Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/htdocs/anarchie/public/infomania/infomania_connect.php on line 3
Infomania Lezing


· Programma
· Startpagina

THEMA:  anarchisme special
Na 10 jaar durft infomania er mee op de proppen te komen: een ANARCHISME SPECIAL: twee maanden focus op dat wat onterecht als gekend verondersteld wordt en al te vaak stilzwijgend in het midden drijft. Geen verkondiging van anarchistische zekerheden maar een aanbod dat hopelijk massa's inspiratie zal bieden aan al wie zich reeds door anarchistische ideeën liet verleiden of voor wie daartoe bereid is.
maandag 31 oktober 2005 - 20u15
Wat is anarchisme?
-  Hilde Verschaeve
Vaak Gestelde Vragen worden voorzien van Eerste Hulp bij Antwoorden.
Via een aantal kernbegrippen wordt het diverse anarchistische wereldje verkend. Een aantal basisprincipes, die een idee geven van wat anarchisme meestal inhoudt, zullen aan bod komen. De bedoeling is tot een breed overzicht te komen van thema's, redeneringen, interne en externe verschillen, hete hangijzers en vooroordelen welke onmogelijk weg te denken zijn eens we op zoek gaan naar antwoorden op de 'wat is anarchisme'-vraag.

· "Geen anarchie zonder anarchisten!" - Verslag van de eerste infomania-avond
door pinkje op Indymedia Oost-Vlaanderen

Op Halloween-avond vonden een troep Gentse anarcho's er niks beter op dan een ganse avond na te denken over anarchisme: haar roots, haar praktijk, haar toekomst, haar nut of haar nonsens. En dit is nog maar het begin van een lange reeks nieuwe infomania-avonden in het Assez, jaargang 11!

"Better that the whole world be destroyed and perish utterly than that a free man refrain from an act to which his nature moves him" (Karl Marx)

Deze eerste avond, vormgegeven door Hilde Verschaeve, was zeer ambitieus. De spreekster trachtte op enkele uurtjes tijd de krijtlijnen uit te zetten voor de ganse lezingenreeks die nog moet komen.
De 35-tal toehoorders werden in sneltreinvaart rondgeleid in de jungle van de diverse termen, deelstrijden, (pseudo)paradoxen, theoretische discussies en enkele praktijkvoorbeelden onder die enorm kleurrijke vlag die anarchisme heet (1)(2).
Er werd niet doorgeboomd over economie, staatsconcept, organisatie e.d. vermits deze nog uitgebreid aan bod komen in de volgende lezingen.
Het ging wel uitgebreid over vrijheid, gelijkheid en solidariteit, over directe axie, over macht en hiërarchie, over de relaties tot het marxisme, socialisme en communisme, over het verschil tussen libertair en libertariër (zoek maar op), over evolutie of revolutie, over voorhoede en emancipatie, over gebruiksrecht versus eigendomsrecht, over spiritueel, syndicaal, ecologisch en feministisch anarchisme, over militarisme, vegetarisme en nog tientallen -ismen.
Na zo'n tweetal uren werden de glazen eventjes gevuld en de blazen geleegd, en kon er gesnuisterd en gekocht worden bij het ministandje van de Anarchistische Infotheek (3).
Daarna was het alweer tijd voor een interactief uurtje discussiëren, op hoogst eigen wijze gemodereerd door wdw.
De toehoorders hadden er nog duidelijk lang niet genoeg van, dus volgde er een spervuur van vragen, opmerkingen en persoonlijke analyses. Wonder boven wonder bleef het interessant en verzandde de anarchie niet in chaos.
Een kleine greep uit de brainstorm, waarvan vele aspecten de volgende weken waarschijnlijk verder kunnen worden uitgespit.
* Hoe combineer je anarchie met een grote groep zorgbehoevenden en/of hulpelozen (bijv. autisten, dementerenden, etc). In hoeverre beperken instellingen hun vrijheid én de vrijheid van hen die zich 'opofferen' om hen bij te staan?
* Dienen alle wetten afgeschaft? Op welke niveaus kun je best wat besluiten, en in hoeverre is ieder individu dan verplicht zich hieraan te houden?
* Is anarchisme in de praktijk sowieso wel mogelijk (insinueerde een cynicus)?
* Wat is de relatie tussen het (hedendaags) anarchisme en de diverse democratische ontwikkelingen? In hoeverre kan het anarchisme ook wat opsteken van moderne democratische ontwikkelingen (cfr porto allegre)? In hoeverre is democratie ook veel meer dan puur 'politieke' democratie, maar buigt zij zich ook over het 'economische'?
* Waarom doen anarchisten zo lyrisch over 'vrijheid', terwijl wij allen niet meer zijn dan een sociale constructie, een geconditioneerd wezen, (al dan niet) eeuwige slaaf van haarzijn omgeving, van de anderen?
* Is iedere vorm van hiërarchie of autoriteit sowieso des duivels?
* Anarchisme hoeft niet zozeer altijd en overal tegen macht te zijn, maar wel tegen een te hoge 'concentratie van macht' bij enkele individuen of groepen.
* Bij de communisten MOET iedereen verantwoordelijkheid opnemen, bij de anarchisten MAG iedereen dat???
* Is er in het anarchisme plaats voor een voorhoede-denken (macht), of enkel voor een avantgarde-denken (inspiratie)?
* Als niet iedereen aan zelfbevrijding doet en zelf beslissingen begint te nemen, kan er van anarchisme geen sprake zijn. Of toch wel?
* "Het anarchisme heeft vele leiders maar weinig volgelingen" ;-)
* Het al dan niet gebruiken van geweld binnen de anarchistische beweging is een schijntegenstelling, die de beweging in kampen onderverdeelt, daar waar er beter gelijkenissen gezocht dienen te worden. Of is deze redenering wat te simplistisch?

Het was een bijwijlen vermoeiende, doch zeer inspirerende avond en een fijne kick-off voor een razend interessante reeks lezingen en discussies in de komende weken.
Wat wel voortdurend in het oog dient gehouden, mijns inziens, is dat sommige discussies niet verzinken in loutere taalspelletjes, waar bepaalde termen niet meer gedefinieerd worden en dus op tien verschillende manieren bedoeld en geïnterpreteerd kunnen worden, met als gevolg oeverloze en nutteloze discussies rond zaken waar we het vaak allemaal over eens zijn. Af en toe eens de 'onderbuik' checken als het 'hoofd' weer eens op hol slaat met allerhande intellectuele anarcho-hersenspinsels kan hierbij een goede remedie vormen ;-). We mogen de praktijk, het beoefenen van onze ideeën temidden van ons dagelijks bestaan, in ons eigen Hiernumaals, immers niet uit het oog verliezen, willen we tenminste niet salonanarchist of cynicus worden.


Noten:
(1) Wil je meer weten over het anarchisme, surf dan bijv. naar http://www.infoshop.org/faq/index.html
(2) Wil je een reader van de lezing van Hilde Verschaeve, bestook anarchistischcentrum@lycos.com dan met je smeekbede.
(3) Meer over de infotheek op http://www.anarchie.be/infotheek/


Programma
Kies een thema om het programma te doorbladeren.

Infomania · Sparrestraat 1a, 9000 Gent · Tel: 09/227.18.25