top bar
zon
Startpagina
Producten
Lijst van VOKO-produkten.
Praktische info
Hoe lid worden en bestellen
Het Voedselkollektief
Uitleg over de bestaansredenen van het VOKO
Politieke nut van linzen
Discussietekst over het verband tussen economische initiatieven en politieke verandering
Inloggen
Leden kunnen hier inloggen om een bestelling te doen.
zon
logo
  Het Voedselkollektief
Het Voedselkollektief
Uitleg over de bestaansredenen van het VOKO
Eten en drinken doe je elke dag zonder dat je er lang bij stilstaat. Toch zijn aardappelen, rijst of fruitsap niet enkel producten van moedertje natuur maar ook onderdelen van een economisch systeem. Dit systeem ziet er eigenlijk allesbehalve smakelijk uit: koffieplantages met lage loonarbeiders op voormalige bossen, groenten die volgespoten worden met chemische middelen, de voedingsindustrie die enkel voldoet aan de vraag van de klant (d.i. enkel voedsel levert aan "koopkrachtigen"), ...

Negen jaar geleden werd het Voedselkollektief (VOKO) opgericht om een tegenmacht te vormen tegen deze wantoestanden. Het was de bedoeling om in groep verantwoord voedsel aan te kopen en zo alvast ťťn deeltje van de voedselketen in eigen handen te nemen. Van bij het begin was onze motivering hiervoor zowel sociaal als ecologisch. Beide factoren zijn even belangrijk. Een milieuvriendelijk bedrijf waar het personeel niet veel inbreng heeft leek ons even onzinnig als een coŲperatieve zonder enige bekommernis om het milieu. In de praktijk is het natuurlijk altijd wel een beetje schipperen tussen deze twee criteria. We zochten met een groepje mensen naar een groothandel die biologische voeding kon leveren en waar de werknemers bovendien een gelijke positie hadden.

Dat groepje mensen is intussen uitgegroeid tot ongeveer 70 mensen (of woongroepen) bij het VOKO. Om de drie maanden bestellen we in groep vnl. droogvoeding (rijst, spaghetti, linzen, broodbeleg, olie,...). Na zes jaar is onze werking en motivering nog altijd dezelfde:

We verdelen hoofdzakelijk vegetarische, biologische voeding (zonder chemische insekten- of onkruidverdelgers), de verpakking is tot een minimum herleid doordat we vnl. in bulk eten aankopen en bij meerdere keuzemogelijkheden kiezen we voor voeding uit de dichtsbijzijnde landen om het transport te verminderen.

We kopen eten aan bij de Nederlandse groothandel De Nieuwe Band omdat dit een coŲperatieve is: iedereen krijgt daar hetzelfde loon uitbetaald, er is geen baas of direkteur en de boekhouding is openbaar. Bij de aankoop geeft De Nieuwe Band bovendien de voorkeur aan kleinschalige democratische producenten die werken met vergelijkbare kriteria als die van het Max Havelaar keurmerk. Aan supermarktketens wil de Nieuwe Band niet leveren.

Vanaf het begin stonden ideeŽn als zelfvoorziening, zelfbeheer en eigenarbeid centraal. We wilden tonen dat mensen sŠmen, zonder de hulp van partijen of bedrijven, een deel van hun leven in eigen handen kunnen nemen. Het werk dat bij het VOKO gedaan wordt (uitwegen, in de winkel zitten wanneer iedereen om zijn bestelling komt,...) is vrij(willigers) werk, geen (onvrije?)betaalde job. Een andere arbeidsvisie (met meer nadruk op plezier en gelijke machtsverhoudingen) in de praktijk dus. We hechten ook veel belang aan kleinschaligheid omdat het zo duidelijk blijft waarom en voor welke mensen je als VOKO-vrijwillig(st)er meehelpt. Verwar kleinschalig niet met onbeduidend. De voorbije jaren zijn - mede geÔnspireerd en geholpen door het Gentse VOKO - soortgelijke VOKO's ontstaan in Antwerpen, Leuven en Lokeren. De ideeŽn achter het VOKO verspreiden lijkt ons leuker dan een zo groot mogelijk centraal VOKO uit te bouwen.

Door de rechtstreekse aankoop bij de groothandel en het vrij(-willigers)werk wordt de biologische voeding voor iedereen betaalbaar; mensen met een laag inkomen zijn dan niet langer gedwongen om allerlei chemische rommel te kopen. We werken met een eigen marge van 13% bovenop de groothandelsprijs, vnl. om de onkosten te betalen.

Onze VOKO-leden krijgen om de drie maanden een bestellijst toegestuurd om in te vullen zodat we precies weten hoeveel producten we moeten aanvragen. Door deze 'mini-planeconomie' moeten er zeer weinig overschotten weggegooid worden en wordt ook het klassieke stramien van vraag en aanbod en de daarmee verbonden concurrentie onder de producenten verhinderd.

Het VOKO is een onderdeel van het Anarchistisch Centrum dat begonnen is als de Anarchistische Economische Gemeenschap (AEG). De AEG groepeerde verschillende projekten zoals de mobiele keuken de Kokkerellen, de tuingroep en de volxkeuken die allen werkten rond zelfbeheer en direkte democratie. Na verloop van tijd wilden we duidelijker tonen dat ťnkel economische projekten niet genoeg zijn om ons nietsontziend economisch en politiek systeem te veranderen. Er ontstonden ook aktiegroepen zoals de Autonome Vluchtelingen Steungroep in het AEG en logischerwijs veranderde de naam in Anarchistisch Centrum.

H.R.
(licht gewijzigde versie van een Artikel van 1999 uit "Frontaal", het tijdschrift van het Gents Milieu Front)
VOKO - Sparrestraat 1a, Gent (wijk Brugse Poort) - Nieuw Rekening nummer: BE40 8907 3414 7763
bottombar