeurs] Anarchisme en syndicale strijd
Panelgesprek met Workers Solidarity Movement (Ierland), SAC (Zweedse anarchistische vakbond, o.v.), CNT-AIT Lille. Panelgesprek met Worker's Solidarity Movement (Ierland), SAC (Zweedse anarchistische vakbond, o.v.) en CNT-AIT Lille. Terwijl de maatschappij en economie omgeploegd worden door neoliberale ondernemers en politici en een economische crisis van legendarische omvang op ons afkomt, zit de de vakbeweging in Nederland in een diepe crisis. Ze lijkt wel steeds conservatiever te worden en zich steeds meer te schikken in haar rol van meeregeerder. Ze heeft dan ook weinig aantrekkingskracht meer op mensen die zich willen organiseren en verzetten tegen de economische orde. In veel naburige landen zijn wel inspirerende organisaties of bewegingen actief, die radicaal verzet weten te combineren met antikapitalistische analyses en een relatief grote aanhang hebben. Vertegenwoordigers van SAC (Zweedse anarchistische vakbond, onder voorbehoud), Workers Solidarity Movement (Ierland) en CNT-AIT Lille stellen hun organisatie voor. We praten met hen over hoe zij hedendaagse, radicale strijd op de werkvloer vorm geven. Lezing op de Alternatieve Boekenbeurs in de Centrale te Gent. meer info: www.aboekenbeurs.be
maandag 22 december 2008 - 20u15
(film) The Fog of War (Errol Morris, 2003)
Robert S. McNamara was jarenlang een machtige speler in de Amerikaanse buitenlandse politiek. McNamara heeft zo ongeveer alle rollen die er te verdelen zijn in de politieke arena wel vervuld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vocht hij als officier, gedurende de Cubacrisis en de escalatie van de Vietnamoorlog was hij minister van Defensie, later werd hij hoofd van de Wereldbank. Inmiddels is hij 87 jaar. Nog steeds helder van geest kijkt hij op zijn manier gewetensvol terug op zijn veelbewogen politieke leven. De documentaire 'The Fog of War' heeft als ondertitel 'The Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara' en werd geregisseerd door de geronommeerde cineast Erol Morris. De film is opgebouwd uit een selectie van meer dan 20 uur aan interviews die Morris had met Robert McNamara, afgewisseld met historische beelden. 'The Fog of War' won in 2004 de Oscar voor Beste Documentaire. Fascinerende en verontrustende blik in het militaristische denken.
maandag 15 december 2008 - 20u15
Financiële crisis voor dummies
Mathias Bienstman, Netwerk Vlaanderen
De kans is klein dat je nog niet door hebt dat we ons midden in een financiële crisis bevinden. Sommige Belgische spaarders kunnen niet meer aan hun geld, de regering pompte tientallen miljarden in de bankwereld en we riskeren op een economische neergang af te stevenen. Hoe is deze crisis ontstaan? Waarom kon ze zich zo snel verspreiden over het wereldwijde financiële systeem en ook België bereiken? Mathias Bienstman, campagnevoerder bij Netwerk Vlaanderen, zal je inleiden in de wereld van voodoo finance, schaduw bankieren en het casino kapitalisme, om die vragen te beantwoorden. Ook bespreekt hij enkele alternatieven voor de huidige gang van zaken in de bankwereld. Daarbij gaat hij na of de huidige crisis een kans is om mens en milieu terug centraal te stellen in de geldwereld.
maandag 08 december 2008 - 20u15
Huisvestingssituatie van mensen zonder papieren
Viki Bracke
Een decennium geleden waren mensen zonder wettig verblijf een vrijwel onbekend fenomeen. Vandaag lijkt het alsof een negatief mediadiscours ze tot een publiek geheim gemaakt heeft. Noch door de staat, noch door de bevolking worden zij als volwaardige burgers beschouwd. Doch hebben mensen zonder wettig verblijf op basis van hun feitelijk verblijf in België recht op het effectueren van een aantal grondrechten, met inbegrip van het recht op behoorlijke huisvesting. Door het precaire verblijfsstatuut van illegalen, de gebrekkige realisatie van basisrechten, achterstelling, uitbuiting en angst leven zij vaak in mensonterende omstandigheden en worden ze slachtoffer van huisjesmelkerij. De woon- en levensomstandigheden kunnen daarenboven een zeer nefaste invloed hebben op andere gezondheids-, welzijns- en sociale problemen. Viki Bracke schreef een thesis over de huisvestingssituatie van mensen zonder papieren in het Gentse. Zij bracht 50 woningen in kaart en stelde vooral vast dat zij vaak terecht komen op de restmarkt, de residuele huisvestingsmarkt, die niet voldoet aan de Vlaamse Wooncode.
maandag 01 december 2008 - 20u15
Feminisme en economie
Anke Hintjens
Wat is het meest pervers? Seks of het kapitalisme? Of perverteert het kapitalisme onze seksualiteitsbeleving? Kunnen we onze (intieme) relaties vrijwaren van waarden en normen die door het economische systeem gepropageerd worden? We bekijken de invloed van marktmechanismen en politiek op seksualiteitsbeleving. Verder leidt de uitdrukking van alle menselijke verhoudingen in geld tot het perverteren van die menselijke relaties zelf. Zijn we voor ongebreidelde vrije seksualiteitsbeleving of worden we puriteins, of... ?
maandag 24 november 2008 - 20u15
Geweld op vrouwen
Evie Embrechts, FAB en Mieke Van den Broeck, advocate
Op de vooravond van de internationale dag tegen geweld op vrouwen en het Gentse heksennacht-straattheater, geven we een introductie over het fenomeen van (seksueel) geweld en misbruik. Evie van Feministische Actiebende gaat in op cijfermateriaal daarover en kaart het achterliggende seksisme aan: waarom spreken zo weinig mensen hierover, welke foute ideeën heersen er over seksueel geweld, hoe speelt algemeen seksisme mee, welk beeld hebben we van de daders en wat kunnen we doen om dit geweld te stoppen. Mieke Van den Broek is advocate en zal de juridische aspecten verduidelijken van rechtszaken rond partnergeweld en seksueel misbruik.
maandag 17 november 2008 - 20u15
Discussie "feministische actie"
met FAM, Feministisch Anarchistische Madammen
Hexenacties, gratis plasrecht voor vrouwen of snoecksbricollages: de Feministische Anarchistische Madammen (FAM) weten er alles (of toch veel) van. Bijna een decennium lang kleurden zij het gentse straatbeeld met hun acties. Leden van de FAM gaan in op waar zij mee bezig waren en wat hun boodschap is voor the next generation. Welk advies hebben ze, wat vonden ze van hun eigen acties en ideeën, welke probleempunten zijn er?
maandag 10 november 2008 - 20u15
"Beperkt houdbaar"
film + discussie
“Beperkt Houdbaar” is een erg toegankelijke en verfrissende documentaire van Sunny Bergman, een Nederlanse filosofe. De documentaire is een filmische zoektocht door een wereld waar vrouwen na hun 35ste niet langer houdbaar zijn. De cosmetische industrie vaart er wel bij en laat niet na Bergman en andere vrouwen te wijzen op hun tekortkomingen. Van kraaienpootjes tot schaamlippen, van hangborsten tot ‘zadeltassen’. Overal laat Bergman zich aan een kritische blik onderwerpen door plastische chirurgen, die graag het mes in haar zouden willen zetten. Ook gaat ze verhaal halen bij glossy's als de Cosmopolitan. Waarom schenken ze zoveel aandacht aan het uiterlijk, terwijl ze ook prediken dat vrouwen zelfstandig en vrijgevochten moeten zijn? Of is dat geen tegenstelling? “Beperkt houdbaar” is een intrigerend en shockerend verhaal over media, schoonheidsidealen en chirurgen die grof geld verdienen. Aansluitend is er discussie over hoe de strijd tegen een dergelijke industrie kan worden aangepakt.
maandag 03 november 2008 - 20u15
Feminisme voor dummies
film + discussie
In de video “Feminisme voor dummies” interviewt FC Poppesnor verschillende (jonge) feministen over het hoe, wat en waarom van feminisme en de vrouwenbeweging anno 2004. Aan de hand van de video en enkele citaten discussiëren we over de verschillende aspecten van feminisme.
woensdag 30 juli 2008 - 20u15
ANARCHY ALIVE!
Uri Gordon
Boekvoorstelling, gevolgd door open discussie.In het Engels. Het anarchisme inspireert de levendigste en radicaalste sociale bewegingen van vandaag. Van gekraakte sociale centra en gemeenschapstuintjes, tot sabotage en geblokkeerde G8-tops,... anarchistische groepen en netwerken belichamen ideeën uit van directe actie, horizontale organisatie en zelfbevrijding. Uri Gordon is activist en schrijver uit Israël. In Engeland was hij actief in Dissent! en Peoples' Global Action, in Israël bij Anarchists against the Wall. Zijn jarenlange ervaringen als activist en zijn reflecties over het anarchisme vonden hun weerslag in "Anarchy Alive! Anti-authoritarian Politics from Practice to Theory" (Pluto Press, 2008). In Anarchy Alive! bekijkt Gordon praktijk en theorie van het hedendaagse anarchisme en verkent hij de activiteiten, cultuur, agenda's die de revival van het anarchisme vandaag typeren. Tegelijk gaat Gordon in op enkele van de meest urgente discussies binnen de beweging: leiderschap, geweld, technologie, nationalisme. Over Anarchy Alive!: “Hugely learned and yet easy to read… for the adept or novices in anarchist thought alike… not only will it become required reading in the anarchist movement, but it will have a sizeable impact on the academy… this will be a defining text in anarchist circles for the next few years at the very least.” - Alex Pritchard, Anarchist Studies “Uri Gordon has made us look at the anarchist movement through new eyes. He illuminates and makes us question our most basic assumptions, puts his finger squarely on our most painful dilemmas, and opens up new vistas of choice and understanding.” – Starhawk, author of “Truth or Dare” and “Webs of Power”
vrijdag 23 mei 2008 - 20u15
Gentech en agrobrandstoffen in Paraguay
Gilda Roa (Paraguayaanse boerenbeweging)
Informatie-avond met getuigenis van Paraguayaanse boerenbeweging: over soja, gentech, agrobrandstoffen en verzet Centraal in deze avond staat de getuigenis van Gilda Roa, vertegenwoordigster van de Paraguayaanse boerenbeweging MAP (Movimiento Agrario y Popular). In Paraguay breidt de teelt van Genetisch Gemanipuleerde soja op grote schaal zich steeds meer uit. Dit, omdat de vraag vanuit de Europese veevoer- en agrobrandstofsector blijft toenemen. Gilda Roa werpt een licht op wat dit betekent voor de inwoners op het platteland wanneer eenmaal soja oprukt: vervuiling, intoxicaties, armoede en migratie. Gilda's organisatie, de MAP, organiseerde zich om toch een toekomst op het platteland te proberen veiligstellen. Hoewel ze hun eigen overleven trachten te beschermen, kregen verschillende gemeenschappen van de MAP te maken met gewelddadige ontruimingen en in toenemende mate met de criminalisering van hun strijd. Gilda zal bijgevolg duidelijk maken welk gevaar agrobrandstoffen voor hun betekent. Wat de perspectieven van de MAP hierover zijn en wat zij zelf willen voor hun volk en eigen toekomst. Kort zal ze eveneens toelichten welke mogelijheden en risico's de net verkozen linkse president Lugo biedt. Verder zullen verschillende filmfragmenten de gevolgen van bestrijdingsmiddelen, militarisering en verzet via landbezetting, visueel belichten.
maandag 14 april 2008 - 20u15
Palestina: 60 jaar ontheemd, 40 jaar bezet
Nidal Al-Azzeh en Tal Dor
In mei 2008 viert Israël zijn 60 jarig bestaan. De Palestijnen hebben nog altijd geen eigen staat; hun onvervreemdbaar recht op zelfbeschikking blijft onvervuld. Integendeel. Anno 2008 hebben de voortdurende uitbreiding van de Israëlische kolonies, de wegblokkades en de muur de Palestijnse bevolking teruggedreven op geïsoleerde en verspreide kernen. De bantustanisering van de Palestijnse bezette gebieden gaat met de dag verder... Voor wie het conflict wil begrijpen of naar duurzame oplossingen wil zoeken, is het noodzakelijk dieper te graven naar de oorzaken ervan, af te dalen naar de wortels van deze reeds meer dan zestig jaar durende spiraal van geweld en onderdrukking, bezetting en verzet, vredesgesprekken en kolonisering... Bij de oprichting van de Israëlische staat en de daaropvolgende oorlog van 1948-1949 werden tussen de 700.000 en 800.000 Palestijnen, d.i. Één vierde van de toenmalige bevolking, op de vlucht gedreven. Meer dan 400 dorpen in wat nu Israël is werden van de kaart geveegd. Het spreekt dan ook voor zich dat de Palestijnse vluchtelingenkwestie centraal staat in het Palestijns-Israëlisch conflict en dat de kwestie daarom ook een centrale plaats moet innemen in de oplossing ervan. In het kader van de campagne “60 jaar ontheemd, 40 jaar bezet” willen de initiatiefnemende organisaties aandacht vragen voor de vluchtelingenkwestie. Dit doen we door een sprekerstournee te organiseren, waarin Mvr. Tal Dor van de Israëlische NGO Zochrot en Mr. Nidal al-Azzeh van de palestijnse NGO Badil een ondubbelzinnig en verhelderend licht werpen op de Naqba, de vluchtelingenkwestie en mogelijke oplossingen van het conflict binnen het kader van het Internationaal recht. Beide sprekers doorprikken de zionistische stichtingsmythes van de Israëlische staat en leggen een pijnlijk gezamenlijk verleden bloot, dan Israëli's en Palestijnen met elkaar verbindt in een gedeelde woelige geschiedenis.
maandag 17 maart 2008 - 20u15
Milieubescherming in het Virunga Nationaal Park (D. R. Congo)
Nele Aelbrecht en Paul Vikenza, prof. universiteit van Butembo
Milieubescherming in het Virunga Nationaal Park (D. R. Congo), in wiens belang? Het Virunga Nationaal Park is gelegen in het Oosten van de Democratische Republiek Congo aan de grens met Oeganda en Rwanda, één van de meest overbevolkte en arme streken van Afrika waar nog steeds geen vrede en stabiliteit heerst. Van belang voor het behoud van de biologische diversiteit op wereldniveau, financieren diverse milieubehoudorganisaties en instellingen op grote schaal de ‘bescherming’ van dit groene eiland tegen ‘illegale’ dorpen en activiteiten. Maar hoe wordt deze milieubescherming ervaren door de lokale bevolking, geconfronteerd met onrechtmatige onteigeningen (sinds de oprichting van het park) en gewelddadige onderdrukking van hun overlevingsactiviteiten en meningsuiting? Een historiek van de geclaimde rechten en getuigenissen rond mensenrechtenschendingen, op diverse plaatsen in het park, zullen de huidige visies en investeringen ter behoud van het ‘werelderfgoed’ kritisch in vraag stellen.
zaterdag 08 maart 2008 - 15u00
[boekenbeurs] Latijns-Amerika, strijdtoneel van ideologieën
An Vranckx (UGent)
Latijns-Amerika is uiterst interessant als strijdtoneel van politieke ideologieën en sociale en economische ontwikkelingsmodellen. Na de militaire dictaturen van de jaren '70 en '80 (de generaals in Brazilië, Pinochet in Chili,...), en de neo-liberale schocktherapieën kent het subcontinent de laatste jaren opnieuw interessante politieke ontwikkingen. Democratieën werden in vrijwel alle landen van de regio en in meer dan hun uiterlijke vorm hersteld naar het einde van het millenium. Dit bracht politieke mandatarissen van allerlei pluimage aan de macht. Na Chávez in Venezuela (1999) en Lula in Brazilië (2002) kwamen ook in Chili, Ecuador, Argentina, Bolivia, Nicaragua, Uruguay(centrum)linkse regeringen aan de macht, die zich, tenminste in woorden, afzetten tegen de neoliberale politiek van hun voorgangers. In het westen roepen die regimes gemengde gevoelens op: een deel van links spreekt euforisch over de aangekondigde sociale hervormingen, anderen zijn sceptisch, zwaaien met het etiket 'populisme', en menen zelfs tekenen te zoen van een herneming van de dictatuur. Wat is er aan de hand? Kunnen die recente politieke ontwikkelingen wel onder één noemer gebracht worden? Kunnen wij met ons politiek kompas, dat geijkt is op Europese toestanden, zomaar politieke oriëntaties toeschrijven aan Latijns-Amerika, dat een heel andere geschiedenis achter zich heeft? In hoeverre is onze blik op wat nu gebeurt door ideologie en vooringenomenheid gekleurd? Maken de nieuwe regimes hun beloftes waar? En hoe staan de sociale bewegingen aan de basis, die de nieuwe regeringen vaak mee aan de macht geholpen hebben, er nu voor? An Vranckx, verbonden aan de vakgroep Studie van de Derde Wereld van de UGent, plaatst het allemaal in een breder kader en zet er kritische vraagtekens bij. Lezing op de Alternatieve Boekenbeurs, in De Centrale, Kraankindersstraat 2, Gent
zaterdag 08 maart 2008 - 13u00
[boekenbeurs] Soja: heilig boontje?
Frederik Claerbout, Wervel
Zelfs al eet je geen sojascheuten, al ken je geen tofu of tempeh, al lust je geen sojamelk, zeker weten: je verbruikt méér soja dan je denkt! Met concrete cijfers, nieuw beelmateriaal en getuigenissen uit Latijns-Amerika brengen we het volledige soja-verhaal: Waar komt onze soja vandaan? Waarvoor gebruiken we die miljoenen tonnen soja? Waarom? Sociaal-ecologische gevolgen en mogelijke oplossingen, zowel hier als in Latijns-Amerika, komen aan bod. Lezing op de Alternatieve Boekenbeurs, in De Centrale, Kraankindersstraat 2, Gent
zaterdag 08 maart 2008 - 10u00
[expo] “Help the Belgians, they cannot help themselves"
tentoonstelling door De Foyer, Brussel
Als de Vlaming over migranten spreekt over wie heeft hij het dan? Denkt hij dan aan de Italianen, Nederlanders en Fransen? Of denkt hij eerder aan Turken en Marokkanen? Is het omdat ze hoofddoeken dragen en gegroepeerd wonen misschien. Heeft de Vlaming ook eens aan zichzelf gedacht? Migratie wordt vaak gezien als iets dat enkel de ‘anderen’ doen. Maar ook in de Vlaamse geschiedenis is er sprake van migratie: meer dan 1 miljoen Belgen emigreerden naar Canada, Frankrijk en de Verenigde Staten. En zij hebben daar ook problemen gekend, net zoals de immigranten die nu in Vlaanderen leven. Er werden ook hulpacties voor hen opgezet. Eentje daarvan, in Canada, kreeg de titel “HELP THE BELGIANS, THEY CANNOT HELP THEMSELVES”. Tentoonstelling vanaf 10u op de Alternatieve Boekenbeurs in De Centrale, en daarna tot 31 maart in de cafetaria van De Centrale.
zaterdag 08 maart 2008 - 11u00
[boekenbeurs] Mijnbouw in Guatemala
Magalí Rey Rosa
Magalí Rey Rosa, een Guatemalteekse experte i.v.m mijnbouw en milieu brengt een bewogen getuigenis over de mijnbouwconflicten in Guatemala. Na jaren van burgeroorlog worden lokale gemeenschappen in Guatemala opnieuw bedreigd, dit maal door mijnbouwactiviteiten. De hoge grondstoffenprijzen op de wereldmarkt moedigen bedrijven en overheden aan tot het maken van eenzijdige economische keuzes. Boerengemeenschappen worden zonder inspraak van hun gronden verdreven en/ of worden geconfronteerd met nieuwe sociale conflicten. Mijnbouw is bovendien een sterk vervuilende industrie die massale hoeveelheden water verbruikt. Dit vormt niet alleen een directe bedreiging voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van de mensen die leven van deze gronden en water. Magalí Rey Rosa is in België op uitnodiging van CATAPA, een vrijwilligersbeweging die werkt rond (anders)globalisering en duurzame ontwikkeling in Latijns Amerika door het ondersteunen van gemeenschappen bedreigd door mijnbouwmultinationals. [www.catapa.be] Lezing in het Engels op de Alternatieve Boekenbeurs, om 11u00 - in De Centrale, Kraankindersstraat 2, Gent, i.s.m. CATAPA
zaterdag 08 maart 2008 - 15u00
[boekenbeurs] Kunst en anarchisme vroeger (en nu ?)
Erik Buelinckx
Men kan ver in de tijd teruggaan om wisselwerkingen te vinden tussen kunst en anarchisme. Soms gaat het enkel om een fase waarbij de kunstenaar sympathie voelt voor de idee van individuele vrijheid in een vijandige maatschappij (burgerlijk, kapitalistisch, dictatoriaal, ...), en zich enkel wil afzetten tegen een geïnstitutionaliseerde kunstwereld. Op andere ogenblikken blijkt de kunstenaar zelf korte of langere tijd anarchist te zijn en vindt men al dan niet sporen terug in de kunst die door hem/haar gecreëerd wordt. Aan de hand van afbeeldingen geeft Erik Buelinckx een overzicht van wat er zich op dat vlak de laatste 150 jaar heeft afgespeeld, in de hoop dat de huidige generaties er wat aan hebben, zowel de anarchistische kunstenaars als de creatieve anarchisten. Een open lezing met veel prentjes. Lezing op de Alternatieve Boekenbeurs, om 15u, in De Centrale, Kraankindersstraat 2, Gent
zaterdag 08 maart 2008 - 13u00
[boekenbeurs] Ministerie van Wooncrisis
In Brussel werd begin 2007, naar analogie met wat er in Parijs gebeurde, het Ministerie van Wooncrisis opgericht. Dit netwerk wil de samenwerking tussen de verschillende comités en groepen die in België bezig zijn rond de strijd voor het recht op wonen stimuleren, en op zoek gaan naar nieuwe actiemiddelen. De strijdpunten van het Ministerie zijn: meer sociale woningen, controle van de huurprijzen, invoering van een huurtoelage, en strijd tegen de leegstand. Het Ministerie van de Wooncrisis wil door allerhande acties het recht op wonen voor iedereen proberen te garanderen. Dit gebeurt o.a. door het realiseren van collectieve woonprojecten, bezettingen en het samenbrengen van groepen. [www.wooncrisis.be] Lezing op de Alternatieve Boekenbeurs, om 13u - in De Centrale, Kraankindersstraat 2, Gent
zaterdag 08 maart 2008 - 10u00
[boekenbeurs] Feminisme voor dummies (video)
Deze film bestaat uit een reeks interviews met verschillende (jonge) feministen over het hoe, wat en waarom van feminisme en de vrouwenbeweging anno 2004. Doorspekt met humoristische sketches van FC Poppesnor geeft de film een fris beeld van een aantal feminisme(n) en feministen van vandaag. [ism FC Poppesnor, www.feminisme.be/fcpoppesnor] Doorlopend vertoond op de Alternatieve Boekenbeurs, vanaf 10u00 in De Centrale, Kraankindersstraat 2, Gent.
zaterdag 08 maart 2008 - 12u00
[boekenbeurs] Anarchisme in Kroatië
Anarchisten uit Zagreb stellen hun projecten en acties voor. De geschiedenis van het anarchisme in Kroatië begint in de 19de eeuw, maar er is maar sprake van een anarchistische beweging sinds de jaren '90. Toen de oorlogen in Joegoslavië startten, sloot een nieuwe anarchistische groep ZAPO (Zagreb Anarcho-Pacifist Organisation, later veranderd in ZAP - Zagreb Anarchist Movement) zich aan bij de anti-oorlogscampagne. Sindsdien begonnen nieuwe anarchistische activiteiten zich te ontwikkelen en te verspreiden. Anarchisten uit Zagreb lichten in een korte presentatie hun acties en projecten toe: van anti-NAVO acties, lokale Food Not Bombs-groepen, anti-verkiezingsacties, tot uitgeversprojecten, infoshops en de anarchistische boekenbeurs in Zagreb. In veel opzichten lijkt de anarchistische beweging in Kroatië heel sterk op die in andere landen, maar de specifieke context in Kroatië maakt alles toch net iets anders. Lezing in het Engels op de Alternatieve Boekenbeurs, in De Centrale, Kraankindersstraat 2, Gent
zaterdag 08 maart 2008 - 13u00
[boekenbeurs] Strike Bike : fietsfabriek in zelfbeheer
Stephan (FAU)
Relaas van de Duitse fietsfabriek in zelfbeheer. Lezing in het Duits / Engels op de Alternatieve Boekenbeurs, in De Centrale, Kraankindersstraat 2, Gent
zaterdag 08 maart 2008 - 15u00
[boekenbeurs] In remembrance of Leo Thiers-Vidal
Jens Van Tricht
In de nacht na de Belgische Vrouwendag maakte Léo Thiers-Vidal (1970-2007) een einde aan zijn leven. Hij woonde toen in Lyon en had er net zijn doctoraat De l'Ennemi Principal aux principaux ennemis afgewerkt, over mannelijke subjectiviteit en bewustzijn van dominantie. Hij zette zich de laatste jaren vooral in tegen seksueel misbruik van vrouwen en kinderen. Voordien was hij als student filosofie ook actief in Gentse anarchistische kringen en zette zich radicaal in voor dierenrechten. Anarchist, feminist, filosoof, dierenactivist… Wie was Léo en welke verwezenlijkingen liet hij achter? Enkele mensen die zijn persoon en werk gekend hebben, brengen een eerbetoon. Met o.a. Jens van Tricht. In samenwerking met FC Poppesnor. Op de Alternatieve Boekenbeurs, vanaf 10u00 in De Centrale, Kraankindersstraat 2, Gent.
zaterdag 08 maart 2008 - 17u00
[boekenbeurs] Panelgesprek anarcha-feminisme
Nu de Alternatieve Boekenbeurs op de Internationale Vrouwendag valt, is het hoog tijd om nog eens de kruispunten tussen feminisme en anarchisme te bewandelen. Een divers panel uit Nederland en Vlaanderen blikt terug, maar ook vooruit. De leden buigen zich over het seksisme en machisme in de anarchistische beweging toen en nu, maar werpen ook een positief licht over allerlei initiatieven en acties. Om u te inspireren komen alvast: Judith Metz (Het gekraakte ideaal, 1990), Joke De Baere (Uitgezonderd, Brugge), Hilde Verschaeve (Anarchistisch Centrum, Gent) en Joke Houben (Riot Grrrrl & Boi kollektief, Hasselt). In samenwerking met FC Poppesnor. Op de Alternatieve Boekenbeurs, in De Centrale, Kraankindersstraat 2, Gent
zaterdag 08 maart 2008 - 17u00
[boekenbeurs] Biometrische gegevens en de EU als politiestaat
Buro Jansen&Janssen
Zijn biometrische paspoorten een gevaar voor de samenleving? Of past het in de rij gevaarlijke maatregelen die de afgelopen 15 jaar zijn ingevoerd in dit deel van de wereld? Zonder in detail te treden scheren we over het Europese justitie land. Genoeg data, genoeg blauw, genoeg lange regenjassen, maar weinig rechtsbescherming en weinig bijzondere spectaculaire veranderingen in de opsporings en inlichtingenpraktijk. Waarom dan toch biometrie? Lezing op de Alternatieve Boekenbeurs, vanaf 10u in De Centrale, Kraankindersstraat 2, Gent
zaterdag 08 maart 2008 - 10u00
[expo] Soja-expansie in Paraguay
A SEED, NL
Fototentoonstelling over de soja-teelt in Paraguay. vanaf 10u op de Alternatieve Boekenbeurs, Kraankindersstraat 2, Gent.
maandag 03 maart 2008 - 20u15
Bolivia: Evo Morales' 'revolución democrática'
Koen De Munter (UGent) en Beatriz Negrety Condori (Bolivia)
Evo Morales werd in 2006, als eerste inheemse leider in zijn land, president van Bolivia. Een precedent zonder voorgaande in heel Latijns-Amerika. Op zijn agenda staan onder meer: ingrijpende sociale en politieke hervormingen, de nationalisatie van de gas-industrie, meer zeggenschap voor de inheemse groepen. Koen De Munter, antropoloog aan de UGent, doet in Bolivia onderzoek naar dynamieken bij stedelijke inheemse groepen in de Andes. In zijn onderzoek is hij bezig met hoe mensen omgaan met het sociale en politieke gebeuren en hoe ze daarin ook tussenkomen. Beatriz Negrety Condori is een jonge antropologe uit Chapare, in het Zuid-Oosten van Bolivia. Haar vader is cocaboer, zelf is ze jarenlang lid geweest van het campagneteam van Evo Morales, ze is ook lid van de Consejo Nacional de Suyus Aymaras y Quechuas CONSAQ. Momenteel woont en studeert ze in Bordeaux. Aan de hand van een beeldenreportage over Evo Morales’ eerste regeringsjaren brengt Koen de Munter een inleiding op wat er zich de laatste jaren in Bolivia heeft afgespeeld. Daarna kunnen we samen met de Boliviaanse genodigde ingaan op meer specifieke vragen. Wat is het binnenlands beleid van Morales? Maakt hij zijn beloften waar? Welke rol speelt zijn etnische afkomst in zijn beleid? Wat is de verhouding tussen de overheid en de sociale en inheemse bewegingen? Is de 'gewone' Boliviaan er op vooruitgegaan sinds Morales aan de macht is? Hoe wordt deze politiek ‘van beneden uit’ waargenomen?
maandag 25 februari 2008 - 20u15
Docu-compilatie Latijns-Amerika (o.v.)
Op deze avond nemen we je mee op een videodoc-trip doorheen Latijns-Amerika. We bekijken heel wat beeldmateriaal, afkomstig uit enkele van de meer spraakmakende documentaires die de laatste jaren over dit complexe continent werden gemaakt. Het wordt een sightseeingtrip langsheen neokolonialisme, ontbossing, fabrieksbezettingen, linkse revoluties, soja, terreur en verzet. Enjoy the ride... Mét de mogelijkheid om enkele van de docs achteraf als souvenir mee naar huis te nemen.
maandag 18 februari 2008 - 20u15
Grondstoffen en globalisering in Latijns-Amerika
Daan Janssens, CATAPA
CATAPA is een opstartende vrijwilligersbeweging vol jong bruisend engagement. Ze werken rond (anders)globalisering en duurzame ontwikkeling in Latijns Amerika en focussen hierbij op de grondstoffenproblematiek. Metalen, mineralen, gas, petroleum e.a. grondstoffen zullen in de 21ste eeuw dé sleutel zijn voor Latijns Amerika om zich verder te verarmen dan wel te ontwikkelen. De huidige (neoliberale) grondstoffenpolitiek zorgt in elk geval voor verdere marginalisering van de lokale bevolking en veroorzaakt een tweede koloniseringsgolf. De impact van mijnbouw op sociaal, economisch, cultureel en ecologisch vlak is vaak desastreus en fundamenteel onrechtvaardig. De economische politiek die dit toelaat wordt in het Westen ontwikkeld, de negatieve gevolgen zijn voor het Zuiden. CATAPA reflecteert en informeert hierover maar trekt vooral ten strijde om de boeren bij te staan om dit tegen te gaan.
maandag 17 december 2007 - 20u15
Milieu en gezondheid
Prof. Nicolas van Larebeke
2,5 tot 12,5 procent van de niet-rokende Vlamingen sterft uiteindelijk aan kanker als gevolg van milieuvervuiling. Dat blijkt uit onderzoek van het Steunpunt Milieu en Gezondheid. En het is maar één van de vele voorbeelden van gezondheidsproblemen direct gelieerd aan milieuvervuiling. Denk maar aan de dioxinecrisis en pesticiden in het drinkwater. En wat met GSM-straling. Nicolas Van Larebeke, verbonden aan de UGent, is woordvoerder van het Steunpunt Milieu en Gezondheid. In opdracht van de Vlaamse overheid voeren zij onderzoek naar de impact van milieufactoren op de volksgezondheid. Hij schetst een algemeen kader en licht concrete problemen toe op basis van onderzoeksresultaten.
maandag 10 december 2007 - 20u15
Biobrandstoffen, een kritisch verhaal
Jasper Wouters, Wervel
Energiegewassen zijn de laatste jaren sterk in opmars, zowel in de hoofden en beleidsplannen van politici en in de publieke opinie als op het veld zelf. Volgens het Internationaal Energie Agentschap biedt bio-energie zelfs een rendabele en duurzame mogelijkheid om in de 21ste eeuw aan 50 % van de mondiale energiebehoefte te voldoen. De Europese Commissie streeft tegen 2010 naar een aandeel van 5.75 % van de biobrandstoffen in het totale brandstofverbruik. Enkele grote krachten stuwen deze evolutie sterk vooruit. Jasper Wouters van Wervel legt uit wat de verschillende soorten energiegewassen en biobrandstoffen zijn en vergelijkt ze met andere alternatieve energiebronnen. Wat zijn de drijvende krachten achter de productie van energiegewassen? En wat zijn de nadelen die gepaard gaan met de massale teelt van energiegewassen? Volgens president Lula van Brazilië zijn biobrandstoffen voor sommige landen een uitweg om uit de armoede te raken. Oxfam waarschuwde dan onlangs weer dat de opgedreven productie van biobrandstoffen voor de armsten in de wereld desastreus kan uitpakken. Jean Ziegler, voedsel-expert van de VN, noemde het stijgende gebruik van eetbare gewassen voor de aanmaak van biobrandstoffen een 'misdaad tegen de menselijkheid'. Voer voor discussie achteraf!
maandag 03 december 2007 - 20u15
Ijsland in gevaar
Saving Iceland
Het verhaal van "een handjevol mensen die hun destructieve dromen opdringen aan een natie die half slaapt..." Ijsland is een fascinerend landschap en een ecologisch paradijs: watervallen, wilde rivieren, bergen en mossige hooglanden bezaaid met bloemen en unieke plantsoorten. Maar dit ecologische paradijs wordt nu bedreigd: om de milieubelastende aluminiumindustrie van stroom te voorzien worden prachtige natuurgebieden onder water gezet . Alle grote rivieren in IJsland worden ingedamd en multinationale bedrijven zijn bezig gigantische aluminiumhoogovens te bouwen. Megalomane stuwdammen leiden tot verlies van soorten, land- en waterecosystemen. Minder bekend is dat grootschalige hydro-electriciteit ook ernstige gevolgen heeft voor het klimaat. Door het methaan dat vrijkomt, een broeikas 21 keer zo sterk als CO2, leveren de stuwdammen allesbehalve schone energie. Naast de aantasting van natuur- en woongebied, doet zich nog een ander probleem voor. De nieuw gecreëerde banen worden ingevuld door Aziatische en Oost-Europese werknemers die in grote werkkampen wonen en betaald worden volgens de lage loonbepalingen van het land van herkomst. Veel Ijslanders zelf laten het over zich heen gaan. Die lethargie is te wijten aan hun wens om erbij te horen, bij de geglobaliseerde economie. Saving Iceland organiseerde afgelopen drie zomers internationale actiekampen om de projecten met geweldloze directe actie een halt toe te roepen. Twee IJslandse activisten reizen Europa rond om op info-avonden de waanzin aan te kaarten. Zij lichten de situatie en de vooruitzichten toe met slides, film en foto's. [www.savingiceland.org]
maandag 19 november 2007 - 20u15
Gentech: wie maakt de dienst uit op ons bord?
A SEED, Nederland
Al enkele jaren komen producten van genetisch gemanipuleerde soja en maïs in onze voedselketen voor, voornamelijk als veevoer. Commerciële teelt vindt hier nog niet plaats, maar de Belgische overheid is druk bezig met de voorbereidingen omdat ze denkt dat biotechnologie landbouw duurzamer kan maken. Tegelijkertijd is er veel weerstand in de samenleving tegen deze controversiële ontwikkelingen in de geïndustrialiseerde landbouw. In België kunnen mogelijke risico's voor de biologische landbouw, het milieu en de gezondheid ontstaan, maar elders in de wereld zijn de gevolgen al praktijk: besmetting van gentechvrije landbouw, gentech-sojateelt waar de eigenlijke boerenbevolking voor verjaagd wordt, multinationals die boeren in de tang nemen. Dit roept de vraag op: wie bepaalt nu eigenlijk nog wat we op ons bord krijgen? Met fragmenten uit The Future of Food en andere docu's, uitleg over de stand van zaken in België en Nederland en discussie over het hoe en waarom. Ook verzet komt aan de orde: de Gentechvrije Zone-beweging en andere vormen van protest.
maandag 12 november 2007 - 20u15
Militarisering en actieve geweldloosheid in Colombia
Milena, Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conc
Colombia is diep getekend en getraumatiseerd door het aanslepende gewapende conflict tussen regering, guerilla en paramilitairen. De samenleving is verregaand gemilitariseerd, de bevolking zit geprangd tussen het regeringsleger en gewapende groepen. 'Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia' (ACOOC) is een jongerengroep uit Bogotá die opkomt voor geweldloosheid en gewetensvrijheid. Zij bieden weerstand tegen de rekrutering van jongeren door de verschillende gewapende groepen in Colombia. Tegen de militarisering in bieden zij sociale en economische alternatieven en juridische ondersteuning. In het kader van de opbouw van een internationaal solidariteitsnetwerk is Milena van ACOOC op sprekerstoer door Europa. Zij getuigt over militarisering, actieve geweldloosheid en gewetensbezwaarden in Colombia. Welke realiteiten gaan er achter het conflict schuil? Welke impact heeft het conflict op de Colombiaanse samenleving? Hoe gaan antimilitaristen om met de dagelijkse rekrutering door het reguliere leger, guerilla en paramilitairen?
maandag 05 november 2007 - 20u15
Afghanistan - regionale en internationale achtergronden
Bruno De Cordier, Conflict Research Group, UGent
Op 11 september 2001 boorden twee gekaapte vliegtuigen zich in de Twin Towers. De "war on terror begon". Nog geen maand later bombardeerden de VS en Groot-Brittannië militaire stellingen van de Taliban en trainingskampen van Al Qaeda in Afghanistan. Sinds 2006 zijn ook Belgische soldaten actief in de NAVO-missie. Nu, zes jaar later, lijkt de oorlog in Afghanistan op een ramp uit te draaien. Het land ligt in puin, en de publieke steun in het westen smelt weg. Het onderscheid tussen "reconstructie" en open oorlog blijkt een illusoire constructie. De nieuwe taliban zijn in opmars. Bruno De Cordier is net terug uit Afghanistan. Hij schetst de regionale achtergronden en internationale context van de huidige situatie in het land. Hoe is het zo ver kunnen komen? De Cordier werkte jaren in Centraal-Azië voor de VN en is nu onderzoeker bij de Conflict Research Group aan de Universiteit Gent.
maandag 29 oktober 2007 - 20u15
(film) LYSISTRATA (1976, Ludo Mich)
Deze anarcho-satirische film is een vrije bewerking van "Lysistrata", het satarische stuk van Aristofanes, en de enige langspeelfilm van Ludo Mich, veelzijdig avant-garde kunstenaar uit Antwerpen. "Lysistrata" is het verhaal van de revolte van de vrouwen van Athene, die zich opsluiten in de Acropolis en weigeren om nog sexuele betrekkingen te hebben totdat de mannen beloven de oorlog op te geven. Feminisme en anti-militarisme voeren de boventoon in deze verfilming, maar ook de Belgische nationale hymne en andere betwiste anachronismen komen aan bod. Excentriek, persoonlijk en flirtend met de slechte smaak: deze film in de vorm van een happening doet denken aan Newyorkse underground toestanden, maar is weldegelijk een product uit eigen kleibodem!
maandag 22 oktober 2007 - 20u15
McMilitary: militaire globlisering, een inleiding
Vredesactie
Als we het over globalisering hebben, denken we meestal aan wereldhandel, internationale geldstromen en instellingen zoals het IMF, de Wereldbank of de Wereldhandelsorganisatie. Maar de economische globalisering kent ook een militaire arm. Wij voeren oorlogen onder het motto ' militaire humanitaire interventie' en 'oorlog tegen het terrorisme'. Waarom? Voor onze veiligheid? Om onze belangen te verdedigen? Welke zijn die belangen? De militaire strategieën veranderen in sneltempo. De VS, de NAVO, ze bereiden zich voor om in te grijpen waar ook ter wereld. En wat met de militaire ambities van de Europese Unie? En welke rol speelt ons land daar in? Vredesactie ontrafelt en analyseert wat er onder de noemer 'militaire globalisering' aan de hand is.
zaterdag 02 juni 2007 - 20u15
Europese toernee John Zerzan
John Zerzan
enige lezing in België John Zerzan is een boegbeeld van het Amerikaanse Primitivisme. Hij is de auteur van onder meer "Future Primitive" (1994) en "Twilight of the machines" (komt uit in 2007) en behoorde tot de redactie van het tijdschrift "Green Anarchy". Hij is vooral bekend omwille van zijn visie op 'beschaving' (= het toppunt van vervreemding) als onderdrukkend en zijn teruggrijpen naar prehistorische levenswijzen als inspiratiebron voor een vrij leven. Zerzan ziet het 'primitieve' als niet-vervreemdend, wild (dus vrij), niet-hiërarchisch, speels en sociaal egalitair; in tegenstelling tot het 'beschaafde', de 'civilisatie', die hij beschouwt als vervreemd, gedomesticeerd (en dus tot slaaf gemaakt, onderdrukt), hiërarchisch georganiseerd, bezeten door werk en sociaal discriminerend. Zerzan pleit voor een "toekomstige primitief/primitieve toekomst" ("Future Primitive"), voor een radicale reconstructie van de maatschappij gebaseerd op een verwerping van de vervreemding en van technologie en een omarming van het wilde. In zijn recent werk spreekt Zerzan zich uit voor een post-links anarchisme waarbij hij betoogt dat anarchisten met links zouden moeten breken. Zerzan schrijft zelf waarover hij het in Gent zal hebben: "Modernity/mass society has turned out to a disaster, a wasteland, a swindle. The crisis deepens at every level or sphere of life. Everyday life is plundered just as much as the physical environment. Technology has replaced the texture or fabric of living with that of a disembodied, desolate techno-culture characterized by depression, anxiety, stress, isolation. Postmodern cynicism is another way to describe the reigning ethos, accepting all of toxic Progress. How did this happen? How deep are the roots of this collapsing world? Is a total break with all of it not required? Is the Left not one more obstacle, in its monumental, historical failure? More and more do people know or at least sense that a paradigm shift is urgently needed. This is our hope. A vision and critique that questions all the old assumptions, drawing on the emptiness felt by everyone, drawing on the ageless millennia of life outside of civilization, daring to pose the vista of dismantling all this that imprisons and strangles us!” organisatie: infomania, AC, teemu, fien, ronnie, e.a.
maandag 28 mei 2007 - 20u15
Ronde Tafel met ouders, leerkrachten, directie, buurtbewoners,..
moderator: Filip Paelman (ICO, UGent)
We laten een aantal rechtstreeks betrokkenen aan het woord over hun visie op de hele thematiek van buurt, school en diversiteit. Welke zijn de motivaties van ouders die hun kinderen al dan niet in de buurt naar school zenden en voor welke scholen kiezen ze? Wat zijn de ervaringen van leerkrachten die in de buurtscholen les geven? Hoe bekijkt de directie de zaak? Filip Paelman zal met kennis van zaken deze avond in goede banen leiden.
maandag 21 mei 2007 - 20u15
De Gentse / Brugse Poort- praktijk
brugfiguren uit de Brugse Poort
Via het verhaal van een aantal brugfiguren werkzaam in scholen in de Brugse Poort krijgen we een zicht op hoe realiteit en beleid zich laten gevoelen doorheen de dagelijkse praktijk in deze buurtscholen. Via hun getuigenissen krijgen we een levendig verslag uit de eerste hand. De Brugse Poort wordt als voorbeeld case studie gekozen. Het geschetste portret kan ook inspiratie bieden voor het nadenken over gelijkaardige situaties in andere buurten.
maandag 14 mei 2007 - 20u15
Het onderwijsbeleid met betrekking tot diversiteit
Luc Heyerick (stad Gent / ministerie van onderwijs)
Uiteenzetting over hoe de overheid de problematiek van de concentratiescholen aanpakt. Op vlaams niveau werden tal van maatregelen uitgewerkt om op de situatie te proberen in te werken. Welke zijn dat? In welke richting moeten deze de realiteit beïnvloeden? Heeft de overheid oplossingen inzake deze problematiek? Er zal tevens verwezen worden naar de concrete Gentse situatie.
maandag 07 mei 2007 - 20u15
segregatie en scholen: oorzaken, effecten en huidige situatie
Sven Sierens (Steunpunt Diversiteit & Leren)
Dat kinderen en jongeren uit verschillende sociale en etnische groepen naar aparte scholen gaan vinden vele mensen vandaag de dag niet meer kunnen. Dergelijke 'segregatie' belemmert immers de gelijke onderwijskansen van vooral kansarme (migranten)leerlingen. Het is bovendien ook beter dat kinderen van diverse pluimage samen naar school gaan. Dat bevordert de goede verstandhouding tussen de bevolkingsgroepen in onze diverse samenleving. Concentratiescholen lijken in beide opzichten uit den boze. Dat roept heel wat uiteenlopende vragen op. Hoe zijn concentratiescholen ontstaan? Leven in de hedendaagse samenleving sociale groepen zoveel nauwer samen dan vroeger? Heeft ons onderwijssysteem ervaring met gemengde scholen? Welke zijn de gevolgen van aparte scholen? Leiden concentratiescholen altijd tot meer onderwijsachterstand en tot slechtere sociale relaties?
maandag 02 april 2007 - 20u15
Soedan
Jan Weuts
Jan Weuts legt ons de achtergronden uit van de crisis in Soedan. Hoewel het conflict in Soedan gedurende lange tijd op een simpele manier werd voorgesteld als een noord-zuid, of Arabisch-Afrikaans conflict, heeft het dramatisch oplaaien van het conflict in Darfur in 2003 deze misvatting teniet gedaan. De conflicten met rebellenbewegingen in het zuiden en het westen krijgen vrij veel media-aandacht, maar ook in het oosten zijn rebellenbewegingen actief. Het bereiken van een bestendige vrede in Soedan moet rekening houden met alle regionale tegenstellingen binnen zijn grenzen. Tegelijkertijd moeten we realiseren dat deze nationale conflicten een invloed hebben en beïnvloed worden op/door alle naties die aan Soedan grenzen, en aldus kan vrede in Soedan enkel bewerkstelligd worden door een regionale benadering. In ieder geval is de getroffen bevolking van Darfur de speelbal geworden van ruimere internationale agenda’s: de wedren voor de controle overde petroleum reserves, de competentie van de Verenigde Naties bij het oplossen van gewapende conflicten, de rol van de Afrikaanse Unie in het beheersen van Afrikaanse conflicten, de oorlog tegen het terrorisme…. Jan Weuts, die tot september 2005 urgentiecoördinator was van Artsen Zonder Grenzen België. Daar begeleidde hij het opstarten van de hulpprogramma’s voor de vluchtelingen van Darfur in Tsjaad en van de activiteiten in Darfur zelf. Sinds mei 2006 werkt hij als urgentiecoördinator voor Caritas Internationaal België en is hij betrokken bij de activiteiten van het Caritas netwerk in Darfur.
maandag 12 maart 2007 - 20u15
Bittere groe(n)ten uit Almería
Jonas Hulssens
Van oktober 2006 tot januari 2007 verbleef Jonas Hulssens in Almería. Met haast 30.000 hectaren telt deze provincie in het zuiden van Spanje de grootste concentratie plastic serres ter wereld. Het hele jaar door worden hier groenten geproduceerd voor de Europese markt. We krijgen een getuigenverslag over de leef- en werkomstandigheden van de duizenden laagbetaalde migranten in de serreteelt. Jonas Hulssens was daar niet om vanaf de zijlijn te registreren, hij werkte ook samen met de vakbond SOC-SAT Almería een vormingsprogramma voor activisten en organizers uit.
zaterdag 10 maart 2007 - 10u-20u
Alternatieve Boekenbeurs
zaterdag (!!) Infomania organiseert infoactiviteiten (lezingen en video's) op de Alternatieve Boekenbeurs
zaterdag 10 maart 2007 - 16u30
"Terwijl Europa slaapt..." Statewatch
Tony Bunyan, coördinator van Statewatch
Bunyan toont aan dat 'de oorlog tegen het terrorisme' ook in Europa aangewend wordt om de creatie van een dwingende observatiestaat te legitimeren. Het democratisch deficit dat eigen is aan de Europese politieke structuur maakt het mogelijk dat de reactie van regeringen en staten op terrorisme veel verder gaat dan te pogen dit terrorisme te counteren. Allerlei instanties maken misbruik van de huidige situatie om diverse verstrekkende repressieve maatregelen te nemen. Dit gebeurt door middel van observatie van telecommunicatie en migratie, de ingebruikname van biometrische paspoorten, het aaneenkoppelen van databanken, enz. Op die manier herdefinieert de 'oorlog tegen terrorisme' de politieke cultuur en het democratische leven. Statewatch is een Europees non-profit netwerk van vrijwilligers opgericht in 1991. Kritisch onderzoek naar en berichtgeving over de staat, justitie en binnenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, verantwoording en transparantie staan centraal. Elke nieuwe Europese of nationale regelgeving betreffende deze materies wordt door Statewatch onder de loep genomen. Ook de concrete gevolgen van beleid en praktijk van de overheden worden van nabij gevolgd. Statewatch stelt allerlei documentatie ter beschikking zodat mensen zich terdege kunnen informeren en zodoende tot hun eigen conclusies kunnen komen. Op www.statewatch.org vind je linken naar de verschillende observatoria, naar documenten en opiniërende teksten. i.s.m. Nieuwpoorttheater (voertaal: Engels)
zaterdag 10 maart 2007 - 12u30
"De Alter-EU-campagne"
Erik Wesselius CEO
Erik Wesselius van het Amsterdamse Corporate Europe Observatory (CEO) stelt de Alter-EU-campagne voor. 'Alter-EU' staat voor 'alliantie voor meer transparantie en duidelijke ethische regels rond lobbywerk'. De organisaties van deze internationale ngo-alliantie (o.a. Attac, Friends of the Earth, Greenpeace) zijn sterk bezorgd over de groeiende invloed van drukkingsgroepen vanuit de bedrijfswereld op het besluitvormingsproces van de Europese Unie. Meer dan 15.000 professionele lobbyisten zijn momenteel aan het werk in Brussel; de grote meerderheid van hen vertegenwoordigen belangen uit de bedrijfswereld. Tezelfdertijd zijn ethische regels en transparantiegaranties betreffende lobbywerk zo goed als onbestaande. De bedoeling van de campagne is paal en perk te stellen aan de privileges van de bedrijfswereld en een einde te maken aan de geheimdoenerij rond lobbyen in de schoot van de Europese unie.
zaterdag 10 maart 2007 - 14u30
"Dissent! Stop de G8"
Kriss Sol (Dissent)
Op 6, 7 en 8 juni komen de staatshoofden van de acht rijkste landen bij elkaar op de G8-top in Heiligendamm, Duitsland. Op de officiële agenda: de crisis van de Doharonde in de WTO, de intellectuele eigendomsrechten en heel het energie- en klimaatsvraagstuk. Het Dissent!-netwerk, coördineert radicale directe acties tegen de top. Kriss Sol is van nabij betrokken bij de voorbereiding van de acties en legt uit wat er te gebeuren staat. Lokale Dissent!-groepen stellen hun plannen voor.
zaterdag 10 maart 2007 - 12u30
"Ze kwamen uit het Oosten..."
Wolf Bruggen (Opre Roma)
Lezing over de Roma-migratie en hun precaire situatie in Gent, België en Europa door Wolf Bruggen. De leefomstandigheden van de overgrote meerderheid van de Roma zijn erbarmelijk. De houding tegenover hen is steeds gebaseerd op de stelling dat ze een probleem zijn. Vandaag vormen deze mensen binnen onze multiculturele samenleving een duidelijk aanwezige groep, die erkenning voor hun eigenheid verdienen. De onwetendheid blijft echter enorm groot. Vandaar deze basiskennis, fundamenteel voor het overbruggen van de waanzinnig grote kloof tussen de 'blanke' burgersamenleving en de diverse Roma gemeenschappen. Wolf Bruggen is voorzitter van 'Opré Roma', een socio-culturele vereniging van en voor Roma en is tevens Belgisch afgevaardigde bij het 'European Roma and Travellers Forum'.
zaterdag 10 maart 2007 - 14u30
"Grassroots Projects"
Christiaan
Grassroots Projects staat voor solidariteit zonder grenzen. In juli 2005 hebben enkele sociaal globalisten de organisatie opgezet omdat ze van mening zijn dat het huidige 'ontwikkelingswerk' de ongelijkheid in de wereld geen halt toe roept. Het is juist noodzakelijk om directe solidariteit te tonen met onderdrukte bevolkingsgroepen in de wereld. Dit in tegenstelling tot het heilig verklaren van de vrije markt. Grassroots Projects richt zich vooral op Latijns-Amerika. Zo bieden ze hulp aan opstandige indianen in El Peten, Guatemala en Chiapas, Mexico. Ze helpen mensen die ecologie en duurzaamheid boven de economie stellen. Christiaan was onlangs als onafhankelijke verslaggever in Oaxaca, Mexico. De leerkrachtenstaking die begon in mei 2006 is daar uitgegroeid tot een brede sociale beweging. Christiaan legt ons de opzet van GP uit en vertelt wat er aan de hand is in Oaxaca.
zaterdag 10 maart 2007 - 12u30
"Extreem-rechts in België en Nederland"
AFA Nederland
Anti Fascistische Actie (AFA) Nederland komt met uitleg en filmpje over Blood & Honour en Combat 18 in België en Nederland. Er wordt een overzicht gegeven van hun ontstaan, doelstellingen, ontwikkeling en scheuring in Nederlandse en Belgische context. AFA is een landelijk netwerk van lokale groepen en contacten opgericht in 1992. AFA stelt zich tot doel racistische en fascistische partijen, groeperingen en tendensen te bestrijden en racistisch en verrechtsend overheidsbeleid aan de kaak te stellen.
zaterdag 10 maart 2007 - 14u00
"ACE-bank"
Mathias
video + presentatie (Nederlands+Frans+Engels) Oktober 2006. Een mysterieuze bank probeert de Belgische markt te veroveren. De bank pakt trots uit met haar investeringen in de wapenindustrie, olie en gas, kernenergie, agrochemische bedrijven en bedrijven die mensenrechten schenden. ACE bank roept onmiddellijk reacties op. Na weken van ongeloof, enthousiasme, verontwaardiging en speculaties bij pers en publiek, onthult de Belgische ngo Netwerk Vlaanderen dat de bank opgezet spel is. Het theaterproject blijkt deel uit te maken van de campagne 'Mijn geld. Goed geweten?', en wil de controversiële investeringen van de bankwereld onder de aandacht brengen zodat ze worden stopgezet. In deze workshop krijg je de video te zien van de ACE bank hoax (20 min.), en wordt een woordje uitleg gegeven over het concept, de werkwijze en de sterktes en zwaktes van het opgezet spel als actiemiddel.
zaterdag 10 maart 2007 - 15u00
"De Snuffelstaat, een pleidooi voor radicaal denken"
Video - Nederlandse documentaire (regie: Rob Schröder - productie: Ymke Kreiken) Wie radicaal denkt, is sedert 11 september en de moord op Fortuyn en van Gogh al verdacht, zonder dat er een strafbaar feit gepleegd is. En daarmee staat de deur wagenwijd open voor op grote schaal afluisteren, schaduwen, dossiervorming en preventieve hechtenis. Maar wat zijn de gevólgen van de uitgebreide bevoegdheden? Wie controleert deze macht? Kunnen sociale misstanden nog wel ongestraft aan de kaak gesteld worden? Radicaal denken leidde in het verleden tot vooruitgang en emancipatie. Maar de speelruimte wordt kleiner en kleiner. Met onderzoeksbureau Jansen & Janssen kijken we naar het linkse verleden, het heden en de toekomst.
woensdag 07 maart 2007 - 20u30
4:48 Psychosis
Actrice: Liesa Naert
woensdag(!!) een rauwe wanhoopsmonoloog Liesa Naert vertolkt op aangrijpende wijze een van de meest schokkende, aangrijpende en vervreemdende stukken uit de theatergeschiedenis. Sarah Kane schreef de tekst in 1999, vlak voor ze zichzelf op 28-jarige leeftijd van het leven beroofde. Het scènebeeld is uitermate sober: zwart en wit overheersen, de belichting is ijskoud en strak. Het zorgt ervoor dat de focus compleet gericht blijft op de tekst en op Liesa Naert, die Kanes rauwe poëzie uitschreeuwt, uitademt, uitwasemt. Boven alles is deze psychose over existentiële angsten, verterende zelfhaat en een obsessieve liefde een pijnlijk relaas. Een wanhopige schreeuw om hulp, om liefde ook. Naerts personage sleept ons hardhandig mee doorheen de klinische beschrijvingen over haar ziekte, haar encounters met clueless psychiaters en de warrige poëzie van de psychoses zelf. (Nederlandstalige versie) Een aangrijpende getuigenis via een ijzersterke theatervertolking, niet te missen dus. Bij' de Vieze Gasten, Reinaertstraat 125 - 3,5 euro - reserveren: 09/2370407
zondag 18 februari 2007 - 20u15
Bezoek aan Museum Dr. Guislain
zondag(!!) Infomania komt uit zijn kot. We brengen een bezoek aan het Guislain-museum. Dat museum maakte naam met verrassende tentoonstellingen en een boeiende collectie 'outsider-kunst'. Als rode draad loopt door het museum een fascinatie voor 'het andere'. De waanzin stelt ons de vraag hoe we omgaan met de andere maar ook en vooral met het andere in onszelf. Het Museum Dr. Guislain wil deze brandend actuele vragen wakker houden met bijzondere tentoonstellingen waarin waan en wetenschap, kunst en cultuur een aparte belichting krijgen. Momenteel loopt in het museum de tentoonstelling 'Voorbij goed en kwaad'. Goed en Kwaad is een tegenstelling die elke samenleving beheerst en intrigeert. Er zijn altijd verboden en geboden. Er zijn scheidingslijnen tussen wat niet mag en wat moet. Moraal is een onderwerp dat ook ieder mens bezighoudt, doet nadenken en bij momenten zelfs doet huiveren. Wie is ‘psychopaat’? Wat was een ‘moreel krankzinnige’? Bestaan er ‘gemene gezichten’? Aan de hand van oude en hedendaagse kunstwerken, maar ook voorwerpen en documenten wordt ‘moraal en misdaad’ in beeld gebracht. Speciaal voor Infomania wordt de tentoonstelling 'Voorbij goed en kwaad' vakkundig van tekst en uitleg voorzien. Na de rondleiding hebben we ruim de tijd om ook de permanente collectie te bekijken. Een buitenkans! Afspraak om 13u30 aan de hoofdingang van het museum (tram 1 richting Evergem, halte Guislainstraat). Bijdrage in de kosten: 3,5€.
maandag 12 februari 2007 - 20u15
Vrijheidsberoving en dwangmaatregelen in de psychiatrie
Bart Thomas (UZ Gent)
Er zijn verschillende bronnen die de toelaatbaarheid en de niet toelaatbaarheid van vrijheidsberoving en dwangmaatregelen beschrijven. Deze geven vooral uitleg over de juridische rechtvaardigheidsgronden voor vrijheidsbeperking. Er wordt een overzicht gegeven van de wetgeving en regels ter zake. De beschrijving van de dwangmaatregelen zal gekaderd worden in een al of niet therapeutische noodzaak. Op basis van de uitzondering en op het principe van de niet-toelaatbaarheid van elke vorm van vrijheidsberoving wordt snel duidelijk dat alles zal draaien rond de appreciatie van de feitelijke situatie. Daarom moeten we elke afzondering afzonderlijk beoordelen en kan op de vraag naar de toelaatbaarheid van een afzondering slechts antwoord gegeven worden nadat de feiten zich hebben voorgedaan. Kan het opstellen van een gedragscode en het verwerken van registratie gegevens ons een beeld geven van 'good practices'. Is het afzonderen nog therapie of het eindpunt van behandeling?
maandag 05 februari 2007 - 20u15
La Clinique de La Borde
Marc Ledoux (La Borde)
Marc Ledoux werkt al dertig jaar als psychoanalist in de Franse Clinique de Cour-Cheverny (La Borde). Die psychiatrische instelling, waar ook Félix Guattari lange tijd werkte, is de bakermat van de Institutionele Psychotherapie. In de Clinique de La Borde wordt een ruimte geschapen waar de bewoners zelf weer vorm geven aan hun leven. Men probeert er de hiërarchische verhouding tussen arts en patiënt neer te halen. Vanuit de ideeën van de Institutionele Psychotherapie, en vanuit de dagdagelijkse ervaring in La Borde, zet Marc Ledoux kritische vraagtekens bij de klassieke psychiatrie.
maandag 29 januari 2007 - 20u15
De man die zichzelf voor Don Quichot hield - docu
Dominique Van Malder (regisseur)
Een rauw poëtische documentaire. Over een repetitieproces in het Guislain Instituut, een psychiatrische instelling in Gent. Een verstoord domein. Patiënten en non-patiënten repeteren aan 'De man die zichzelf voor Don Quichot hield', een muzikale toneelbewerking rond de komi-tragische dolende ridder met droevig gelaat die de gangbare norm doorbreekt. Over de zin en onzin van de waan. Een kroniek van mensen die vechten tegen de waanzin en de zin van theater in het leven omarmen als een laatste strohalm in een geesteszieke tijd. Of hoe sommigen hun dagdagelijkse psychotische realiteit bestrijden met een portie fictie. Over schijn en zijn. Over waarheid en zwaarheid. Don Quichot als bindmiddel, als enige vriend in eenzaamheid. We zien een Mentaal Dorp veranderen in La Mancha. Het decor is hun harde realiteit. Hun fantasie de ideale schuilplaats en een reddingsboei in een wereld die overloopt van treurnis. Een ontroerend en beroerend document. Na de projectie is er een nabespreking samen met regisseur Dominique Van Malder.
maandag 22 januari 2007 - 20u15
Psychiatrie en Samenleving
Eric Rosseel
Twee evoluties worden in het bijzonder belicht: evoluties die internationaal merkbaar zijn maar zeker in Vlaanderen goed aanwijsbaar. Ten eerste: de tendens dat steeds meer belevingen en gedragingen hetzij als 'psychische stoornis' hetzij als criminaliteit worden geduid en in die zin medisch of politioneel-juridisch worden 'behandeld'. Ten tweede: de om zich heen grijpende 'filosofie' waarbij mensen gezien worden als dieren (de biologische psychiatrie) hetzij als machines die geprogrammeerd moeten worden (de cognitieve gedragstherapie). Dat de mens een wezen is dat iets over zichzelf en zijn/haar samenleven te zeggen heeft, wordt in die kringen dan ook verdacht gemaakt. De twee evoluties weerspiegelen de tanende kwaliteit van onze democratie.
maandag 15 januari 2007 - 20u15
Pleidooi voor een ecologische economie
Peter Tom Jones
Ondanks alle goedbedoelde initiatieven om 'duurzame ontwikkeling' na te streven, gaat het bergaf met de gezondheid van de Aarde. Het Noorden heeft de wereld meegezogen in een uiterst verleidelijk maar helaas onduurzaam ontwikkelingsmodel. In een eindige wereld is het milieubeslag van de mondiale consumptieklasse onmogelijk te veralgemenen naar alle mensen op aarde: de ecologische crisis en het mondiale rechtvaardigheidsvraagstuk zijn als een Siamese tweeling met elkaar verbonden. Rekening houdend met de complexiteit van het (sociaal-)ecologische vraagstuk, gaat Peter Tom Jones in deze lezing op zoek naar uitwegen. Hij gaat er daarbij van uit dat oplossingen zowel op macro- als micropolitiek vlak moeten worden gezocht. Op macrovlak wijst hij op de noodzakelijkheid van een heroriëntatie van de economie in de richting van een 'ecologische economie'. De voornaamste beleidsinstrumenten van de ecologische economie passeren de revue. Nadien worden die gewikt en gewogen ten aanzien van enkele andersglobalistische voorstellen.
maandag 08 januari 2007 - 20u15
De politieke filosofie van Giorgio Agamben
Rudi Laermans (socioloog - KUL)
Samen met Slavoj Zizek en Alain Badiou is de Italiaanse filosoof, jurist en filoloog Giorgio Agamben een van de belangrijkste radicaal-linkse denkers van de voorbije jaren. Agambens oeuvre is erg veelzijdig en omvat onder meer publicaties over het werk van Walter Benjamin, over taalfilosofie, kunsttheorie en Italiaanse poëzie. In zijn presentatie staat Rudi Laermans vooral stil bij Agambens politieke filosofie, in het bijzonder bij de voorlopig onvoltooide reeks van geschriften gewijd aan de figuur van de 'Homo Sacer' (of 'Heilige Mens'). Daarin probeert Agamben zowel vanuit historisch als politiek-filosofisch oogpunt de relaties te verhelderen tussen de zogenaamde uitzonderingstoestand (de wet die in tijd van oorlog of opstand de wet tijdelijk opschort), het kamp ('Auschwitz' als waarheid van de moderne biopolitiek) en het messiaanse moment van revolte. Agambens werk suggereert dat Guantanamo Bay niet een marginaal verschijnsel, maar een onontkoombaar vluchtpunt van de huidige politieke conditie is.
maandag 18 december 2006 - 20u15
Het politieke denken van Leo Apostel
Wim Christiaens (filosoof - UGent)
Als filosoof en logicus was Leo Apostel tegelijk een monument en een buitenbeentje. De manier waarop zijn 'denksystemen' tot stand kwamen zijn niet bepaald conventioneel te noemen. Gedurende het laatste deel van zijn leven richtte hij een centrum voor interdisciplinair onderzoek op, wat zijn antwoord was op de tendens van (over-)specialisatie op het wetenschappelijke terrein. Deze aspecten van zijn denken kunnen vandaag nog altijd op de nodige academische actualisering rekenen. Wat minder aandacht krijgt is zijn politieke denken, zijn uitgesproken pleidooi voor het anarchisme. Nochtans staat het ene niet echt los van het andere. Wim Christiaens legt uit.
maandag 11 december 2006 - 20u15
De constructie van de populistische ruimte
Koen Abts (socioloog KUL)
Het populistisch fenomeen verwijst zowel naar een welbepaalde mobilisatiestrategie, een politieke stijl als een ideologie. Populisme stelt dat het homogene volk als eenheid de absolute macht heeft en dat de wil van het volk alleen rechtstreeks door een leider afgekondigd en belichaamd kan worden. Hiertoe spreken populisten in naam van het gewone volk door tegelijk duidelijke vijanden en schuldigen aan te duiden. Het uitgangspunt van de uiteenzetting is dat de populistische ideologie een bijzondere politieke ruimte schept door het volk, het establishment en de leider evenals hun onderlinge relaties op een wel zeer specifieke wijze te construeren. Na de theoretische excursie waarin deze 'populistische driehoek' (het volk, het establishment en de populistische leider) wordt uitgewerkt, gaan we nader in op de vraag hoe populisten er daadwerkelijk in slagen om deze specifieke politieke ruimte daadwerkelijk te construeren in het publieke debat. Hierbij worden drie vragen verder uitgewerkt: (a) hoe slagen populistische entrepreneurs er in om het antagonisme tussen het volk en het establishment te mobiliseren; (b) hoe werken populisten de conflictlijnen tussen het volk en het establishment evenals tussen zichzelf en het establishment feitelijk uit; en (c) hoe construeren ze een ingebeelde gemeenschap die volk en leider verenigt? In de uiteenzetting pogen we aan te geven welke uiteenlopende denkfiguren, discursieve manoeuvres en actierepertoires populistische bewegingen inzetten om hun eigen positie te rechtvaardigen en hun politiek wereldbeeld ingang te doen vinden in de publieke ruimte. Indien er nog tijd is, wordt er eventueel nog ingegaan op de aantrekkingskracht van populisme bij het VB-electoraat en hoe alledaags misnoegen omslaat in gevoelens van politiek ressentiment waarin vraagstukken van schuld en verantwoordelijkheid centraal staan en een complex van cynische en populistische denkbeelden in elkaar grijpen.
maandag 04 december 2006 - 20u15
Het Vlaams Blok/Vlaams Belang en de misdaadcontrole
Patrick Hebberecht (criminoloog - UGent)
Criminaliteit is al tientallen jaren onophoudelijk een kernthema van het VB. In de analyse die het VB maakt zit bijzonder weinig ontwikkeling, maar welke analyse is dat precies? Hoe formuleren zij hun kritiek op de bestaande misdaadcontrole? Welke 'harde' aanpak stellen zij daar tegenover? Hebberecht zal het ook hebben over de harde aanpak van criminaliteit als ideologisch bindmiddel voor leden en kiezers van het VB. Tenslotte wordt ook bekeken in welke mate het VB bijdraagt tot de huidige autoritaire, moreel conservatieve misdaadcontrole.
maandag 27 november 2006 - 20u15
Gebroken wit: een andere kijk op racisme
Judith Perneel en Sara S'Jegers (Next Genderation)
Racisme is vandaag structureel aanwezig in onze samenleving. In het Nextgenderation-project 'gebroken wit' gaan we er van uit dat er een andere antiracistische strategie nodig is dan degenen die vandaag in België gehanteerd worden. Witte mensen zien racisme immers slechts als iets wat anderen benadeelt, zonder oog te hebben voor een cruciaal aspect dat daar automatisch mee verbonden is: het feit dat racisme witte mensen bevoordeelt. Dat inzicht - het feit dat witte mensen voordelen, 'witte privileges', halen uit racisme - is het centrale idee in deze workshop. Zowel racisme, antiracistische stategieën, als de rol van onszelf als witte mensen hierin worden in deze workshop in een nieuw daglicht geplaatst. We gaan aan de slag om deze veelal onzichtbare structuren en privileges in de samenleving, maar vooral onszelf en onze (machts)positie daarin, aan een kritisch zelfonderzoek te onderwerpen.
maandag 20 november 2006 - 20u15
Wiens Belang
Norbert Van Overloop
Het Vlaams Belang haalt veel proteststemmen binnen omdat het zich profileert als "de partij van de gewone Vlaming, van de kleine man, van de zwaksten in onze samenleving: de werklozen, de minimumtrekkers, de senioren met een klein pensioentje". Sinds het economisch congres van de partij in november 2005 komt echter een andere profilering naar voor: lastenverlagingen voor bedrijven, een ontvette overheid en minder macht voor de vakbonden. Norbert Van Overloop komt ons meer vertellen over het boek met als titel "Wiens belang" dat hij hierover schreef.
maandag 16 oktober 2006 - 20u15
Libanon uitgelegd
Ludo De Brabander (vrede vzw)
Afgelopen zomer viel Libanon ten prooi aan een Israëlische invasie voorafgegaan door zware bombardementen. Israëlische troepen stootten evenwel op hevig verzet van Hezbollah dat op zijn beurt tal van raketten afvuurde op het noorden van Israël. De internationale gemeenschap kwam tergend laat tot een VN-resolutie die als basis diende voor een wapenbestand en voor een VN-troepenmacht, waaraan ook Belgische troepen deelnemen. Ludo De Brabander zal de context schetsen waarbinnen de oorlog zich afspeelde met vragen als: wat is de voorgeschiedenis van het conflict en de regionale context? waarom deze oorlog? wat is de rol van internationale actoren zoals de VS en Frankrijk? wie is Hezbollah? Ludo De Brabander reist geregeld naar het Midden-Oosten. Hij is auteur of co-auteur van diverse boeken en artikelen over de regio.
maandag 09 oktober 2006 - 20u15
Proyecto Gato
Jan Cappelle (Proyecto Gato)
Ondernemingen die investeren in ontwikkelingslanden schaden soms het leefmilieu, soms is er ook sprake van conflicten met de lokale bevolking. Wat zijn de verplichtingen van die ondernemingen en hoe kunnen die afgedwongen worden? Projecto gato is de watchdog van de Belgische bedrijven die investeren in het buitenland en van hun financiers.
maandag 05 juni 2006 - 20u00
Operation Backfire
organisatie: AK-unief
De arrestatie op 7 december 2005 van 6 mensen was niet alleen het begin van operation Backfire maar ook het grootste proces ooit tegen (vermeende) ELF/ALF activisten in de VS. Het is een triest relaas over FBI infiltratie, informanten en mogelijk waanzinnige straffen voor onschuldige mensen. Eén persoon werd dood gevonden in zijn cel. Het aantal arrestaties is inmiddels opgelopen tot 15 en verwacht wordt dat er nog meer zullen volgen. Deze groots opgezette repressiecampagne van zogenaamde terroristen in het post-11 september tijdperk voorspelt niet veel goeds voor grassrootsactivisten en anarchisten in de VS. Het FBI spreekt over een grote slag die toegebracht is aan het milieu- en dierenrechtenactivisme maar activisten zelf spreken over een 'Green Scare' in navolging van de 'Red Scare' van de jaren '50 tegen (vermeende) communistische sympathisanten. Infoavond AKuniv in het kader van een internationaal solidariteitsweekend. Op woensdag 7 juni is er ook een benefietcafé in kraakpand de 3 Charels (Leiekaai) en op vrijdag 9 juni om 20 u een benefietoptreden door Scumsoap - It - Gura in Port Arthurlaan 667
maandag 29 mei 2006 - 20u15
De axenroos
Christine Du Pont (Relatie-Studio)
Werken met de Axenroos is leuk en leerzaam, maar ook confronterend. De Axenroos is een gedragsmodel dat ontwikkeld werd door de Belgische filosoof en psychotherapeut Fernand Cuvelier. In het model wordt menselijk gedrag vertaald naar dierfiguren, waardoor het voor iedereen een herkenbare kapstok is bij het leren herkennen en hanteren van eigen en andermans gedrag en onderliggende emoties. Deze basisgedragingen, gekoppeld aan een zestal dieren maken het model toegankelijk en visueel aantrekkelijk. Dat biedt een veilig oefenkader, waarmee iedereen op zijn eigen niveau aan de slag kan. Vooral daarin zit de kracht van het model. Het is in feite voor iedere doelgroep bruikbaar. Het bevordert bewustwording in het leren herkennen en hanteren van je eigen gedrag in wisselende situaties.
maandag 22 mei 2006 - 20u15
Spin: retoriek in dienst van het overtuigen
Filip Buekens (taalfilosoof, Universiteit van Tilburg)
'Spin' is een nieuw woord voor een oud fenomeen: retoriek die in dienst staat van het overtuigen. Filip Buekens laat zien hoe subtiel spin kan zijn in het maatschappelijk debat: eerst door een voorbeeld uit de psychoanalyse te bekijken ('psychoanalyse of chemische behandelingen') aangevuld met een kleine beschouwing over de rol van intellectuele deugden in het maatschappelijke debat.
maandag 15 mei 2006 - 20u15
AFGELAST AFGELAST De zin en onzin van NLP
Jan Ardui
AFGELAST AFGELAST Neuro-Linguïstische Programmering (NLP) is sinds de ontwikkeling begin jaren 70’ uitgegroeid tot een model dat onderwezen wordt over heel de wereld, aparte rekken krijgt in boekhandels en in zowat elke sector (van management tot gezondheidszorg, van sport tot reclame) gebruikt wordt. Toch hebben de aantrekkelijkheid en de afstotelijkheid elkaar door de jaren heen goed in evenwicht gehouden. NLP wordt en werd door sommigen beschouwd als een gevaarlijk, manipulatief communicatiemodel, ja, er gingen zelfs stemmen op, om het bij de gevaarlijke sektes te rekenen. Anderen beschouwen het als een verfrissend en uiterst efficiënt model om communicatie te verbeteren en ‘excellentie’ in het algemeen te stimuleren. Het eerste boek dat geschreven werd door de grondleggers van NLP (Richard Bandler en John Grinder) is getiteld: “The structure of magic”. In deze lezing zullen we stilstaan bij het gebruik en misbruik van de magie van NLP zelf, om op die manier het model op zijn plaats zetten.
maandag 24 april 2006 - 20u15
film: Divine Intervention (Elia Suleiman)
Tweemaal onderscheiden op Cannes 2002, geweigerd voor de Oscaruitreikingen (wegens van Palestijnse bodem en dus niet afkomstig uit een 'natie'). "Jeruzalem raakt in de greep van de waanzin. Wanneer zijn onderneming failliet dreigt te gaan, probeert een man zijn lot in eigen handen te nemen en de vicieuze cirkel van kleine rellen te doorbreken. Hij faalt. De man is de vader van E.S., een Palestijn uit Jeruzalem die verliefd wordt op een Palestijnse vrouw uit Ramallah. E.S. beweegt zich tussen zijn zieke vader en zijn geliefde, en probeert op die manier beiden in leven te houden. De politieke situatie brengt een einde aan de bewegingsvrijheid van de vrouw: er wordt een militaire controlepost gebouwd tussen de twee steden. Ze kunnen niet meer passeren en de geliefden zien zich verplicht hun ontmoetingen op een verlaten parking naast de controlepost te hebben. Door de onmogelijkheid om aan de realiteit van de bezetting te ontsnappen, zal het verlangen naar elkaar geweldadige repercussies met zich meebrengen. Hun gebroken harten nemen wraak in hun eigen fantasie, wat zich tegen alle verwachtingen in, zal uiten in verbluffende heldendaden. De film bevat veel scènes die bizar aandoen, in de stijl van films van Jaques Tati. De opbouw van de film is zeer origineel en prikkelend." --------------------------------------------------------------------- de film is een vervang-programma AFGELAST AFGELAST De politieke filosofie van Giorgio Agamben Spreker: Rudi Laermans (socioloog - KUL) Samen met Slavoj Zizek en Alain Badiou is de Italiaanse filosoof, jurist en filoloog Giorgio Agamben een van de belangrijkste radicaal-linkse denkers van de voorbije jaren. Agambens oeuvre is erg veelzijdig en omvat onder meer publicaties over het werk van Walter Benjamin, over taalfilosofie, kunsttheorie en Italiaanse poëzie. In zijn presentatie staat Rudi Laermans vooral stil bij Agambens politieke filosofie, in het bijzonder bij de voorlopig onvoltooide reeks van geschriften gewijd aan de figuur van de 'Homo Sacer' (of 'Heilige Mens'). Daarin probeert Agamben zowel vanuit historisch als politiek-filosofisch oogpunt de relaties te verhelderen tussen de zogenaamde uitzonderingstoestand (de wet die in tijd van oorlog of opstand de wet tijdelijk opschort), het kamp ('Auschwitz' als waarheid van de moderne biopolitiek) en het messiaanse moment van revolte. Agambens werk suggereert dat Guantanamo Bay niet een marginaal verschijnsel, maar een onontkoombaar vluchtpunt van de huidige politieke conditie is.
maandag 17 april 2006 - 20u15
Vreemd gaan en vreemd blijven
Rudi Visker (filosoof - KUL)
'Vreemd gaan en vreemd blijven' is de titel van Rudi Viskers boek waarin hij aan de hand van het denken van o.a. Levinas, Lyotard, Derrida en Foucault een boeiende filosofie van het zelf t.o.v. de Ander ontwikkelt. De verhouding tussen het zelf en de Ander heeft een grote filosofische en maatschappelijke actualiteit: multiculturaliteit confronteert ons niet alleen met een verschil buiten ons, maar ook met ons eigen verschil. De angst van de multiculturalist die geconfronteerd wordt met de Ander is dat hij/zij zijn/haar eigenheid zal verliezen. Hij/zij houdt daarom de Ander op afstand door hem/haar principieel gelijkwaardig te verklaren, maar keert hem/haar in dezelfde beweging de rug toe en sluit zich in zichzelf op... Multiculturaliteit blijkt altijd samen te gaan met een soort heiligschennis: 'de absolute waarde die ik hecht aan wat voor mij betekenisvol is, is voor de ander per definitie niet absoluut, en omgekeerd. Dit is geen kwestie van onwil, maar een noodzakelijk effect van mijn anders-zijn.' Rudi Visker stelt dat de publieke ruimte de verschillen die ons kwellen kan opvangen door hen ergens te lokaliseren en hen een zichtbare tegenwoordigheid te geven.
maandag 10 april 2006 - 20u15
Maatschappijkritische lectuur
Dietlinde Willockx
Welke maatschappelijke thema's kunnen we terugvinden in recente romans en dichtbundels? Zijn er nog 'boeken met een boodschap'? Dietlinde Willockx bespreekt een selectie van tussen 2000 en 2005 verschenen maatschappijkritische geschriften.
maandag 03 april 2006 - 20u15
Internet voor activisten
Klaas en Frank D.J.
Terwijl voor de één het internet een dagdagelijks werktuig is voor verschaffing en verspreiding van informatie, blijft het voor de ander een onoverzichtelijk kluwen. Deze avond zal gepoogd worden één en ander te verhelderen, in de eerste plaats voor wie geïnteresseerd is in alternatieve media, links activisme en dergelijke meer. Enerzijds zal een presentatie gegeven worden van een aantal opmerkelijke websites, terwijl anderzijds een workshop-achtige introductie zal worden gegeven voor het actieve gebruik van indymedia.
maandag 27 februari 2006 - 20u
Sociaal-ecologische problematiek
Roger Jacobs
Roger Jacobs schreef samen met Peter Tom Jones een boek (dat in het voorjaar verschijnt) over de ecologische problematiek. Hijzelf schreef het deel waarin een overzicht wordt gegeven van de sociaal-ecologische problematiek doorheen de wereldgeschiedenis. Deze avond zal hij een aantal anarchistisch relevante aspecten van dat overzicht in de focus plaatsen, met hier een daar een kritische uithaal naar de ‘primitivistische’ ecologisten.
maandag 20 februari 2006 - 20u
Natuurlijk ouderschap als evolutie/revolutie
Eva, Fabien, Lien en Steven (jonge ouders)
Een baby moet om de drie uur eten, een baby moet leren alleen zijn, een kind moet aangeleerd worden om onafhankelijk te zijn. Een kind hoort op tijd te gaan slapen, als je iedere keer ingaat op het huilen van je baby dan wordt het een verwend nest, een kind heeft vanaf de geboorte nood aan leiding. Of toch niet? Empathie, zelfverantwoordelijkheid, respect, …zijn waarden die we belangrijk vinden in ons dagelijks leven. Kunnen we die waarden aan onze kinderen doorgeven zonder ze zelf in onze relatie met kinderen toe te passen?
maandag 13 februari 2006 - 20u
Uitdagingen voor de gezondheidszorg in Vlaanderen
Jan De Maeseneer
Welke zijn de belangrijkste uitdagingen voor de gezondheidszorg in de toekomst? Zal het mogelijk zijn om een systeem van toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg in stand te houden? Welke keuzen moeten worden gemaakt en wat is de verantwoordelijkheid van de verschillende actoren: overheid, intermediairen, patiënten, zorgverstrekkers? Inleiding met debat over hoe het anders zou kunnen in de gezondheidszorg. spreker: Jan De Maeseneer (Univ. Gent/ Wijkgezondheidscentrum Botermarkt)
maandag 06 februari 2006 - 20u30
Gesloten wegens vertelavond bij "De Vieze Gasten"
gesloten wegens vertelavond bij ‘De Vieze Gasten’ met Mong Rosseel, Bob De Moor, Don Fabulist, Raf Walschaerts en Geert Simon aanvang: 20u30 //inkom gratis// reserveren aanbevolen 09/237 04 07 dvg@deviezegasten.org Reinaertstraat 125 9000 Gent
maandag 30 januari 2006 - 20u
Film: "Ressources humaines"
film ‘Ressources humaines’ van Laurent Cantet Het verhaal van een student aan een Parijse handelshogeschool die stage gaat lopen op de fabriek waar zijn vader al dertig jaar als arbeider werkt. Hij wordt er aangesteld bij de dienst Human Resources waar hij poogt om de onderhandelingen over werktijdsvermindering tot een goed einde te brengen. Dan ontdekt hij echter dat zijn werk een dekmantel is voor een herstructureringsplan dat het ontslag van twaalf werknemers inhoudt. Hij speelt zijn informatie door aan de vakbonden, … Dit alles leidt tot conflicten tussen vader een zoon.
maandag 26 december 2005 - 20u15
Cabaretival met Don Fabulist
een afsluiter voor deze infomania-reeks en voor 2005, een après-kerstkalkoen (eentje die het allemaal overleefde), opgevuld met een kruidige act van Don Fabulist en doorgespoeld met een aangepast drankje.
maandag 19 december 2005 - 20u15
utopie en anarchisme
Erik Buelinckx
Utopieën zijn ouder dan het "anarchisme", maar vormen één van de basispijlers waarop het anarchisme zich heeft uitgebouwd. Velen zien het anarchisme trouwens zelf als een utopie. Maar stel dat dit zo is, is dat dan noodzakelijkerwijs negatief ? Kunnen we utopieën of utopisme gebruiken om ons dagdagelijks voor de opbouw van een anarchistisch samenlevingsmodel in te zetten. Aan de hand van een klein overzicht van voor het anarchisme belangrijke utopieën, gaan we op zoek of de utopie-gedachte van nut kan zijn hier en nu. + (o.v.) Bert van Wakeren over desperaat verzet en strategie
maandag 12 december 2005 - 20u15
Anarchisme in het eigen leven
Een tiental mensen die zich in hun engagementen en activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks hebben laten inspireren door het anarchistische ideeëngoed, komen een schets brengen van de ervaringen die ze daarbij hebben opgedaan. Hoe hebben ze, actief in de meest diverse thema's en deelstrijden,in hun eigen ogen anarchisme een concrete vorm gegeven? Aansluitend is er een korte film van Sarina Mary: "Beeldvorming over anarchisme als jongerensubcultuur".
maandag 05 december 2005 - 20u15
Ideologieën - links - rechts: vervlogen begrippen?
Links/ rechts, de traditionele tegenpolen in het universum der ideologieën: in welke mate klopt dit nog? Dit zal het uitgangspunt zijn voor een politieke zoektocht, een debat, een discussieavond als uitstapje van Infomania naar Bij' de Vieze Gasten. Raf Debaene (Artevelde Hogeschool) leidt ons in op het thema ideologie. Wat wordt verstaan onder deze term en hoe is dit doorheen de tijd veranderd? Denoix Kerger (Artevelde Hogeschool) neemt ons mee op een freewheelende denkoefening rond de termen 'links' en 'rechts'. Hierna volgt een gesprek waarin we samen op zoek gaan naar wat deze begrippen voor de aanwezigen nog kunnen en mogen betekenen. Locatie: Reinaertstraat 125 (Brugse Poort)
maandag 28 november 2005 - 20u15
anarchistische staatsopvatting
Francis Faes
Anarchisten verwerpen van oudsher de burgerlijke staat omdat zij deze ervaren als een machtsstaat die gebaseerd is op geweld en onderdrukking. In de plaats daarvan ijveren zij voor een samenlevingsopbouw van onderaf. Vanavond staan we hierbij stil. Als invalshoek gebruiken we een opiniestuk van Dirk Verhofstadt (kernlid van de denktank Liberales) in 'De Morgen' van 12 september 2005. (zie www.liberales.be onder 'columns': "Het gevaar van een gebrek aan staat") Hierin verzet de auteur zich tegen de idee van de 'minimal state' van neoliberalen en libertariërs en pleit hij voor een 'goed georganiseerde staat'. Waar staan anarchisten in dergelijk debat?
maandag 21 november 2005 - 20u15
Aanzetten tot een anarchistische economie: een onzinnige vraag?
Bart Capéau
"Eigendom is diefstal","Basisinkomen: gelijkevrijheid voor allen", "Schaf het geld af", Coöperatieven, een alternatief voor socialistische nationalisatie en kapitalisme", "Municipalisme", "Zelfbeheer en Soviets", "Arbeid = slavernij": het is maar een greep uit de "winkel" van de "anarchistische economie". Maar er wordt wel eens geklaagd dat anarchisten geen valabel alternatief hebben. In de inleidende uiteenzetting wordt de stelling geponeerd dat de zoektocht naar "krachtlijnen van een anarchistische economie" zelf niet anarchistisch is. Destructuuren organisatie vanzowel de huidigekapitalistische samenlevingals vele traditionele samenlevingen resulteren in conflicten(tussen werkenden/werklozen, rijken/armen, daklozen/huisbezitters,werkgevers/werknemers,...). Traditionele, zowel als moderne kapitalistische maatschappijen'beheersen' deze conflicten door middel van macht/repressie: bepaalde groepen (meestal witte mannen) ontwikkelen technieken/middelen/structuren/instellingen om hun belangen in het conflict te realiseren en de conflicterende interesses van anderen te onderdrukken of om te vormen zodat ze in hun eigen belang worden geëxploiteerd.Belangrijk daarbij is nietin de eerste plaats het economische aspect ervan maar juist de niet- economische aspecten: hoe politieke, sociale instituties, psychologische mechanismen economische machtsverhoudingen met zich meebrengen, provoceren. Anarchisme is een steeds doorgaande strijd tegen de macht van wie ookin een conflictuele situatie, en conflictuele situaties zijn niet enkel economische conflicten (homo-centrisme, huidskleur, ...). In een tweede deel van de inleiding wordt kritisch stilgestaan bij enkele van voormelde principes van een anarchistische economie in het licht van deze stelling. Tenslotte komt ook het 'conflict' vrijheid-gelijkheid aan bod.
maandag 14 november 2005 - 20u15
Le fantôme de la liberté
Projectie film "Le fantôme de la liberté" van Louis Buñuel Le fantôme de la liberté (Frankrijk, 1974, 104 min) is een droomachtige aaneenschakeling van absurde omdraaiingen van 'gewone' (deels historische) situaties, die de absurditeit van onze dagelijkse conventies laat zien. Sinds Buñuel (1900-1983) in 1927 debuteerde met Un Chien Andalou is het surrealisme een rol blijven spelen in zijn 50 jaar omspannende oeuvre. Hij is gefascineerd door de beperkingen die maatschappij, kerk en moraal aan ons opleggen, en hoe die klakkeloos worden aanvaard. Seks, religie en politiek, Bunuels favoriete thema's, komen ook in "Le Fantôme de la Liberté" aan bod in een reeks Monty Python-achtige scènes die heen en weer springen tussen het 19de eeuwse Spanje en het Parijs van de jaren '70 van de vorige eeuw. o.a. met Monica Vitti, Michel Piccoli en Jean-Claude Brialy
maandag 07 november 2005 - 20u15
Anarchisme en organisatie
Ludwig Glabeke
Geen handleiding over organisatie, maar aan de hand van concrete voorbeelden van Gentse anarchistische organisaties uit de laatste 25 jaar, geeft de inleider aan wat volgens hem werkt en niet werkt en waarom. Wat zijn de sterke en zwakke punten van de beweging in Gent nu?
maandag 31 oktober 2005 - 20u15
Wat is anarchisme?
Hilde Verschaeve
Vaak Gestelde Vragen worden voorzien van Eerste Hulp bij Antwoorden. Via een aantal kernbegrippen wordt het diverse anarchistische wereldje verkend. Een aantal basisprincipes, die een idee geven van wat anarchisme meestal inhoudt, zullen aan bod komen. De bedoeling is tot een breed overzicht te komen van thema's, redeneringen, interne en externe verschillen, hete hangijzers en vooroordelen welke onmogelijk weg te denken zijn eens we op zoek gaan naar antwoorden op de 'wat is anarchisme'-vraag.
maandag 27 juni 2005 - 20u15
De ontelbaren
Elvis Peeters
Elvis Peeters heeft een nieuw boek uit en dat wil Infomania geweten hebben! De 'ontelbaren' uit de titel verwijst naar de 'stromen' vluchtelingen die zich in de richting van het Westen over de aardbol begeven, op zoek naar een permanente verblijfsvergunning. Elvis Peeters blaast die problematiek in zijn verbeeldingswereld op tot uitzinnige proporties. Een niet met naam genoemd land dat best wel eens België zou kunnen zijn (aan een zee, met een grote haven) wordt overspoeld door vreemdelingen. Waarom ze er ineens in zo groten getale zijn en waarvoor ze op vlucht zijn, dat is niet duidelijk. Ze zijn er gewoon, zwijgzaam en toch dwingend, de vleesgeworden Ander. Elvis Peeters leest voor. (indien met muzikale begeleiding en op een andere locatie, zal dit later nog meegedeeld worden)
maandag 20 juni 2005 - 20u15
Discussieavond: Migratie?
iedereen
Na het succes tijdens het blok over straffen en gevangenissen, lassen we opnieuw een discussieavond in. Tijdens deze workshop over migratie willen we concreet rond volgende vragen werken: (1) Hoe zie jij migratie? (2) Wat zijn de gevolgen van een vrije migratiepolitiek? (3) Kan de klassieke welvaartsstaat dit aan? (4) Moet er dan niets structureler veranderen op politiek en economisch vlak? (5) Kost het huidige asielbeleid niet meer dan een vrije migratiepolitiek? (6) Welke strategieën kunnen we nu al bedenken en/of uitvoeren om te komen tot een vrije migratiepolitiek? Discussie geleid door Ruben, Jonas en Alex (VAK en ondersteuningsgroep UDEP)
maandag 13 juni 2005 - 20u15
Gender en migratie
Gily Coene
Thema's die tijdens deze kruisbestuiving tussen gender en migratie naar boven zullen komen zijn: vrouwelijke migranten/nieuwkomers in België, individuele en structurele gendergerelateerde migratiefactoren, gender & mobiliteit, globalisering, onderdrukkende en bevrijdende aspecten van migratieprocessen, racisme/seksisme, beeldvorming en discours. Er wordt gepeild naar het feministisch gehalte of het gebrek daaraan in het kader van migratiepolitiek. Ook het aspect gender en vluchtelingen komt aan bod. Een ideale kans om eens dieper in te gaan op het gender-thema, dat dikwijls al te snel terzijde geschoven wordt.
maandag 06 juni 2005 - 20u15
Union pour la défense des sans-papiers
Claude Matuba (UDEP Liège)
Claude Matuba, Kongolees vluchteling, komt de succesvolle Luikse zelforganisatie voor vluchtelingen - UDEP- voorstellen. UDEP zag het licht in Luik in 2004. Concreet wordt er gewerkt aan de politisering van mensen zonder papieren en wordt er geijverd voor een collectieve, permanente regularisatie: een onderwerp dat gevoelig ligt in de huidige discussie rond migratiepolitiek. Hun enthousiasme waaide over naar andere steden zoals Gent, Antwerpen en Brussel, waar intussen gelijkaardige groepen opgericht werden. (Frans gesproken, vertaling voorzien)
maandag 30 mei 2005 - 20u15
Belgisch en Europees Migratiebeleid
Angela van de Wiel (VluchtelingenAktieKomitee, Liga)
Tijdens deze avond zullen de ontwikkelingen in het Belgisch asielbeleid worden toegelicht en zullen deze gekaderd worden binnen de recente Europese context. Een aanrader voor al wie door de bomen het bos niet meer ziet, of alweer geconfronteerd wordt met een nieuwe richtlijn...
zondag 29 mei 2005 - 12-20uur
PRIMEUR !!!!!!!!
in het kader van de TENTOONSTELLING "L'ANARCHISME à la une" in Bergen (Mundaneum) (unieke gebeurtenis, een expo over anarchisme in België!!!!! niet eerder vertoond!!!) PRIMEUR: DAGTRIP NAAR BERGEN MET Infomania en Anarchistisch Kollektief Unif op zondag 29 MEI 2005 VERTREK met de BUS om 12uur op het SEGERSPLEIN (Brugse Poort Gent) terug om 20uur op datzelfde Segersplein VOORAF INSCHRIJVEN! PLAATSEN BEPERKT! reserveer door te mailen naar: hilversum@belgacom.net of te bellen naar: 0472/252907 vermeld je naam en het aantal personen PRIJS: 10 euro (bus + entree + gids) De tentoonstelling zal ons rondleiden doorheen een flink stuk anarchistische geschiedenis. Ludwig en Francis zullen ons in het nederlands gidsen en zullen het rijke materiaal met hun eigen parate kennis opfleuren! Uit de folder: "Voorbij de klassieke vooroordelen omtrent anarchisme, wil de expositie het minder gekende beeld van deze revolutionaire stroming ontdekken. Een stroming met vele gezichten, volgens sommigen zovele als er anarchisten/s zijn! Tegen de staat: affirmatief! Tegen de autoriteiten: affirmatief! Tegen de kerk: zeker... Maar tegen alcohol, voor de vrije liefde en het vegetarisme, ook dat?" De tentoonstelling biedt een verbluffende selectie van tijdschriften, borchures, affiches, boeken, internetsites, liedjes,...
maandag 23 mei 2005 - 20u15
Atlas Internationale Migratie
Johan Wets (KUL)
Politoloog Johan Wets en zijn collega Katia De Bock stelden een 'internationale migratie atlas' samen waarin ze een licht willen werpen op de vluchtelingenproblematiek uitgaand van de huidige wereldsituatie betreffende kindersterfte, analfabetisme, schendingen van de mensenrechten, tekort aan drinkwater,etc. Een unieke verhelderende visuele schets!
maandag 25 april 2005 - 20u15
"De Europese grondwet ?"
Herman Michiel (Attac)
Is de Europese grondwet een verbetering of een document dat het neoliberale karakter van de EU vastlegt? Kritische lezing door Herman Michiel (vertaler van "Manifest voor een ander Europa" en auteur van het artikel "Een ondemocratisch, asociaal en militaristisch project verpakt als Europese grondwet"). Enkele kernwoorden om naar deze info- en discussieavond toe te leven...: democratisch, transparant, doeltreffend, stabiliteit, besluitvorming, christendom, legitimiteit, schijn, grondwet, burgers, markt, militair, economie, justitie, fort europa, debat,...???
maandag 21 maart 2005 - 20u15
"Euromaydays + Precariteit"
Euromaydays Luik + video
In Luik is men bezig één van de Europese Euromaydays aan het voorbereiden. Iemand van dit collectief komt het initiatief toelichten. In Vlaanderen werd reeds een oproep gelanceerd om op 1 mei allen in solidariteit naar Luik te gaan en aan deze Luikse versie van de Euromaydays te gaan meedoen. Het thema van de Euromaydays is precariteit, daarom zullen we ook kijken naar een video die verschillende acties rond precariteit in beeld brengt. (precariteit = een continue onzekerheid over je eigen toekomst, nauw samenhangend met de neoliberale organisatie van werk. Of het nu is als legale of geïllegaliseerde migranten, als werkloze arbeiders zonder garanties van sociale zekerheid, als free-lancers, uitzendkrachten, parttimers, studenten of flexwerkers - "flexibiliteit" duidt op de permanente kwetsbaarheid van je inkomen, je baan en je huisvesting.)
maandag 14 maart 2005 - 20u15
"Het abolitionisme" - schaf het strafrecht af
Louk Hulsman
opgelet !!!!! uitzonderlijk in NIEUWPOORTTHEATER, Visserij 107 !! Het perspectief van Louk Hulsman is, zeker in Europa, een van de meest gekende varianten van het abolitionisme in de criminologie. Volgens Hulsman houdt het geen steek om op bepaalde gedragingen het etiket ‘misdaad’ te plakken; hoogstens kan er sprake zijn van bepaalde problematisch ervaren gebeurtenissen. Hulsman vindt dat de strafrechtelijke praktijk voor zo'n gebeurtenissen geen bevredigende oplossing biedt. De strafrechtsbedeling ontneemt immers het conflict van de direct betrokkenen en giet het in een ontvreemdend gedehumaniseerd apparaat waar de aandacht exclusief uitgaat naar de geïndividualiseerde schuld van een individuele actor. Bovendien veroorzaakt de strafrechtspraktijk bijkomend leed aan de aan haar onderworpenen, met name door de toekenning van individuele straffen. Voor Hulsman is de strafrechtsbedeling dermate problematisch dat er niets anders opzit haar zondermeer te verwerpen of haar mens vreemde praktijken minstens in te dijken en op zoek te gaan naar (gedeprofessionaliseerde, gedeïnstitutionaliseerde en gedecentraliseerde) wijzen van conflictbeslechting die dichter bij de betrokkenen zelf staan (vrij naar Deflem Mathieu).
maandag 07 maart 2005 - 20u15
Straf gesproken!
Wat is maatschappelijk ongewenst gedrag en hoe hoort daarmee te worden omgegaan? Wat is onze visie op deviantie en vanaf waar of wanneer wordt dit strafbaar? Kunne we onze ideeën hierover kaderen binnen zowel het perspectief van dader als van slachtoffer? Aan de hand van een aantal stellingen zal in kleine groepjes worden gediscussieerd over de zin en onzin van straffen, waarna zal worden overgegaan tot een vergelijk tussen de groepen onderling.
maandag 28 februari 2005 - 20u15
Getuigenissen ex-gedetineerden
Geert Waegemans & Mark
"Ik beschouw de strijd in de gevangenissen, tegen de isolatieregimes, als een essentiële en rechtvaardige strijd, gestoeld op de meest elementaire mensenrechten.[...] Laat het duidelijk zijn dat gevangenissen geen oplossing zijn. De groei en perfectionering van het gevangenissysteem is een teken aan de wand. In onze samenleving heerst een angstgevoel dat kunstmatig gecreëerd en in stand gehouden wordt door de machthebbers die bang zijn voor sociale veranderingen." (Geert Waegemans in zijn 'solidariteitsverklaring met gevangenen in strijd, 2001)
maandag 21 februari 2005 - 20u15
geen infomania - protestactie bezoek Bush
17.30uur VS-ambassade Brussel (dinsdag 22.02 optocht van Jubelpark naar Schumanplein om 15uur)
maandag 14 februari 2005 - 20u15
Gevangenissen in België
Sonja Snacken
Wie zit er in de gevangenis, waarom en onder welke omstandigheden? Zijn er verschillen tussen de gevangenissen en hoe ziet het dagelijkse leven van de gedetineerden eruit? Wie bepaalt wanneer een gedetineerde vrij komt? Is het zo dat alle gedetineerden na één derde van de straf terug vrij komen en wat betekent het om voorwaardelijk vrij te zijn?
dinsdag 08 februari 2005 - 20u15
Straffen als sociale praktijk
Kristel Beyens
OPGELET: uitzonderlijk op een dinsdagavond !!!!!!!! Waarom wordt er gestraft en wat is de zin en onzin van een gevangenisstraf? Zowel in België als op internationaal vlak neemt de gevangenispopulatie steeds maar toe. Is dat een rechtstreeks gevolg van de stijgende criminaliteit of zijn er ook nog andere factoren in het spel? In deze lezing wordt het straffen bekeken als een sociaal, politiek en cultureel fenomeen, eerder dan een puur juridische reactie op een misdrijf.
maandag 31 januari 2005 - 20u15
nv V.N.
Kristel Cuvelier
Misschien bemerkte een aandachtige kijker tijdens de kerstdagen de gezamenlijke TV-reclamespot van UNICEF en Pampers? Misschien vond u dit vreemd? In deze verkenning van de verschillende houdingen die VN-organisaties hebben ten opzichte van multinationale ondernemingen (gaande van samenwerking tot confrontatie) wordt gezocht naar de achterliggende verklaringen voor dergelijke op het eerste zicht misschien bevreemdende "partnerschappen"... Wat zet VN-organisaties er toe aan om te gaan samenwerken met grote multinationale ondernemingen? Gebeurt dit vaak? En is dit een positieve evolutie? Een zoektocht naar het hoe?, wat? en waarom?...in deze complexe materie.
maandag 24 januari 2005 - 20u15
Lobbycratie Europa
Erik Wesselius (Corporate Europe Observatory)
Ruim 15.000 lobbyisten frequenteren de wandelgangen van de Europese instellingen in Brussel. De belangen van het transnationale bedrijfsleven zijn daarbij zwaar oververtegenwoordigd. Op het moment voert de chemische industrie een lobbycampagne tegen het voorstel van de Europese Commissie voor nieuwe Europese chemicaliënwetgeving. Dit is een goed voorbeeld van hoe het bedrijfsleven vaak alles op alles zet om Europese wetgeving ter bescherming van het milieu, sociale rechten of consumentenbelangen tegen te houden of af te zwakken. Het is de hoogste tijd om iets te ondernemen tegen de grote politieke invloed van het transnationale bedrijfsleven in de Europese Unie. Betere regelgeving en transparantie ten aanzien van het lobbyen bij de Europese instellingen zijn daarvoor een voorwaarde. Maar zolang het vergroten van de concurrentiekracht de belangrijkste prioriteit blijft voor Europees beleid, geeft de politiek het bedrijfsleven structureel de gelegenheid om de Europese politieke agenda tot op grote hoogte naar haar hand zetten.
maandag 17 januari 2005 - 20u15
Nation Insane
Leo E. O. Aiyobe
'Nation Insane' verhaalt het turbulente leven van 'Ojie', een vluchteling uit Afrika, op zoek naar het geluk in Europa. Het is een boek over het leven in Nigeria, het bestaan als vluchteling, alsook over de socio-economische problematiek van Afrika in het algemeen en Nigeria in het bijzonder. De auteur komt toelichten. Lezing in het engels – nederlandse vertaling
maandag 10 januari 2005 - 20u15
De autonomie van de Zapatisten
Mathias Bienstman
Hoe is het met de Zapatisten tien jaar na hun opstand in 1994? Waarom rebelleerden Indiaanse boeren in een uithoek van Mexico en wat was hun invloed op lokaal, nationaal en internationaal niveau? Wat betekenen de Zapatistische slagzinnen die je nu en dan hoort zoals 'vragend vorderen', 'gehoorzamend besturen' of 'voor allen alles, niets voor onszelf'? Aan de hand van reiservaringen en beschrijvingen, woord en beeld, tracht Mathias Bienstman die vragen te beantwoorden. Centraal daarbij staat de huidige situatie van de Zapatisten. Zij zijn bezig met de uitbouw van autonoom onderwijs, gezondheidszorg, rechtspraak en bestuur.
maandag 27 december 2004 - 20u15
feestje
Fiesta con natje en droogje: Allen welkom!
maandag 20 december 2004 - 20u15
Sudbury School
Maaike Eggermont & Vera Wagemans
Info-avond waarop je kennis kunt maken met het Sudbury concept. Deze school is, voor Belgie, iets helemaal nieuws en compleet anders dan wat we kennen (het gaat namelijk uit van vertrouwen en respect voor het kind binnen een democratische gemeenschap). Wil je op voorhand al een idee krijgen waarover het gaat, kijk dan eens op www.sudbury.be Maaike Eggermont en Vera Wagemans zijn de initiatiefnemers voor de Gentse Sudbury school in oprichting.
maandag 13 december 2004 - 20u15
Interculturaliteit
Sarah Bracke
Kritiek op het concept multiculturaliteit leverde het vernieuwde concept interculturaliteit op. Hoe zit het met deze problematiek, hoe "botsen" de culturen op lokaal vlak en in welke richting worden de oplossingen gezocht?
maandag 06 december 2004 - 20u15
"Ontheemding is..."
Rabia Kaçar
[ FILM ] "Ontheemding is..." van Rabia Kaçar (2003) Rabia Kaçar maakte een indringend portret van 5 seniorengezinnen. Ongeveer 40 jaar geleden migreerden zij op vraag van België. Ze werkten hier, kregen kinderen en kleinkinderen en probeerden zich te integreren. Hun levensloop was heel verschillend en ook nu ze ouder geworden zijn, maken ze uiteenlopende keuzes: enkelen blijven in Gent, anderen keren een groot deel van het jaar terug. In interviews vertellen ze hun vaak ontroerend verhaal en de camera volgt hen zowel op de markt van Emirdag als op de vrijdagsmarkt. Meteen krijg je ook prachtige beelden te zien van hun streek van herkomst. Turks gesproken, nederlands ondertiteld – voorstelling in aanwezigheid van Rabia Kaçar
maandag 29 november 2004 - 20u15
Marhaba Europa
Saif Abukeshek, Heidi Niggemann, Sara Abu Gazal, Itay Greenstein
Marhaba Europe wil met een sprekerstour de retoriek van de botsing der beschavingen doorbreken door progressieve grassroots-stemmen aan het woord te laten. Het Midden-Oosten krijgt zo een veel genuanceerder gezicht vol diversiteit. Arabische en joodse activisten vinden elkaar in gezamenlijk verzet tegen oude en nieuwe vormen van onderdrukking, gaande van oorlog en bezetting tot de onderdrukking van seksuele diversiteit. Met hun samenwerking doorbreken ze de stereotiepe vijandsbeelden zonder aan radicaliteit in te boeten. Een voorbeeld waarvan we hier in Europa ook wat kunnen van leren? OPGEPAST !!!!!!!!! Deze lezing vindt plaats in het Nieuwpoorttheater, Visserij 107. Vooraf is er een fakkelwake in solidariteit met Palestina om 19u aan het stadhuis – meer info: www.vrede.be
maandag 22 november 2004 - 20u15
The Clash of Civilizations
Michiel van Oudheusden
"De conflicten in de nieuwe wereld zullen niet langer ideologisch of economisch zijn, dan wel cultureel. Ze zullen ontstaan tussen staten en groepen van verschillende beschavingen. De wereldpolitiek zal gedomineerd worden door de botsing van beschavingen." – werd Huntingtons voorstelling bewaarheid door de aanslagen van 11 september 2001? Of is dit boek gewoon maar een ultrareactionaire visie op het wereldgebeuren?
maandag 15 november 2004 - 20u15
Sociale theorie en armoede
Thierry Kochuyt (KUL)
De spreker zal een kritisch overzicht geven van de diverse wijzen waarop de sociale theorie naar armoede aankijkt. Vervallen armen tot een aparte cultuur, gaan ze zich gedragen als opportunistische nutsmaximalisten? In de praktijk is het antwoord vaak complexer dan deze simplistische vragen laten vermoeden.
maandag 08 november 2004 - 20u15
Armoede, budgetbegeleiding en empowerment
Freya Versluys (Artevelde Hogeschool)
Empowerment betekent (meer) greep krijgen op het eigen leven en de bestrijding van structurele uitsluitingsmechanismen. De spreekster stelt de volgende vraag: hoe en onder welke voorwaarden kunnen welzijnsinterventies - die ingrijpen op een werkelijkheid van maatschappelijke ongelijkheid - empowerend zijn? Om antwoorden te vinden bestudeerde ze budgetbegeleiding als antwoord op armoede. De invalshoek die ze in haar analyse hanteert is die van (on)gelijkheid in hulpverleningsrelaties zelf.
maandag 01 november 2004 - 20u15
Armoede en vrije markt
Martin De Vlieghere (UG) & tegenspreekster Francine Mestrum
Verdediging van de vrije markt als dam tegen elitevorming en uitbuiting versus aanval op het vrije marktsprincipe als bron van sociale ongelijkheid. Twee volledig tegengestelde meningen over hoe armoede kan worden bestreden.
maandag 25 oktober 2004 - 20u15
Zelforganisatie van kansarmen
André De Cock & Daniël Deblaere
door André De Cock (Beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen) en Daniël Deblaere (Solidariteit zonder grenzen. Wat is armoede? Is armoede hetzelfde als geldtekort? Is armoede nood-gedwongen genoegen nemen met minder? Of is armoede een vicieuze cirkel waaruit je moeilijk loskomt? Wanneer voel je je arm? Als je afhankelijk wordt van een uitkering? Of ben je arm als niemand nog voor je wil zorgen? En vooral: hoe (on)schuldig ben je aan armoede?
maandag 18 oktober 2004 - 20u15
Economische theorie, ideologie, en ongelijkheid
Ingrid Robeyns (Universiteit Amsterdam)
De economische theorie beweert op een objectieve manier verklaringen en metingen te geven van welvaart, armoede en rijkdom. Maar is dat wat ze de facto ook doet? Of is ze toch ideologischer dan menig econoom zelf erkent?
maandag 11 oktober 2004 - 20u15
Hoe wordt armoede ervaren?
'Ervaringsdeskundigen'
Twee ervaringsdeskundigen komen het verhaal doen van hoe zij armoede aan den lijve (hebben) ervaren.
maandag 04 oktober 2004 - 20u15
Zijn er dan geen thema's meer?
Francis Faes
Hoe leven mensen samen, waarom leven ze samen en door welke factoren wordt het samenleven beïnvloed? Het zijn ogenschijnlijk simpele vragen waarop wellicht geen eenduidige antwoorden bestaan. Misschien hoeft dat ook niet. Eén goede vraag is immers stimulerender voor het zelfstandige denken dan het formuleren van tien ''juiste' antwoorden. Anarchisten zijn nu eenmaal geen voorstanders van het na-denken wat anderen voor hen hebben voorgedacht. We gaan vandaag dan ook vragen stellen op een vrij-associatieve manier. Aantonen dat alles met alles samenhangt en dat alles wat is ook anders had kunnen zijn. Stilstaan bij de dingen des levens. We zoeken nog geen pasklare oplossingen. We willen nog geen ordening aanbrengen in de chaos van ons denken, maar er wel een aanzet toe geven. Vanavond willen we bovendien een inleiding geven op wat ons de komende weken te wachten staat. En dat ziet er veelbelovend uit!
maandag 21 juni 2004 - 20u15
infomania final: 2 in 1: tafelen en receptie
infomania en jij !
[Oproep 1] TAFELEN Lieve fans, Na jaren onophoudelijke inzet en vele rijk gevulde maandagavonden, staat de toekomst van Infomania op het spel. Het is niet zeker dat we er volgend jaar mee door gaan. Al hebben we helemaal geen zin om ermee te stoppen, vinden we Infomania nuttig, uniek en leuk; zonder nieuwe mensen erbij kunnen we niet verder. We nodigen jullie daarom uit om samen met de huidige ploeg Infomania te redden en van nieuwe en frisse hoofden, emoties en ideeën te voorzien. We willen een nieuwe groep onder de zon! Kom daarom af om 20uur, dan zetten we ons eens samen en bekijken de zaak. (zie verder in deze mail: belangrijk !: het infomania-profiel ! ) [Oproep 2] Vanaf 22uur is het dan tijd voor RECEPTIE om te klinken op de zeven voorbije jaren en om er hopelijk nog zeven bij te doen! Iedereen welkom op [1] en/of [2]! ! INFOMANIA-PROFIEL ! Infomania is een wekelijkse info-avond in het Anarchistisch Centrum te Gent. Reeds 7 jaar lang programmeert een kleine groep er wekelijks op maandag sprekers en films. Het informatieve deel wordt steevast gevolgd door een boeiend uitdiepings- en discussiemoment. Velen die reeds op infomania geweest zijn (en dat moeten er ondertussen enkele honderden zijn) zullen het erover eens zijn dat -enkele uitzonderingen daar gelaten- de infomania- avonden een rijke bron van informatiegaring en opinie-uitwisseling zijn. De 'roeping' van infomania (het aanbieden van informatie door middel van lezingen en niet-te-missen documentaires) richt zich zowel op de anarchistische (en andersglobalistische) beweging als op elkeen die in het thema van de avond geïnteresseerd is. In de programmatie streven we er naar een mix te presenteren tussen historische en actuele, lokale en globale thema's. Daarnaast is ook de uitwisseling en discussie tussen de aanwezigen voor ons erg belangrijk. Door vooral op het inhoudelijke (theoretisch en/of praktisch) te focussen, wil infomania er voor zorgen dat er ruimte gecreëerd wordt om samen na te denken, om onze hersenen creatief aan het werk te zetten. Al vanaf het begin bestaat infomania uit een groepje van een vijftal personen (met kleine wissels). De mensen uit deze groep zijn nog steeds overtuigd van het belang van infomania en zijn nog steeds gemotiveerd om ermee door te gaan. Toch ervaren wij een zekere bloedarmoede. Wij denken dat een vernieuwde samenstelling van de groep voor de nieuwe broodnodige input zou kunnen zorgen. Nieuwe mensen zorgen er steeds voor dat andere thema's aan bod komen. Daarnaast zijn er misschien thema's uit het verleden die zij graag eens zouden hernomen zien. Of misschien zijn er mensen met wilde compleet vernieuwende infomania-recepten. De groep die er nu is, heeft een beetje het gevoel dat onze hersenen uitgemolken zijn, dat onze brainstorms voor nieuwe avonden steeds moeilijker worden. We zijn heel trots op de programmatie van het laatste jaar, maar we hebben het gevoel dat we voor het volgend jaar nood hebben aan nieuw en beter. Toetreden tot de infomania-groep betekent ongeveer het volgende: gemiddeld 1 vergadering per maand waar een voorstel tot programmatie in elkaar gestopt wordt, contacteren van spreker/sters, finaliseren van het programma, maken van een flyer, propaganda (flyers verdelen, emails versturen, website updaten), bar doen, modereren. Uiteindelijk niet zoveel werk voor een mooi resultaat. Daarnaast vinden wij infomania ook een plezante en interessante groep, we proberen op een ontspannen manier bij iemand thuis te vergaderen, en soms komt er natuurlijk wel wat stress bij kijken, maar dat is dan ook spannend... Als dit je allemaal al een beetje als muziek in de oren klinkt, als je graag een deel zou worden van deze infomania-werking, kom dan zeker af op 21 juni! ps: als je er op die dag niet kan bij zijn, maar je bent wel geïnteresseerd om mee te werken, of je hebt ideeën, aarzel dan niet een berichtje te sturen naar hilversum@belgacom.net !
maandag 14 juni 2004 - 20u15
Anarchisten tegen de muur
Daniela and Rotem (Anarchists Against the Wall)
Israëlische anarchisten (Anarchists Against the Wall collectief) mengen zich in het middenoosten conflict. Anarchisten Tegen De Muur is een groep die voor 10 november 2003 is opgezet om de Internationale dag van de Solidariteit tegen de Muur (wat ook de verjaardag is van de val van de Berlijnse Muur)te ondersteunen. De meeste van hen waren al jaren actief in de Israëlische anarchistische beweging en waren bezig met totaalweigeren van militaire dienst en de wereldwijde strijd tegen uitbuiting en onderdrukking als geheel. Op die dag sloten zo’n 30 Israëlische anarchisten zich aan bij de Palestijnse inwoners van het dorp Zabuba en haalden gezamenlijk 20 meter hek naar beneden. Op 26 december, als onderdeel van het “Alternatieve kamp tegen de Apartheidsmuur” bij Deir Balut, dichtbij Ramallah, raakten Israëlische anarchisten zwaargewond nadat zij met scherp neergeschoten waren door Israëlische legertroepen. Het incident vond plaats bij een actie waarbij 50 activisten een poort in de bezettingsmuur sloopten, deze poort is dichtbij het Palestijnse dorp Mas’ha. Het actiekamp bij Mas'ha is gebaseerd op gezamenlijk Israëlisch/Palestijns verzet tegen het ‘gettoficeringsbeleid’ van de Israëlische staat, en om een licht te laten schijnen op de grootschalige diefstal van land en het uitbreiden van nederzettingen die plaatsvinden in de schaduw van de bouw van de muur. De avond zal gevuld worden met het relaas over hun rol in de acties tegen de bezettingsmuur maar ook over de geschiedenis van de anarchistische beweging in Israël, de anti-militaristische strijd en totaalweigeren. Ze zullen ook een flinke hoeveelheid videomateriaal meenemen.
maandag 07 juni 2004 - 20u15
Getuigenis Spaanse burgeroorlog
Abel Paz
Abel Paz (echte naam : Diego Camacho) werd geboren in Almeria in 1921. In 1935 werd hij lid van de anarchistische vakbond CNT en in 1936 nam hij deel aan de strijd in Barcelona, tot 1939 wanneer hij uitweek naar Frankrijk, op de vlucht voor de Frankistische troepen. In Frankrijk werd hij voor enige tijd gevangen gezet, maar in 1942 was hij keerde hij terug naar Spanje om zich aan te sluiten bij de libertaire guerilla. In 1953 keerde hij terug naar Frankrijk, dit tot 1977. Tegenwoordig leeft Abel Paz in Barcelona. Hij is ondermeer auteur van een lijvige Durutti-biografie (1994).
maandag 31 mei 2004 - 20u15
of - of
Of : Geert Vanmoorter met een getuigenis over de toestand in Irak Of : video over CNT in Spaanse burgeroorlog
maandag 24 mei 2004 - 20u15
The fourth world war
The fourth world war (74’, Big Noise Tactical Media, 2003) Big Noise is een videogroep uit New York. Deze film scheert de hele wereld over en toont spetterende beelden van protestacties en verzet. Van Zapatistas en Palestijnen tot globaliseringsactivisme in Europa en VS, en ‘War on Terror’ in New York, Afghanistan en Irak. Met muziek van oa Manu Chao en Asian Dub Foundation.
maandag 17 mei 2004 - 20u15
Manstudies en hegemonische mannelijkheid
Berber Bevernage
De laatste decennia komt er, voornamelijk in de Angelsaksische wereld, vanuit diverse hoeken een groeiende aandacht voor mannen en jongens. De gedachte van een ‘crisis van de mannelijkheid’ heeft brede ingang gevonden. In het publieke veld is een politiek zeer heterogene verzameling aan bewegingen ontstaan die de hervorming of restauratie van mannelijkheid nastreven. In de pedagogische sector is er sprake van het falen van jongens op school en van de nood aan aangepaste programma’s. In de gezondheidszorg is er een discussie aan de gang over de gezondheid en ziektes van de man. Een therapeutische beweging is ontstaan die zich richt op de problemen van de man inzake relaties, seksualiteit en identiteit. In reactie daarop heeft de man als thema ook in het academische veld een centrale positie verkregen, eerst in de psychologie en daarna in verscheidene disciplines waaronder de sociologie en de geschiedenis. We zullen het ontstaan en de ontwikkeling van de grotendeels Angelsaksische ‘manstudies’ schetsen, waarbij we focussen op de politieke en intellectuele context en de ambigue relatie met de feministische vrouwstudies. We overlopen de onderzoeksresultaten waarover binnen het onderzoeksveld stilaan consensus is gegroeid, maar bespreken ook enkele kritieken die op het project van de manstudies zijn geuit. Verder gaan we dieper in op de belangrijkste theoretische bijdrage van de manstudies aan het bredere veld van de genderanalyse: hegemonische mannelijkheid. Deze theorie ontwikkelde zich als een expliciete reactie op het te conservatief geachte functionalistische concept van de sekse rol, maar poogt tevens een aantal tekortkomingen van de radicaal feministische theorie van patriarchie te overstijgen. Aan de hand van concrete voorbeelden zullen we tonen welke mogelijkheden het hegemonieperspectief voor genderonderzoek biedt. We zullen echter ook de grote tekortkomingen en intellectuele risico’s bespreken die de toepassing van Antonio Gramsci’s hegemoniebegrip in het veld van de gender met zich meebrengt.
maandag 10 mei 2004 - 20u15
Voor de dialoog in Baskenland
Documentaire + inleiding + discussie La Pelota Vasca, la piel contra la piedra (The Basque Ball, skin against stone / Julio Medem, 110’), toont de verschillende visies op het politieke conflict in Baskenland en roept op tot dialoog (reden waarom de Partido Popular de film wilde verbieden). Dialoog is ook wat de Baskische linkse onafhankelijkheidsbeweging wil. Op deze avond ook aandacht voor de criminalisering van Baskisch links en de perspectieven na de machtswissel in Madrid. (meer info over de film: www.baskinfo.org)
maandag 03 mei 2004 - 20u15
Welzijn en gezondheid in de Vlaamse prostitutiesector
Ruud Mak (Univ. Gent)
Welzijn en gezondheid bij mannen en vrouwen in de Vlaamse prostitutiesector. Als inleiding wordt de stelling: "de manier waarop de maatschappij met prostitutie omgaat hangt samen met de mate waarin prostitutie als vrije keuze wordt beschouwd" uitgewerkt. Naar aanleiding van een voorstel (2004) voor verslag over de gevolgen van de seksindustrie in de EU, komen de valkuilen in het huidige prostitutiedebat aan bod. Via een bespreking van een studie over prostitutie als bedrijf, en een studie over het welzijn van prostituees wordt de visie op welzijn en gezondheid bij prostituees ontwikkeld die als leidraad dient in het hulpverleningsproject PASOP uit Gent, dat actief is in Oost- en West-Vlaanderen. Als besluit wordt verder ingegaan op de concrete werking van PASOP.
maandag 12 april 2004 - 20u15
Quilombo: het startschot van een procesmatig project!
Vriendinnen, vrienden, heksen, bedienden, rebellen, activistes, werkloze fraudeurs, stadsguerilleros, dromers, arbeidsters, boomhutstrijdsters, salonstrategen, schrijfsters, gehandicapten, cyborgs, kameraden, zotte zusters, ... Kom binnen, neem plaats, op je gemak, er zijn donkere hoeken, je vindt wat schaduw, er is genoeg licht en tijd voor iedereen. Neem ook iets te drinken… De geschiedenis van de kolonisatie spookt in onze hersenen. We dragen haar, maar ze blijft taboe. Het is aan ons om te begrijpen waarom en hoe kolonisatieprocessen nog steeds actueel zijn, hoe ze functioneren, welke de nieuwe territoria zijn die ze zich toeëigenen, wat de geschiedenis en de geschiedenis van de dekolonisatiestrijden ons kunnen leren om zo nieuwe vrijplaatsen te creëren, een Quilombo uit te vinden. Het station Quilombo wil een uitwisseling tussen actiegroepen, organisaties en culturele buitenbeentjes uit België (Wallonië, Vlaanderen én Brussel) die een aantal dingen gemeen hebben. Allen kunnen we ons veel andere werelden voorstellen dan diegene waarin we leven. We bouwen zelf op verschillende manieren actief aan nieuwe realiteiten door solidariteitsnetwerken, alternatieve projecten, acties, discussiegroepen, theater, publicaties, artistieke praktijken, enz... Voor diegenen die zwerven in het no mans land van de taalgrens, voor hen die hybride wegen bewandelen eerder dan afgebakende identiteiten te maken, zou deze ontmoeting van Franstalige en Nederlandstalige groepen ons moeten toelaten om onze gezichtspunten uit te wisselen, onze visies, onze eigen dynamieken die al te lang onbekend bleven voor elkaar, terwijl we wel geconfronteerd worden met een politieke realiteit die België heet en dikwijls dezelfde strijd voeren. Het lijkt ons ook belangrijk om niet enkel in kleine kring te werken, maar om deze dagen publiek en open te organiseren en ruim uit te nodigen. Om verschillende milieus te mengen en de monopolies van de kennis te vernietigen. We willen ook dat Quilombo zich inschrijft in de buurten waar het zich zal bevinden en hen uitnodigt om deel te nemen aan de dynamiek. En dat alles in twee talen… Oefffff ! Het hele proces wordt in gang gelopen door Quilombo-avonden in verschillende Belgische steden. Op maandag 12 april bijt Gent de spits af! Maak dat je er bij bent!
maandag 05 april 2004 - 20u15
Het BRussel-tribunaal (o.v.)
BRussel-tribunaal
Het Brussel-tribunaal is een hoorcomité samengesteld uit academici, intellectuelen en kunstenaars in de traditie van het Russell-tribunaal dat in 1967 in het leven was geroepen om oorlogsmisdaden in de Vietnamese oorlog te onderzoeken. De hoorzitting is gepland op 15-17 april 2004 in de Beursschouwburg en Les Halles in Brussel en zal worden voorgezeten door Prof. François Houtart, een van de stichters van het World Social Forum in Porto Allegre. Het is gericht tegen de oorlog in Irak en tegen het imperiale oorlogsbeleid van de regering Bush. Het zal zich voornamelijk toespitsen op het ‘Project for the New American Century’ (PNAC), de denktank achter deze oorlog en vooral op drie medeondertekenaars van het mission statement: Donald Rumsfeld, Dick Cheney en Paul Wolfowitz, vermits zij de fysieke band vertegenwoordigen tussen het discours en de brutale uitvoering van de Nieuwe Imperiale Wereldorde zoals gepland door de PNAC. Iemand van het tribunaal komt het project voorstellen.
maandag 29 maart 2004 - 20u15
Het recht van de sterkste: film
Een film van Patrick Jean 85 min., Nederlands ondertiteld, 2003 In plaats van de armoede te bestrijden, bestrijden we de armen. Europa: met haar fraaie woonwijken en haar kansarme randsteden waar nultolerantie de norm wordt. Waar een fabriek wordt afgebroken, bouwt men een gevangenis. De armen in het algemeen, de jonge immigranten in het bijzonder, maken het voorwerp uit van angst en bedreiging. Deze film doorbreekt de gemeenplaatsen en toont de armen in hun menselijke waardigheid, in hun straat, in de gevangenis, voor hun rechters of in de kelders van een woonblok ; met hun gevoelens, hun verlangens, hun angst en wanhoop. Mijlenver van de Europese democratische gedachte, waar iedereen een kans krijgt, hangt deze film, aan de hand van getuigenissen uit Frankrijk en België, een kritisch en beroerd beeld op van een samenleving die soms haar achterbaks en brutaal gelaat toont. "In wat voor een tijd leven wij ? Waar zijn we me bezig ? Zijn we ons verstand kwijt?" De Belg Patrick Jean, afkomstig uit de Borinage en tevens maker van de vele malen bekroonde documentaire “Les enfants du Borinage, lettre à Henri Storck” (’99), vatte het idee voor deze film op nadat de Belgische minister van justitie Verwilgen een volkomen idioot onderzoek uitvaardigde naar de linken tussen immigranten en criminaliteit. Dit onderzoek heeft bij vele criminologen en sociologen kwaad bloed gezet, maar in de pers bleef het rustig. Het masker van de zogenaamde democratische bewindsvoerders viel echter af en dit rapport werd achteraf naar hartelust geciteerd door een partij als het Vlaams Blok. Patrick Jean wil met deze film de tweespalt in onze samenleving tonen. Het onderscheid tussen rijken en armen wordt steeds gewelddadiger en toont ons hoe langer hoe meer een schrijnende sociale uitsluiting. Patrick Jean koos ervoor om zowel in België als in Frankrijk de vinger aan de sociale pols te houden, vanuit de overtuiging dat we te maken hebben met problemen die voortkomen uit onze huidige Europese samenleving van de ‘vrije markt’ en niet zozeer met een nationale problematiek. Niet te missen!
maandag 22 maart 2004 - 20u15
Terrorister: film
Bert Van Wakeren
Film op basis van de verhalen van tien jongeren die in 2001 tijdens de Eurotop te Göteborg werden gearresteerd, één ervan werd door de politie neergeschoten (reportage van Stefan Jarl, Zweden, 2003). Ingeleid door Bert Van Wakeren van het Kollektief Rampenplan, dat zich als mobiele actiekeuken middenin de protesten bevond. De toon van Terrorister wordt gezet met beelden van dierproeven, de honger in Afrika, vogels onder een dikke laag olie, iconen van het kapitalisme, ontbossing, het conflict in het Midden-Oosten en honger in Afrika. Vervolgens komen negen jongeren (de jongste is 19, de oudste 26) aan het woord. Hun getuigenissen worden doorsneden met gedichten en beelden van de veldslag. Zestig personen zijn veroordeeld tot in totaal 45 jaar gevangenisstraf. Er worden nog steeds processen gevoerd. Ook over de stand van zaken van deze processen zal Bert Van Wakeren up to date informatie geven.
maandag 15 maart 2004 - 20u15
Venezuela: herroepend referendum en destabilisatiepogingen
Paul-Emile Dupret
Wat is de inzet van de confrontatie? Film op groot scherm en debat. Na verschillende jaren aan de macht en talrijke sociale hervormingen, is de populariteit van president Hugo Chavez en zijn Bolivariaans project nog verhoogd bij de armere volkslagen, maar de middenklassen en de welgestelde klassen hebben nog altijd niet aanvaard dat ze de verkiezingen verloren hebben. Sinds de eerste sociale hervormingen gestemd zijn, eind 2001, hebben deze laatsten grote betogingen georganiseerd, vervolgens een staatsgreep en dan een verlamming van de oliesector. Maar uiteindelijk zijn ze, na hun opeenvolgende nederlagen, nog verzwakt. Vandaag heeft de oppositie echter geprobeerd Chavez aan de kant te schuiven door een herroepend referendum, een participatief democratisch middel dat in de Constitutie werd ingeschreven door de Bolivariaanse beweging zelf. Maar de oppositie is er zelfs niet in geslaagd om zonder fraude de nodige handtekeningen te verzamelen om dit referendum te eisen. Een onderzoek naar de echtheid van hun petitielijst is nu lopende. De oppositie probeert sindsdien een het land te destabiliseren met de steun van Washington en Madrid. Wat is dit volksproject dat verdedigd wordt door Chavez? Wat is de economische inzet? Hoe liggen de krachtsverhoudingen? Wat is het spel dat door de media gespeeld wordt? Ziehier de vragen die vanavond zullen aangesneden worden, aan de hand van de ontluisterende documentaire over de eerste staatsgreep van de 21ste eeuw in Latijns-Amerika en de rol van de media hierin: “The Revolution will not be Televised” (52 min, Eng. Ondertiteld, Kim Bartley en Donnacha O’Brian), ingeleid en gevolgd door een debat met Paul-Emile Dupret, lid van het Collectief “Venezuela 13 Avril”.
maandag 23 februari 2004 - 20u15
Het conflict in Oost-Congo
Koen Vlassenroot (UGent)
Het Congolese conflict wordt vaak voorgesteld als een strijd om grondstoffen zonder enige ideologische drijfveren. Zowel de NGO's, de Verenigde Naties als diplomaten hebben daarom vaak gepleit voor een boycot van conflictgrondstoffen. Tijdens de lezing zal dieper ingegaan worden op de economische dimensie van het conflict in Congo en op de praktische consequenties van een economisch perspectief op oorlog en conflict in het algemeen. Voorts zal een analyse worden gemaakt van het huidige vredesproces en de voornaamste struikelblokken.
maandag 16 februari 2004 - 20u15
De rol van België in de zaak Lumumba
Ludo De Witte
Op 27 januari 1961, een goed half jaar na de onafhankelijkheid, werd Patrice Lumumba vermoord. Vanavond wordt ingegaan op de rol van België, de VS en de Verenigde Naties in deze crisisperiode, de invloed ervan op de verdere ontwikkeling van Afrika, alsook op de erfenis van Lumumba's nationalisme. Ludo De Witte schreef een boek over deze moord - naar aanleiding van het verschijnen ervan werd door de Belgische regering de parlementaire onderzoekscommissie Lumumba opgericht.
maandag 09 februari 2004 - 20u15
Video: Mobutu, roi du zaïre
regie: Thierry Michel (135 minuten)
Een onthullend portret van de militaire dictator van Zaïre, Joseph Désiré Mobutu, die gedurende meer dan dertig jaar zijn land als een even charismatisch als roofzuchtig heerser heeft bestuurd alsof het zijn persoonlijk wingewest betrof. Meer dan 950 uur beeldmateriaal uit archieven overal ter wereld werden doorgenomen. Daarbij ook een 30-tal uur onuitgegeven en voorheen ongekend materiaal, dat in Kinshasa werd gevonden. Bovendien werden ook nog eens 50 uur nieuwe interviews gedraaid. Het resultaat is een indrukwekkende historische puzzel. We volgen Mobutu in dit proces van persoonlijke groei, glorie en de onvermijdelijke aftakeling en ondergang. We zien Mobutu als een meesterlijke manipulator die exact de politieke situatie van het moment wist te bespelen.
maandag 02 februari 2004 - 20u15
Postkolonialisme, de relatie België - Congo
Bambi Ceuppens (Dr. Sociale Antropologie, UGent)
Postkolonialisme, beeldvorming in de relatie België - Congo De spreekster zal het begrip postkolonialisme verduidelijken aan de hand van de relatie tussen België en haar voormalige kolonie. Bambi Ceuppens is auteur van "Onze Congo? Congolezen over de kolonisatie" en "Congo: Made in Flanders?"
maandag 19 januari 2004 - 20u15
Strategieën bij 'mensen zonder wettig verblijf' in Gent
Manu
Voor de Belgische overheid hebben 'mensen zonder wettig verblijf' maar één optie: de -al dan niet vrijwillige- terugkeer naar eigen land. Toch slagen duizenden mensen erin om, ondanks de enorme moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden, een bestaan op te bouwen in de schaduw van onze samenleving. 'Sans papiers' ontwikkelen hierbij vaak specifieke strategieën om de problemen die hun 'illegaal verblijf' met zich mee brengt te omzeilen. Manu (Vluchtelingen Aktie Kommitee) zal deze verblijfsstrategieën bespreken tegen de achtergrond van het Belgisch vreemdelingenbeleid en aan de hand van zijn 'veldwerk' bij Gentse sans-papiers.
maandag 12 januari 2004 - 20u15
Tussen twee culturen...
Jamila (Radiks)
Over een door dualistische moraal en rituele geloofsregels getekende wereld van een verloren generatie - getuigenis van een ervaren Marokkaans meisje uit het Gentse, aan de hand van een lyrische tekst.
maandag 05 januari 2004 - 20u15
Actiegroep D & A
ACTIEGROEP D & A
Na jarenlang gepalaver komt het migrantenstemrecht eindelijk in zicht. Maar de manier waarop dit gestemd werd en de voorwaarden die eraan gekoppeld werden zijn jammer genoeg illustratief voor het minderhedenbeleid dat in Vlaanderen gevoerd wordt. 'Snel-Belgen' zijn nog steeds papieren Belgen. Maar ook de 'oude Belgen' hebben het niet altijd even gemakkelijk. De verzuring wint dan ook terrein, aan beide kanten. Dit is een aantal jongeren uit het Gentse niet ontgaan. Ondanks hun diverse afkomst vonden zij het tijd om in actie te schieten. 'Divers & Actief' (D & A) was geboren. Samen ijveren zij voor een samenleving waarin verschillen een rijkdom en geen bedreiging vormen.
maandag 22 december 2003 - 20u15
Democratuur in Latijns-Amerika : Chili
Ruim tien jaar na het officiële einde van de dictatuur kent Chili nog steeds geen echte democratie. President Lagos bedient zich van de repressieve wetten overgeërfd uit het Pinchet-tijdperk om Chileense en Mapuche politieke activisten op te sluiten. Het Anarchist Black Cross ligt toe vanuit de concrete geschiedenis van het libertair gevangenencollectief 'Kamina Libre'. + een aantal documentaires en een Chileense langspeelfilm.
maandag 15 december 2003 - 20u15
Food not Bombs
Keith
Food not Bombs is een netwerk van collectieven dat in 1980 het levenslicht zag toen een groep vrienden die actie voerden tegen kernenergie en militarisme, besloot om -vanuit de gedachte dat armoede onaanvaardbaar is in een wereld waar biljoenen worden gespendeerd aan wapens- te starten bij de basis: bouwen aan een gemeenschap waar elementaire noden voor menselijk welzijn prioritair zijn en van waaruit de verspilling en de dreiging die volgen uit bewapening meer dan ooit duidelijk worden.
maandag 10 november 2003 - 20u15
Literair avondje
Als tussensmijter organiseert infomania voor de eerste keer het literaire avondje, waarbij een aantal mensen literatuur met alle soorten L te berde brengen. Alle voorstellen in verband hiermee zijn steeds welkom.
maandag 03 november 2003 - 20u15
Armoede en mondialisering
Francine Mestrum
Armoedebestrijding is de grote prioriteit van alle multilaterale ontwikkelingsorganisaties, van de Belgische regering en van de meeste ngo's. Moeten we ons hierover verheugen? Wat is het verband tussen armoedebestrijding en ontwikkeling? Hoe kunnen arme landen zich ontwikkelen in een context van neoliberale mondialisering? En is de veel besproken vrijhandel een oplossing voor alle problemen? Een analyse van het discours van enkele internationale organisaties toont aan dat armoedebestrijding heel wat antwoorden biedt, maar niet noodzakelijk op de vragen van arme mensen.
maandag 27 oktober 2003 - 20u15
Speelgoed voor Irak
Frank Roose
Deze zomer reed Frank Roose met een vrachtwagen door Irak in opdracht van een internationale hulporganisatie. Hij kon er met eigen ogen vaststellen dat van de voorstellingen die in onze media over dit land gemaakt worden niet zoveel klopt. Maar bovenal werd hij getroffen door de toestand van de mensen in de vluchtelingenkampen, wat hem meteen aanzette tot het op poten zetten van een speelgoedactie voor de kinderen in deze kampen.
maandag 20 oktober 2003 - 20u15
Documentaire film 'In Limbo'
Simon Arazi
IN LIMBO - 2001 - 52' - Simon Arazi Deze satirische homage van de hedendaagse propagandadoctrine is een polemische en ambigue montage, een archeologie van allerlei audio-visueel afval. Over de woordenschat en grammatica van reklame, handel en politiek die elkaar besmetten en als zodanig 'realiteit' ontwikkelen als een publieke dienst, of wat William Gibson de 'consensual hallucination of reality' noemde.
maandag 13 oktober 2003 - 20u15
Adbusting for beginners
Katri & David
Publieke ruimte is niet te koop, noch kan zij worden verkocht. De publieke ruimte behoort aan iedereen, commerciële belangen horen er niet te domineren. Vrijheid van meningsuiting zou geen geld mogen kosten. Via reklame worden ons niet meer keuzes geboden, maar wordt onze identiteit gemanipuleerd, als het kan tot het niveau van gehoorzame consument. Reklamesabotage vervangt en vervormt de reklameboodschap, en is op die manier een poging nieuwe ademruimte te creëren. + video & praktische tips !
maandag 06 oktober 2003 - 20u15
Koeien in Brussel !?
FART on COmpagnieS
Onze publieke ruimte wordt meer en meer bevuild door al dan niet verdoken reclame die onze straten en pleinen omtovert tot een etalage van goedkoop geluk. Zo staan er in Brussel al geruime tijd veelkleurige koeien te pronken die zouden moeten doorgaan voor een hip kunstproject. De koeien werden kant en klaar ingevoerd en artiesten werden uitgenodigd ze te beschilderen en te versieren. Vervolgens vinden we ze bij winkels en toeristische attracties, voorzien van een plaatje met de meest uiteenlopende sponsors. Hoofdsponsor van het hele project: Robelco, innig gelinkt aan Cofinimmo, één der grootste vastgoedmakelaars van België. Een aantal medewerkers van de krant 'FART on COmpagnieS' geven tekst en uitleg.
maandag 30 juni 2003 - 20u15
Infomania goes PARTY
"wij allen" (spelen, zingen, dansen,...)
18u00: ping-pong toernooi 20u00: karaoke 22u00: party Infomania fuift - De Rotte Lyxkes - 30.06.03 - Rodelijvekensstraat 19 - 9000 Gent
maandag 23 juni 2003 - 20u15
Argentinië, van de top naar beneden.
Marol & Carin, Indymedia Argentina
Film: La bisagra de la historia (Ventevideo, 2002) Piquete Pueyrredon (Indymedia Argentina, 2002) Compañero piquetero (Proyecto ENERC, 2002) Spreeksters: Marol & Carin, Indymedia Argentina Sinds de volksopstand in december 2001 wordt Argentinië beschouwd als een modelleerling van het IMF die in ongenade gevallen is en zich nu in een diepe economische crisis bevindt en langs de andere kant ook, omwille van haar sterke sociale bewegingen, als een waar politiek laboratorium. Ver van alle clichés, een film- en discussieavond met Indymedia Argentina waar we zullen proberen te praten over de verschillende bewegingen in Argentinië om zo misschien bruggen te bouwen tussen Argentinië en Europa.
maandag 16 juni 2003 - 20u15
internet, privacy en overheid
Toon Van Daele
Het is een koud kunstje voor de overheden om internetverkeer en e- mail te onderscheppen en te lezen. In tegenstelling tot het briefgeheim is het internetverkeer niet beschermd. Als we hier zelf niets aan doen door onze mails te versleutelen, geven we onze privacy zonder slag of stoot op. In deze praktische workshop wordt gedemonstreerd hoe het open source encryptieprogramma GNU PG werkt, hoe het te downloaden, hoe installeren op uw windowscomputer, en hoe maak je een versleutelde e-mail aan. Met een inleiding waarom het echt noodzakelijk is dat berichten versleuteld worden, zodat onbevoegden ze niet zomaar kunnen lezen.
maandag 09 juni 2003 - 20u15
Milieuterreur en de bosbezetting in D'Hoppe
Kollektief Patdagach
Film: RTBF-reportage Spreker: Kollektief Patdagach Democratie en rechtstaat zijn begrippen die de dictatuur een zacht kleurtje geven. D'Hoppe, een Waals gehucht dat zich op de taalgrens bevindt, weet ervan mee te spreken want het wordt reeds jarenlang geteisterd door de macht van het geld. Heuvels zijn er voor de zavel afgegraven en afvalbergen worden er opnieuw opgebouwd. Ook op de laatste beukenbossen van D'Hoppe heeft de afvalmaffia het oog laten vallen. Ondanks het verzet van buurtbewoners en van actiegroepen en ondanks het feit dat de zwavelwinning en het storten van afval in D'Hoppe vandaag bij wet verboden zijn, blijven die praktijken lustig druk doorgaan. D'Hoppe ligt naast Brakel (alwaar kamervoorzitter Herman Decroo burgemeester is) en in Flobecq (waar Waals minister van cultuur Rudy Demotte verkozen burgervader is). Het is steeds duidelijker dat de sociale en de milieuterreur in D'Hoppe niet enkel veroorzaakt wordt door D'Hoppes afvalbaron Marcel Fort. Politieke zwaargewichten en juridisch gefoefel maken het mogelijk dat een wonderlijk stuk natuur van de kaart geveegd wordt. Het kollektief Foert-Fourte en de bosbezetters van Patdagach strijden dagelijks voor de redding van D'Hoppe. Beide groepen gunnen u op 9 juni met woord en beeld een blik op de hel van D'Hoppe.
maandag 05 mei 2003 - 20u15
Ivan Illich
Hans Roels
Ivan Illich, de onlangs overleden filosoof die ophef maakte met een radicale kritiek op institutionele macht: scholen, specialisten, sociale zekerheid,...
maandag 28 april 2003 - 20u15
Edward Said
Wim de Neuter
Edward Said- geboren in 1939 in Jeruzalem en profesoor Engelse literatuur aan de Columbia University in New York - geldt als één van de briljantste Palestijnse intellectuelen. Voor Said is de intellectueel per definitie een seculier wezen, dat de nodige kritische afstand houdt tegenover religie en dogma's van nationalistische en andere ideologische stromingen. In werken als 'Orientalism' en 'Culture and Imperialism' maakt hij een vlijmscherpe kritiek op het eurocentrische, koloniale en imperialistische denken van het Westen.
maandag 21 april 2003 - 20u15
Jean-Luc Nancy
Ignaas Devisch
"Ook al pretendeert men vandaag oorlog te voeren in naam van de mensheid, dan nog eigent men zich een universeel begrip van de mensheid toe om dit begrip polemisch tegen een tegenstander, een vijand binnenin die mensheid, aan te wenden. Een zich mondialiserende wereld neigt er dan ook naar haar vijanden te criminaliseren. Het volstaat niet langer de vijand in zijn eigen landsgrenzen terug te dringen. Men gaat hem op eigen terrein opsporen en hem moreel diskwalificeren. Hij wordt letterlijk een onmens, een 'illegale strijder' zoals de Amerikaanse regering eind 2001 de Taliban omschreef. Hij wordt iemand die buiten de mondiale humane orde valt. Indien vandaag de wereld onze enige horizon is - is dat niet de definitie van mondialisering? -, dan moeten wij ons confronteren met de politieke en morele implicaties daarvan."
maandag 14 april 2003 - 20u15
film op groot scherm (Cinema Nova)
'Dial History' is een artistieke wandeling doorheen de werled van het internationale terrorisme (door Johan Girmonprez), aansluitend is er nog 'Roger and I' van Michael Moore, over de sluiting van een General Motors-bolwerk en de sociale gevolgen ervan.
maandag 07 april 2003 - 20u15
Jürgen Habermas
Walter Weyns
Jürgen Habermas' filosofie vertrekt bij de één-voudige kerngedachte dat wat de mens tot mens maakt zijn gebruik van taal is. Taal is niet zomaar een instrument waarvan onze geest zich kan bedienen. In de taal ingebakken zit een 'telos' - telos als doel, maar hier ook met de connotatie van bestemming. Zodra de mens beschikte over taal, of misschien beter: vanaf het ogenblik dat taal de mens in het leven riep, kwam hij steeds meer tot het besef, dat hij zijn bestaan in grote mate te danken heeft aan talige uit- wisselingen met anderen. Voor Habermas is niets zo belangrijk als het openhouden van de communicatie: ideeën, inzichten, kritieken en gevoelens blijven uitwisselen. Dit betekent niet dat men het over alles eens hoeft te zijn - wat op zich een illusie zou zijn. Het betekent alleen dat men ook bij de grootste meningsverschillen de dialoog moet open houden, wil men zijn menselijkheid niet op het spel zetten.
maandag 31 maart 2003 - 20u15
Slavoy Zizek
Frank Vande Veire
Frank Vande Veire kon ons nog geen tekstje doorzenden, dus we houden het hier bij een algemene voorstelling van Slavoy Zizek. De man is voor velen een levend monument. In academische kringen noemt men hem soms zelfs de 'reus van Lubljana', waar hij de leidende figuur is van een kleine school onderzoekers die de psychoanalytische ideeën van Jacques Lacan als uitgangspunt nemen. Maar Zizek is een erudiete geest die van vele markten thuis is. Hij schrijft over de meest uiteenlopende onderwerpen en gebruikt andere theorieën als organische bouwstenen om ons de wereld met nieuwe ogen te tonen. Film is zijn grote passie. In zijn essay "Welcome to the Desert of the Real", waarin hij reageerde op 11 september, bespreekt hij de Amerikaanse filmtraditie en haar vele 'previews' van de tragedie. Om droog te besluiten: "In a way, America got what it fantasized about".
maandag 24 maart 2003 - 20u15
Noam Chomsky
(Cinema Nova)
Film en documentaire op groot scherm over Noam Chomsky en de media in de VS.
maandag 17 maart 2003 - 20u15
Georges Bataille
Marc De Kesel
Georges Bataille wordt doorgaans geassocieerd met 'exces, seks en dood'. Dat hij vooral ook een poltieke denker is, is minder bekend. Zijn hele filosofie is zowel een reflectie over als een exponent van het revolutionaire elan dat de eerste decennia van de twintigste eeuw Europa overoop haalde. In zijn lezing plaatst Marc de Kesel Bataille's politieke filosofie binnen dat revolutionaire kader en toont van daaruit aan waarom zijn 'theorie van het exces' vandaag nog weinig aan zeggingskracht heeft verloren.
maandag 24 februari 2003 - 20u15
Globaal genomen
Mong Rosseel (acteur) & John Vandaele (journalist sociale
'Dialoog' waarbij wordt verteld en gezongen over financiële speculatie en de gevolgen zowel voor hier als voor de derde wereld. Over de onvolmaaktheden van het land der belastingen en over hoe mogelijk nog erger het zou kunnen zijn in een land zonder belastingen. Over hoe moeilijk het is een bewuste verbruiker te zijn in een geglobaliseerde wereld...
maandag 17 februari 2003 - 20u15
LETS
Patrick Bleyenberg & Emmanuel Steyaert
LETS (Local Exchange and Trade System), wat is het? Hoe werkt het? Welke filosofie zit er achter? Hoe zit het met Lets in andere landen?
maandag 10 februari 2003 - 20u15
Geld en het geval Ecuador
Luc Spankhove (Esmeraldas)
Over de dollarisering van de economie van Ecuador en de gevolgen voor de gewone bevolking. Dit alles zal worden gekaderd in zijn politiek en socio-econmische context.
maandag 03 februari 2003 - 20u15
Financiëel activisme
Inez Louwagie (Netwerk-Vlaanderen) & Filka (ASEED - engels)
Financieel activisme is een actievorm die steeds meer gebruikt wordt om bedrijven en banken onder druk te zetten. Denk aan een wereldwijd straatcarnaval tegen kapitalisme, maar evengoed aan aandeelhoudersacties en het onder druk zetten van banken om bepaalde financieringen stop te zetten. Vanavond worden twee campagnes voorgesteld: De Nederlandse Boycot de WereldBank campagne van ASEED en de campagne 'Mijn geld. Goed geweten?' van Netwerk Vlaanderen. Deze laatste wil duidelijkheid over wat de banken met 'ons' geld doen; wordt het geïnvesteerd in de wapenindustrie, worden er bedrijven mee ondersteund die de mensenrechten schenden, wordt er kaalkap mee gefinancierd, welke rol spelen banken in het hertekenen van de wereldeconomie,...? Banken lossen hier niets over. We hebben een aantal voorbeelden van praktijken die ons doen vermoeden dat er heel wat te verbergen valt. ASEED richt zich op de praktijken van de wereldbank en haar rol in de globalisering.
maandag 27 januari 2003 - 20u15
Financiële praktijken: een inleiding
Christophe Scheire (Netwerk-Vlaanderen)
Heb je altijd al een gezonde dosis wantrouwen gehad ten opzichte van de banken? Vragg je je ook af wat er eigenlijk gebeurt met al dat geld op de beurs? Netwerk Vlaanderen doet een boekje open over de praktijken van de grote financiële groepen: banken, beleggingsfondsen, pensioenfondsen,... Een wereld die volledig draait rond geld. Geld om geld! Geld en meer geld! Winst maximaliseren, schandalige praktijken financieren, bedrijven en staten onder druk zetten, speculeren, financiële paradijzen,... Het is geen fraai plaatje. Een grote rol in dit financiële wereldje spelen de beurzen. Hoe werkt zo'n beurs eigenlijk? Waarom moet iedereen op de beurs met zijn/haar geld? Wat is de rol van zo'n beurs? Welke macht gaat er uit van zo'n beurs? We zoeken op deze avond naar antwoorden, doorbreken mythes over geld, duiden de macht van de geldwereld en gaan in debat over het laatste taboe: geld!
maandag 23 december 2002 - 20u15
‘Zuurstof voor de Brugse Poort’
Jurgen Heytens ('t Stad) & Bart Vantieghem (Actiecomite)
Jurgen Heytens (Stadsvernieuwingsproject): In de 19e eeuw werd de Brugse Poort straat na straat verkaveld door de grondbezitters, zonder zorg voor voorzieningen en open ruimte. Vanaf de jaren '60 zijn problemen zich beginnen opstapelen en is de wijk stilaan verloederd. Het stadsvernieuwingsproject 'Zuurstof voor de Brugse Poort' is een integraal project dat de grootste problemen in deze 19e eeuwse wijk (dichtgeslibd weefsel, woningen in slechte staat, zeer weinig open ruimte en weinig kwalitatieve groenvoorzieningen, parkeerproblemen,...) aanpakt door een impuls te geven zonder het karakter van de wijk volledig te veranderen Bart Vantieghem (Actiecomité 'Stop de Afbraak'): Het actiecomité voert campagne tegen het beleid van de stad Gent in de 19e eeuwse gordel en meer specifiek tegen de voorgestelde afbraak van 89 arbeiderswoningen in de Brugse Poort. Het actiecomité is geen tegenstander van meer groen in de buurt, en heeft een alternatief uitgewerkt. Zij stellen voor om een groter park te maken zonder enige onteigening.
maandag 09 december 2002 - 20u15
Workshop : Queers staan buiten de norm
Gunther Lippens
Centralistische structuren zijn doorheen de geschiedenis steeds zeer ijverig geweest in het opdringen van normen. Er is een model van de mens, met duidelijk afgebakende grenzen, waar niet buiten getreden mag worden. In die context bekijken we de betekenis van het woord “Queer”. Wat is normaliteit, wat is de onderdrukkende betekenis ervan? Neemt een beweging, die zich verder ontplooit als gedecentraliseerd wereldwijd netwerk met respect voor diversiteit, ook vraagstukken mbt seksualiteit in zich op? De overeenkomsten tussen ‘queer’ en ‘punk’ belichten we. Past iedereen die we kennen in onze hokjes, in ons norm-schema? Wat als een man eigenlijk een vrouw blijkt te zijn? Hoeven we een gezin te stichten of zijn er alternatieve relatie- en samenlevingsvormen mogelijk en wenselijk? Geen lezing, maar een workshop, waar de spreker een aantal scherpe stellingen op tafel gooit en een aantal vragen zal stellen die goed zijn voor een geanimeerde discussie.
maandag 02 december 2002 - 20u15
Feminisme en haar queer strategieën
Sarah Bracke (vrouwenstudies univ. Utrecht)
Feminisme maakt al lang van het persoonlijke, van man-vrouw-verhoudingen en van seksualiteit een politieke zaak. En ondertussen heeft het ook de sekse 'queer' gemaakt. Deze avond staat een feministische kijk centraal op machtsongelijkheden en verschil, op sekse en seksualiteit. Een tegengif tegen neoliberale tendenzen die gevestigde sekseverschillen opnieuw als een natuurlijk of persoonlijk iets wil voorstellen.
maandag 25 november 2002 - 20u15
De globalisering van seksualiteit
Anke Hintjens (Federatie Werkgroepen Homoseksualiteit)
Wat is het meest pervers? Seks of het kapitalisme? Of perverteert het kapitalisme onze seksualiteitsbeleving? Kunnen we onze (intieme) relaties vrijwaren van waarden en normen die door het economische systeem gepropageerd worden? We bekijken de invloed van marktmechanismen en politiek op seksualiteitsbeleving. Verder leidt de uitdrukking van alle menselijke verhoudingen in geld tot het perverteren van die menselijke relaties zelf. Zijn we voor ongebreidelde vrije seksualiteitsbeleving of worden we puriteins, of ??? De rol van het gezin als al dan niet afbrokkelende hoeksteen van de maatschappij wordt belicht. We werpen tevens een licht op de consumptie van seksualiteit. Hierover spreekt tot u Anke Hintjens, woordvoerster van FWH en in haar vrije tijd polymorf pervers.
maandag 18 november 2002 - 20u15
Seksualiteit en identiteit
Marc De Kesel (docent Artevelde Hogeschool)
Alhoewel ‘heteroseksualiteit’ vandaag quasi wereldwijd als het ‘normale’ geldt, vinden we doorheen de geschiedenis culturen die een alternatieve visie hadden op seksualiteit. Klassiek denken we aan de antieke Grieken. Ook bij de Indianen in Amerika, of sommige plaatsen in India en Afrika kende men ‘homoseksuele’ seks. Deze eerste Infomania avond tracht de seksualiteit in een breder maatschappelijk en historisch kader te plaatsen. We vertrekken bij de analyse van Foucault over de pederastie in het antieke Athene, om aldus te komen tot de ideologische vooronderstellingen waar we vandaag nog mee geworsteld zitten.
maandag 04 november 2002 - 20u15
De sabelslepers van de regering Bush
Ludo Debrabander (vzw Vrede)
Sinds 11 september 2001 trekt de regering Bush alle registers open: na Afghanistan is het de beurt aan Irak en vermoedelijk ook Iran. Bush en zijn 'generaals' in de regering weten dat het economisch model van de VS staat of valt met de controle over de energievoorraden. Daarnaast zit ook het militair-industrieel complex met een heel verlanglijstje, waaraan inmiddels al goed tegemoet gekomen is. Hoewel de buitenlandse politiek meer dan ooit openlijk unilateraal verloopt en het eigenbelang volgt, gaat het niet echt om een nieuwe tendens. Ook onder de vorige presidenten (incl. Clinton) was het al zo. We bekijken de economische en militaire aspecten van de VS-politiek.
maandag 28 oktober 2002 - 20u15
De Universele Ambassade
Mohamed Benzaouia
De Universele Ambassade is gesticht op 8 januari 2001 en is gevestigd in het gebouw van de voormalige ambassade van Somalië in de Franklin Rooseveltlaan 66, 1050 Brussel. (De Somalische ambassade in België is niet meer in functie sinds de ontbinding van de Somalische staat.) De Universele Ambassade brengt mensen samen die zich bewust zijn van de bestaande discriminaties gebonden aan nationaliteit. Het is een noodverblijf, een ontmoetingsplaats, een uitvalsbasis!,... voor mensen zonder papieren en voor personen die zich in een procedure van regularisatie bevinden.
maandag 21 oktober 2002 - 20u15
Criminalisering Islam
Dyab Abou Jahjah (voorzitter Arabisch Europese Liga AEL)
Een uiteenzetting over de onderdrukkingsmechanismen van de meerderheid tegenover de Arabisch-Islamitische minderheid, alsook over de internationale criminalisering van de Islam (inclusief de situatie in de Arabische wereld en de criminalisering van het Palestijns verzet).
maandag 14 oktober 2002 - 20u15
Zijn en Verzet - De menigte tegen het imperium.
Dieter Lesage (docent RITS)
Eén van de meest geciteerde boeken in discussies over globalisering tijdens de voorbije twee jaar was ongetwijfeld 'Empire' van de Italiaanse filosoof Antonio Negri en de Amerikaanse literatuurwetenschapper Michael Hardt. 'Empire' wil niet alleen een analyse zijn van de hedendaagse imperiale constitutie, het wil ook een oproep zijn tot verzet tegen het imperium. Zeer uiteenlopende antiglobalistische groeperingen riepen het boek al uit tot een cultboek. In afwachting van de nederlandse vertaling ervan, geeft Dieter Lesage alvast een inleiding.
maandag 29 april 2002 - 20u15
Het Palestijns-Israelisch Conflict
Wim De Neuter (redactie Oxfam-nieuws)
Het Palestijns-Israëlisch conflict is in wezen een kolonisatieprobleem. Bondig samengevat zijn de Palestijnen het slachtoffer van een succesvolle zionistische beweging die tot vandaag de grondslag vormt voor het Israëlisch beleid. Een duurzame politieke oplossing veronderstelt dan ook de afschaffing van dit zionisme. Doch zolang de anti-kolonialistische en anti-racistische krachten binnen de Israëlische maatschappij marginaal blijven en zolang het Westen Israël op een kritiekloze manier blijft beschouwen als zijn hulpkracht in het Midden-Oosten, is de strijd van de Palestijnen een verloren zaak.
maandag 22 april 2002 - 20u15
Vluchtelingen Aktie Komitee
Geïnspireerd door akties van het 'collectif anti-expulsion' in Parijs trekken enkele tientallen jongeren vanaf mei 1998 naar de nationale luchthaven in Brussel, telkens ze op de hoogte zijn van repatriëringen van vluchtelingen of migranten, met het expliciete doel om de repatriëring te doen mislukken. Een nieuwe vorm van verzet is geboren, die de agenda van het migratiebeleid in de tweede jaarhelft van 1998 zal doorkruisen en beheersen. Terwijl het 'collectif contre les expulsions', in tegenstelling tot zijn Parijse zusterorganisatie, bijwijlen van de aardbol lijkt verdwenen, lijkt de boze geest van het collectif nog rond te waren. Enkele geheugenflitsen van een participerende observator.
maandag 01 april 2002 - 20u15
Muziekforum: zegen of vloek?
Geert Six & Johan Thielemans
De plannen voor het "Forum voor Muziek, Dans en Beeldcultuur" aan het Minard Theater zijn omstreden, niet in het minst omdat dit door Gerard Mortier gesteunde project 2 miljard BEF zal kosten. Voorstanders noemen het een vernieuwend project dat kunst voor jong en oud, rijk en arm en autochtoon en allochtoon zal brengen. Voor tegenstanders is het veeleer een zoveelste megalomaan project waaraan de binnenstad wordt opgeofferd. Een debat tussen de twee kampen. Tegen het Forum: Geert Six (regiseur en akteur Theater Antigone) Voor het Forum: Johan Thielemans (Vlaamse Raad voor Kunsten en Docent Cultuur en Kunstmanagement
maandag 25 maart 2002 - 20u15
Bewonersbelangen!
Johan Vermeiren
Bepaalde ontwikkelingen die een hoofdrol spelen binnen de 19de eeuwse gordel blijken haaks te staan op de belangen van de bewoners. RISO probeert te bewerkstelligen dat deze laatste alsnog door de inwoners zelf gearticuleerd kunnen worden. Een toelichting door Johan Vermeiren (RISO - Brugse Poort) aan de hand van illustratieve voorbeelden voor de Brugse Poort.
maandag 18 maart 2002 - 20u15
Aan/Uit
Rob Van Kranenburg & Willem Beekers
Twee tendenzen komen nu samen en het is belangrijk de data te blijven zien die relevant zijn voor die ontwikkelingen die leiden naar een steeds meer verdwijnen van technologie als zichtbare techniek. Eén: de mediatisering van de omgeving. Twee: the disappearing computer. De hybride omgevingen die gaan onstaan verschuiven als achtergrond, als decor naar een rol van personage. De metafoor die daarbij wordt gebruikt is : aan/uit. De metafoor waarmee electricteit in onze dagdagelijkse realiteit is verdwenen. Wie filtert deze omgeving echter als alle technische processen verdwenen zijn? En wij - de gebruiker alleen een aan/uit knop krijgen? Rob van Kranenburg (UG) zal deze vragen proberen scherp te stellen en Willem Beekers zal ingaan op de ruimtelijke vragen rond hybride omgevingen.
maandag 11 maart 2002 - 20u15
Hoe publiek is de publieke ruimte?
Maarten Loopmans & Justius Uitermark
Maarten Loopmans (sociaal geograaf, KULeuven) en Justus Uitermark (sociaal geograaf, Universiteit van Amsterdam) peilen naar de micro-politieke processen die zich afspelen in de publieke ruimte. De publieke ruimte is niet overal en voor iedereen even publiek. Ze wordt in de dagdagelijkse activiteiten die er plaatsvinden toegeëigend door bepaalde groepen voor welbepaalde belangen. De machtsverhoudingen en de te verdedigen belangen ten opzichte van specifieke ruimten bepalen wie en in welke mate waar en wanneer over de publieke ruimte heerst. Ook de term leefbaarheid dient vaak zeer specifieke belangen. De eis van leefbaarheid in de publieke ruimte kan dan ook worden gezien als een poging tot machtsgreep over de publieke ruimte vanwege een specifieke groep.
maandag 04 maart 2002 - 20u15
Ruimtelijke planning en groeninplanting
Hannelore Vandewiele & Marion Michielssen
Hannelore Van de Wiele (afdeling Natuur-Vlaamse Gemeenschap) zal het op geïllustreerde wijze hebben over verandering van maatschappelijk ruimtegebruik, de teloorgang van onze open ruimtes en hoe de traditionele ruimtelijke ordeningsinstrumenten dit volkomen in de hand werkten. De concrete uitvoering van het vernieuwde ruimtelijk ordeningsbeleid inzake 'groene ruimte' wordt door Marion Michielssen (landschapsarchitect Dienst Stedebouw en Ruimtelijke Planning Gent) belicht. In het kader van enkele actuele Gentse projecten vertelt zij over de veelzijdige aanpak.
maandag 25 februari 2002 - 20u15
Video
maandag 18 februari 2002 - 20u15
Overleeft de straat de 21ste eeuw?
Koen Stuyven
Het denken over straten is in de laatste 100 jaar aan allerlei evoluties onderhevig geweest. Op de straten zelf zijn ook tal van veranderingen opgetreden, meer verkeer, meer leidingen, meer installaties, minder plaats voor verblijven, minder leefbaarheid. Dit heeft reacties opgeleverd (cfr reclaim the streets !) en ook nieuwe concepten: bijvoorbeeld 'woonerven' en 'doortochten', winkel- wandelstraten, bus en trambanen, autovrije stadscentra. Maar er gebeurde ook meer. Stadscentra worden ingericht om vooral koopgedrag te stimuleren, zitbanken worden geweerd 'om criminaliteit te vermijden'. Tegelijkertijd namen de media, de telecommunicatie en het internet een hoge vlucht. Verliest het openbaar domein dan haar communicatiefunctie? Beïnvloedt globalisatie onze straten en publieke ruimte ? Zijn steden 'netwerken' geworden waarin publieke ruimte 'out' is... of is ze verhuisd naar de supermarkt, het museum, de ijspiste, de monovolume, ...? Koen Stuyven is stafdocent Atelier Publieke Ruimte.
maandag 11 februari 2002 - 20u15
Gemene gronden vroeger en nu
Tine De Moor
Tot in de 19e eeuw bestonden er in België -en in heel Europa- bossen en weiden die gemeenschappelijk gebruikt en beheerd werden. Locale bewoners beslisten in belangrijke mate over het beheer en gebruik er van. Gemene gronden bestaan ook vandaag nog in vele derde wereldlanden. Tine De Moor -onderzoekster bij de opleiding geschiedenis van de UG- komt vertellen over dit weinig gekende fenomeen uit onze "gemeenschappelijke" geschiedenis.
Programma
Kies een thema om het programma te doorbladeren.

Infomania Sparrestraat 1a, 9000 Gent Tel: 09/227.18.25