top bar
zon
Startpagina
Producten
Lijst van VOKO-produkten.
Praktische info
Hoe lid worden en bestellen
Het Voedselkollektief
Uitleg over de bestaansredenen van het VOKO
Politieke nut van linzen
Discussietekst over het verband tussen economische initiatieven en politieke verandering
Inloggen
Leden kunnen hier inloggen om een bestelling te doen.
zon
logo
  Het Voedselkollektief
Het Voedselkollektief
Uitleg over de bestaansredenen van het VOKO
Het VOKO werd in 1990 opgericht als een onderdeel van het Anarchistisch Centrum dat begonnen is als de Anarchistische Economische Gemeenschap (AEG). De AEG groepeerde verschillende projecten zoals de mobiele keuken de Kokkerellen, de tuingroep en de volxkeuken die allen werkten rond zelfbeheer en directe democratie. Na verloop van tijd wilden we duidelijker tonen dat enkel economische projecten niet genoeg zijn om ons nietsontziend economisch en politiek systeem te veranderen. Er ontstonden ook actiegroepen zoals de Autonome Vluchtelingen Steungroep in het AEG en logischerwijs veranderde de naam in Anarchistisch Centrum.

De motivatie voor het oprichten van een voedselkollektief is van bij het begin om een tegenmacht te vormen voor het gebrek aan voeding in de reguliere winkels die op een sociaal en ecologische manier geproduceerd wordt. Beide factoren zijn even belangrijk Een milieuvriendelijk bedrijf waar het personeel niet veel inbreng heeft leek ons even onzinnig als een coöperatieve zonder enige bekommernis om het milieu. In de praktijk zijn deze criteria niet altijd 100% verenigbaar. We zochten met een groepje mensen naar een groothandel die biologische voeding kon leveren en waar de werknemers bovendien een gelijke positie hadden.
Het is de bedoeling om in groep verantwoord voedsel aan te kopen en zo alvast één deeltje van de voedselketen in eigen handen te nemen.

Van bij de start en vandaag nog steeds verdelen we vegetarische, biologische of uit duurzame landbouw verkregen voeding. De verpakking is tot een minimum herleid doordat we zoveel mogelijk in bulk aankopen. Bij meerdere keuzemogelijkheden kiezen we voor voeding uit de dichtstbijzijnde landen om het transport te verminderen.

We kochten oorspronkelijk alle voeding aan bij de Nederlandse groothandel De Nieuwe Band omdat dit een coöperatieve is: iedereen krijgt daar hetzelfde loon uitbetaald, er is geen baas of directeur en de boekhouding is openbaar. Bij de aankoop geeft De Nieuwe Band bovendien de voorkeur aan kleinschalige democratische producenten die werken volgens ecologische en sociale criteria.

Nu ongeveer drie decennia later is de situatie gewijzigd. Het aanbod met betaalbare, biologische, verpakkingsvrije, korte keten,... producten in zowel biowinkels als de reguliere supermarkten is sterk uitgebreid. Tegelijk wordt het steeds moeilijker om bepaalde producten uit zo nabij mogelijke landen te verkrijgen. Wat we via de groothandel kunnen verkrijgen, komt steeds vaker uit China.

Daarom hebben we ervoor gekozen om het aanbod uit de groothandel te beperken tot de producten waarbij we een verschil maken tegenover het bio-winkelassortiment en proberen we opzoek te gaan naar producten die nog steeds een verschil maken. Zo halen we het meel bij de molen van FlourPower in Poeke die graan uit België of buurlanden op ambachtelijke manier vermaalt.
Recent voegden we een nieuwe dimensie in het aanbod door producten aan te bieden in solidariteit met o.a. de Zapatisten en Palestijnse, Italiaanse en Griekse boeren. Een overzicht van de leveranciers vind je hier.

Het VOKO is geen winkel, maar een ledenvereniging waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt. Een bestelling wordt voorbereid tijdens een vergadering waarop ieder lid welkom is. De praktische taken zoals het uitwegen en verdelen van de bulkproducten nemen de leden elk om beurt op.
We blijven bewust kleinschalig zodat het duidelijk is waarom en voor welke mensen je als VOKO-vrijwilliger meehelpt.


Door de rechtstreekse aankoop bij de groothandel en door bulkproducten zelf te verdelen, wordt de biologische voeding voor iedereen betaalbaar. We werken met een eigen marge van 10% bovenop de inkoopprijs van de producten uit de groothandel. Hiermee worden onkosten gedekt. Op de solidariteitsproducten en het meel wordt geen marge gerekend.

Om de drie maanden kunnen de leden online een bestelling plaatsen. Zo kunnen we bij de groothandel en andere producenten naar vraag bestellen en maken we dus een verschil met de reguliere supermarkt door overschotten te vermijden.


VOKO - Sparrestraat 1a, Gent (wijk Brugse Poort) - Nieuw Rekening nummer: BE40 8907 3414 7763
bottombar